Hlavní okno
    

Předložky - Nj

N

Německé předložky

P

Příslovečné předložkové určení
Předložky um - willen
Předložky se členem am, im,...
Předložky se 3 pádem, aus,b...
Předložky aus, bei, binnen,...
Předložky seit, von, zu, zu...
Předložky se 4 pádem, durch...
Předložky entlang, für, gegen
Předložky wohin, wo, wider
Předložky an, auf, hinter, in
Předložky neben, unter, vor
Předložky s 2 pádem, angesi...
Předložky inmitten, innerha...
Předložky cizího původu, ohne
Předmět v předložkovém pádě
Předložkový 3. pád, am, an,...
Předložkový pád, podmět
Předložka in
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. a 4. pádem
Předložka auf
Předložka an
Předložka vor a hinter
Předložka über a unter
Předložka neben a zwischen
Předložka über
PŘEDLOŽKA !! UBER!!

S

Sloučení předložky se členem
Spřežka v němčiněOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro