Hlavní okno
    

Přídavná jména - Nj

G

Gramatika - stupnování příd...

K

Kolísání při skloňování pří...
Koncovka přídavného jména

N

Německá gramatika-stupnován...P

Pravidelné a nepravidelné s...
Přídavná jména, přísudek, d...
Příslovce, skloňování přída...
Přídavné jméno v přísudku
Příslušný tvar přídavných jmen

S

Skloňování přídavných jmen ...
Skloňování přídavných jmen ...
Skloňování přídavných jmen
Skloňování přídavných jmen
Skloňování přídavných jmen II.
Skloňování přídavných jmen
Složená přídavná jména, zák...
Složení přídavná jména a sl...
Stupňování přídavných jmen

T

Třetí stupeň přídavných jmenV

Vlastnosti přídavných jmenOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro