Hlavní okno
    

Pokusy v chemii

A

Aktivní uhlí a červené víno
Alternativní pokusy - pentely
Alternativní pokusy –“ hydr...
Amoniaková fontána
Amylasa ve slinách
Anthokyany v rostlinách

B

Barvení plamene kationty ko...
Beilsteinova zkouška
Bengálské ohně

C

Chemické jojo s Na
Chemikova zahrádka
CoCl2∙6H2O –“ vliv koncen...D

Denaturace proteinů
Depolymerizace silonu
Duhová baňka
Důkaz acetylenu
Důkaz amoniaku pomocí Nessl...
Důkaz Fe2+ a Fe3+
Důkaz cholesterolu - sterol...
Důkaz cholesterolu (Salkows...
Důkaz kaseinu a laktosy v m...
Důkaz monosacharidů (Barfoe...
Důkaz Ni2+ pomocí Čugajevov...
Důkaz polární a nepolární v...
Důkaz redukujících sacharid...
Důkaz redukujících sacharid...
Důkaz sacharidů (Molischova...
Důkaz škodlivin v cigaretov...
Důkaz škrobu
Důkaz tuků v mléce
Důkaz uhličitanů pomocí HCl
Důkaz vitamínu A (Carr-Pric...
Důkaz vitamínu C pomocí FeCl3
Dýmovnice (NH3 + HCl)

E

Esterifikace
Extrakce lipidů z vaječného...

F

Faraonovi hadi
Filtrace (pouze video)H

Hořící gel (Pokus s octanem...
Hořlavé ruce

I

Identifikace tuků pomocí SU...
Indikátor z červeného zelí
Izolace kofeinu

K

Katalasa v bramboře
Komplexní sloučeniny Co
Komplexní sloučeniny Cu
Komplexní sloučeniny Fe
Komplexní sloučeniny Ni
Kouzelné písmo –“ CoCl2∙6...
Kyselá hydrolýza sacharosyM

Marshova-Liebigova zkouška ...
Močovina
Modrá baňka (Blue Effect)

N

Nehořlavý kapesník

O

Olejová sopkaP

Plastická síra
Pokus s kvasnicemi
Pokus s propan-butanem
Přeměna vody na víno

R

Redukční účinky vitamínu C
Redukční vlastnosti HCOOH
Redukční vlastnosti siřičitanů
Rovnováha chroman –“ dichroman
Rozdíl reaktivity Mg a Zn s...
Rozpouštění polystyrenu v a...
Rozpustnost fenolu ve vodě ...
Rozpustnost lipidů
Různé barvy Mn

S

Složení barviv ve fixech
Složení potravinářských barviv
Sopka
Srážení sulfidů kovů
Sublimace naftalenu
Světlušky (Pokus s amoniakem)T

Trávení sacharidů a lipidů ...

V

Vytěsňování mědi železem

Z

Zapálení kahanu bez zápalek
Zlatý d隝 (Příprava PbI2)Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro