Hlavní okno
    

Podstatná jména - Aj

C

Cardinal Numbers, číslovky

Č

Číslovky sixten, seventeen,...
Číslovky

F

fráze a vzorečky pro Poklad...G

Gerundium a podstatné jméno...

P

Pád podstatného jména
Plural, množné číslo
Podstatná jména slovesná
Podstatná jména cizího původu
Pomnožné podstatné jméno
Podstatné jméno slovesné
Podstatné jméno slovesné
Počítatelný, množné číslo
Předložky u podstatných jmen

Ř

Řadové číslovky
Řadové číslovky, zlomkyS

Saský genitiv
Společný rod podstatných jmen

T

Třetí pád, členy podstatnýc...
Tvarosloví, podstatná jména...

V

Vyjadřování rodu podstatnýc...Z

Základní číslovky, číslovky...
Základní číslovkyOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro