Hlavní okno
    

Optika ve fyzice

A

Absorpce RTG
Anomálie vody, vypuklý povrch
Astigmatismus, aplanáty

B

Blesk a ochrana před bouřkou
Blesk
Blesk
Blesk
Blesk

Č

Časové rozvinutí kmitavých ...
Čočka rozptylná, čočka spojná
ČočkyD

Deformace, ohyb, kroucení, ...
Difrakce, štěrbina s drátem
Difúze, Brownův pohyb
Dislokace, pohyb
Disperze (rozklad) světla
Dopplerův jev
Dopplerův jev
Dopplerův jev
Dopplerův jev
Dráha rovnoměrného pohybu
Dráha pohybu rovnoměrně zry...
Duha

E

Elektromagnetické pole
Elektromagnetická indukce
Elektromagnetické vlna a kmity
Elektromagnetická indukce
Elektromagnetické záření látek
Elektromagnetická indukce
Elektřina a magnetismus, Te...
Elektromagnetická indukce a...
Elektromagnetické měniče, p...
Elektřina a magnetismus, Te...
Elektromagnetická indukce a...
Elektromagnetické měniče, p...
Elektřina a magnetismus, Te...
Elektromagnetická indukce a...
Elektromagnetické měniče, p...
Elektromagnetické záření - ...
Energie pohybu

F

Fáze kmitavého pohybu
Fermatův princip nejmenšího...
Fraunhoferův ohyb na štěrbině
Fraunhoferův ohyb na štěrbině
Fraunhoferův ohyb na štěrbiněG

Grafy závislosti popisující...

H

Harmonický pohyb, vratná síla
Holografie
Holografie
Holografie
Hranoly, odchylka paprsku

I

Interference dvou frekvencí
Interference a ohyb světla
Interference na tenké vrstvěJ

Jednooká zrcadlovka

K

Katodové záření, anodové sv...
Kinematika a dynamika pohyb...
Kinematika a dynamika pohyb...
Kinematika a dynamika pohyb...
Kinematika pohybu hmotného ...
Kontrola materiálů, protiod...
Kyvadlový pohyb, kyvadlo

L

Lom světla plochou kulovou,...
Lom (refrakce) světla (Optika)
Lom (refrakce) světla (Optika)
Lom (refrakce) světla (Optika)
Lupa, spojná čočka
LupaM

Mechanismy pro transformaci...
Mechanismy pro transformaci...
Molekuly v neustálém pohybu
Modrá barva oblohy

N

Nauka o světle, Optika
Neuspořádaný pohyb částic
Neuspořádaný pohyb molekul
Neuspořádaný pohyb částic

O

Obrazové ohnisko, optická d...
Obloukový výboj, blesk
Objektiv, clona, fotoaparát
Objektivní optické přístroje
Odraz světla, zrcadlo
Odraz světla
Odraz v zrcadle
Odraz a lom světla
Odraz světla
Odraz světla
Odraz světla
Odraz světla
Odraz světla
Ohnisková vzdálenost
Ohnisková vzdálenost
Ohnisková vzdálenost
Ohyb světla na hraně
Ohyb světla na mřížce
Ohyb světla na dvou štěrbinách
Ohyb světla na štěrbině
Ohraničení paprskových svazků
Oko jako optická soustava
Oko jako optická soustava
Oko jako optická soustava
Oko jako optická soustava
Optická osa, fokus, Gaussův...
Optika
Optické vlastnosti oka
Optika a její dělení
Optická vlákna
Optické hranoly
Optické zobrazení
Optické klamy
Optické přístroje
Optika
Optika
Optika
Optika
Optika
Optika
Optika
Optické přístroje - maturit...
Optická zobrazení - maturit...
Optická perioda mřížky a vl...P

Paprsky, ohnisko, rozptyl
Pohyb nerovnoměrný zrychlený
Pohyb rovnoměrně zpožděný
Pohyb ve vzduchoprázdnu
Polarizace dialektrika
Pohyblivý vodič v magnetick...
Polarizace elektrod, akumul...
Polarizace světla
Polarizace dvojlomem, polaroid
Pohyb molekul
Polarizace polaroidem
Polarizace dvojlomem
Polarizace odrazem a lomem
Pohyb filmu v kameře
Pohyb hmotného bodu po kruž...
Práce stálé síly ve směru p...
Prvky harmonického pohybu
Průměrná rychlost pohybu
Praktické využití optických...
Přímočarý a křivočarý pohyb
Přehled elektromagnetického...

R

Rovnoměrný pohyb přímočarý
Rovnoměrný pohyb na čase
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Rovinné zrcátko, difůzní odraz
Rozklad světla, disperze
Rozlišovací schopnost optic...
Rovnoměrný pohyb
Rovnoměrně zrychlený přímoč...
Rychlost šíření zvuku. Odra...

S

Síly brzdící pohyb
Skládání pohybů
Skládání pohybů a rychlostí
Střed křivosti, čočka
Subjektivní optické přístroje
Světlo a stín
Světlo
Světlo
Světelné zdroje používané v...
Světelné zdroje používané v...T

Teplota ročních období
Tíha, pohybová energie, výkon
Tlustá čočka

U

Uspořádaný pohyb částic

Ú

Úhel odrazu a dopadu
Úplný odraz, hranol
Úplný odraz světlaV

Valivý pohyb
Vesmír - noční obloha, lidé...
Vesmír, Sluneční soustava, ...
Vypuklé zrcadlo
Využití disperze světla
Výsledný odpor, bočník

Z

Zabránění nechtěným odrazům
Základní principy optického...
Zkoumání opticky aktivních ...
Zobrazení lupou, lupa
Zobrazení tenkou čočkou
Zobrazení pomocí zrcadel a ...
Zobrazení pomocí zrcadel a ...
Zrcadla, Čočky
Zrcadla, ČočkyOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro