Hlavní okno
    

Pojmy elektronika

A

akceptor
akumulátor
alternátor
anoda

B

báze
bočník
busola

C

Coulomb, C. A.D

destičky, vychylovací
dělení, analogové
diak
diamagnetismus
dielektrikum, nepolární
dielektrikum, polární 
displej
donor
duplex

E

elektroda
elektrolyt
elektroskop
emitor
expozimetr

F

FET
Fleming, J. A.
fotobuňkaH

Hall, E. H.
hladina, ekvipotenciální
hladiny, energetické

I

indukce, elektrostatická
indukce, magnetická
ionizátor
izolant, nepolární
izolant, polární
izolant - vlastnosti

J

jev, Hallův
jev, přechodový
JFETK

kapaliny
kartáčky
katoda
kolektor
kompas
komutátor
koróna
krystalka
Křižík, F.
kyvadélko, elektrostatické

L

lampa, oblouková
látka, diamagnetická
LED
Lorentz, H. A.

M

magnet, permanentní
magnet, podkovovitý
magnet, tyčový
magnetické vlastnosti mater...
magnetka
materiál, magneticky měkký
materiál, magneticky tvrdý
Millikan, R. A.
mobil
modulace
modulace, amplitudová
monočlánek
MOSFET
motor, elektrický
můstekN

násobení, analogové
nástěnka, elektrostatická
norma CCIR
norma OIRT

O

odlučovač, elektrostatický
Oersted, H. Ch.

P

PAL
panel, informační
panel, solární
Pauli, W.
pásek, bimetalový
pásmo, neutrální
pásy, energetické
pás, valenční
pás, vodivostní
pás, zakázaný
permeabilita prostředí
permeabilita, vakua
permitivita prostředí
permitivita, relativní
permitivita vakua
plocha, ekvipotenciální
PN přechod
pokus, Millikanův
polarizace
polarografie
polovodič, příměsový
polovodič, vlastní
polovodič - vlastnosti
potenciál, elektrický
pól, jižní magnetický
pól, severní magnetický
práce v el. poli
pravidlo, Flemingovo, levé ...
princip, Pauliho
přechod, PN
půlsnímekR

rádio
regulace, bezeztrátová
rekombinace
rekuperace
reostat
roaming
rotor
rovnice, diodová

S

SECAM
siemens
siločáry, magnetické
síla, elektrická
síla, Laplaceova
síla, Lorentzova
síla, Lorentzova
síla, magnetická
směs, synchronizační
směšovač
solenoid
startér
stator
stereo
superheterodyn
supravodivost

T

telefon, mobilní
termistor
tesla
Tesla, Nikola
tlumivka
toroid
třeníU

usměrňovač, lokomotivní

Ú

úhel, vychylovací

V

varikap
vazba, zpětná
VCO
vítr, elektrický
vlna, nosná
vodič - vlastnosti
vodivost
vodivost, děrová
vstup, invertující
vstup, neinvertující
vysílání, rádiovéZ

zařízení, zabezpečovací
zákon, Coulombův
záření, kanálové
záření, katodové
zářivka
závěs, fázový
zhášení
zvonek, elektrickýOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro