Hlavní okno
    

Podstatná jména - Čj

A

Abstraktní, pomnožná, látko...
Abstraktní podstatná jména

Č

Číslovky
Číslovky
Číslo
Číslovky - základní rozdělení

D

Doplňování tvarů číslovek
Druhy číslovek
Druhové číslovkyH

Hledání podstaty světa (ško...
Hromadná podstatná jména
Hromadná podstatná jména

J

Jak skloňovat podstatné jmé...
Jak skloňovat podstatné jmé...
Jmenné kategorie, pád, rod,...
Jména pomnožná, hromadná a ...

K

Koncovky podstatných jmen
Kolísání podstatných jmen
Konkrétní podstatná jména
Krácení podstatných kmenL

Lauro, ty jsi ale číslo &nd...
Literární moderna od 90.let...

M

Mužský rod, vzory

N

Názvosloví: Kategorie podst...
Nepravidelnosti jmen dle vzoruP

Podstatná jména v závorkách
Podstatná jména
Podstatná jména, diktát
Pomnožná jména místní
Podstatná jména i/y
Podstatná jména slovesná
Podstatná jména abstraktní
Podstatná jména konkrétní
Pomnožné jméno místní
Podstata vlastních jmen
Podstatné jméno pomnožné
Podstatná jména
Podstata slohu, slohotvorní...
Podstatná jména
Podstatná jména
Podstatná jména
Podstata literatury
Podstatná jména
Podstatná jména - skloňován...
Podstatná jména - určování ...
Podstatná jména - vzory pře...
Podstatná jména - funkce ve...
Podstatná jména - skloňován...
Podstatná jména - skloňován...
Podstatná jména - úvod
Podstata výkladu a referátu...
Podstatná jména - maturitní...
Podstata literatury - matur...
podstatná jména
Podstata literatury
Přehled tříd a vzorů sloves

R

Rétorika, její vývoj, podst...

S

Skloňování základních číslovek
Skloňování číslovek
Skloňování číslovky mnoho
Skloňování podstatných jmen...
Skloňování podstatných jmen...
Skloňování číslovek dvě, ob...
Sloveso, osoba, číslo, čas ...
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
Slovesa vzoru prosí
Slovesa vzoru tiskne
Slovesa vzoru prosí
Spojovník u podstatných jme...
Stavba věty, množné číslo
Střední rod: Vzor moře nebo...T

Třída slovesa, vzor sloves
Tvary číslovek
Tvary podle vzoru píseň

U

Určení pádu podstatného jména
Určování pádu podstatných jmen

V

Vyjmenovaná slova by, bý
Vyjmenovaná slova py, pý
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova na mojece...
Vyjmenovaná slova po Z
Vyjmenovaná slova po V
Vyjmenovaná slova po S
Vyjmenovaná slova po P
Vyjmenovaná slova po M
Vyjmenovaná slova po L
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova
Vzor podstatných jmen
Vzory přídavných jmen
Vzory zájmen
V koncovkách podstatných jm...Z

Zakončení podstatných jmen
Zájmeno dle vzoru mladý
Zájmena a číslovky

Ž

Ženský a střední rod, vzoryOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro