Hlavní okno
    

Podstatná jména - Nj

Č

Číslo podstatných jmen
Číslovky určité, číslovky z...
Číslovky zwei, drei, Tausen...
Číslovky řadové, erste, dritte
Číslovky násobné, opakovací...
Člen, podstatná jména, počá...
Člen určitý, číslovky řadové
Člen nulový, množné číslo
Člen u podstatných jmen

D

Dativ, prospěchový, přivlas...
Desetinné zlomky, číslovky ...
Dělení podstatných jmen
Druhý pád jednotného čísla ...
Dvojice podstatných jmen

H

Hromadná doprava - maturitn...K

Koncovka er, množné číslo

M

Množství, míra, váha, konco...
Množné číslo zájmen
Mužský, ženský rod, určitý ...

N

Názvy číslic, hromadná slov...
Násobné číslovkyO

Odvozování podstatných jmen
Označení míry a váhy po čís...

P

Platnost číslovek
Podstatná jména cizího původu
Podstatná jména pomnožná
Podstatné jméno, als, für, zu
Podstatná jména s nulovým č...
Podstatná jména
Počítání číslovek
Pomnožná jména, sloveso sollen
Příslušnost podstatných jme...
Přípony a polopřípony podst...

R

Rod podstatných jmen, vědní...Ř

Řadové číslovky

S

Silné skloňování podstatnýc...
Silná podstatná jména
Skloňování podstatných jmen
Skloňování v množném čísle,...
Skloňování číslovek
Skloňování podstatných jmen...
Skloňování podstatných jmen
Složená podstatná jména, př...
Slabé skloňování podstatnýc...
Složená podstatná jména

T

Tvorba podstatných jmen oby...U

Určitý člen podstatného jména
Ustálená spojení, obojí číslo

V

Vazby sloves, podstatných a...
Vazby sloves, podstatných a...

Z

Zásady pro podstatné jméno
Záporový genitiv,mehr, nikoli
Základní číslovky
Zpodstatnělé infinitivy
Zpodstatnělá jména přídavnáOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro