Hlavní okno
    

Příslovce - Nj

Č

Časové příslovce, přísloveč...

K

Kladné a záporné otázky

P

Příslovce her, hin, hinauf,...
Příslovce času, dann, nun, ...
Příslovce příčiny, warum, d...
Předpokládaná možnost, zápo...
Příslovce weise, maßen, sei...T

Tázací zájmanná příslovce

V

Věty vztažné, dessen, worauf
Věty důvodové, warum, proč
Věty tázací

Z

Záporné věty, naléhavá výzvaOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro