Hlavní okno
    

Procesorová technika

A

Adaptivní logické řízení (A...
ALU mikroprocesoru 8080
AND, logický součet
Analogické kombinace
Analogový příjem meteorolog...
Aplikace procesorů, logikcé...
Aplikace programátoru pamět...
Aritmetický procesor 8087
Aritmeticko logická jednotka
Aritmetická jednotka v počí...
Aritmetická jednotka počítače
Architektura registrově ori...
Aritmetické a logické jednotky
Automatizace technologickýc...

C

Charakteristika logického č...
Charakteristiky mikroprocesorů

Č

Časování procesoru
Časová odezva procesoru
Čas v logických systémech
Časová jednotka s MHB 8253D

Decentralizované řízení, pe...
Definice logické funkce
Denní rozpis meteorologické...
Derivační hradlo, logická f...
Dělení zátěže procesorů
Diferenční termická analýza...
Digitální hodiny s procesor...
Dílčí logické proměnné
Dvouprocesorový systém

E

Emulátory procesorů
Expandéry, hradla, logické ...

F

Formulace problému logickéh...
Funkce wire-OR, logická hod...
Fyzikální struktura logický...G

Generace mikroprocesorů

H

Hardwarové implementace kom...
Hradlo AND, logický součin
Hradlo OR, logický součet

I

Informace o literatuře mikr...
Instrukční soubory procesorů
Instrukční soubor mikroproc...
Integrované logické členy
Indikátor logických úrovní
Indikátor logických signálu...J

Jednotky styku se sběrnicí
Jednoúčelové automaty s pro...
Jednotky pro styk s jinými ...
Jednotka decibel a její pou...
Jednotky soustavy SI

K

Komunikace mezi procesory
Komplementární MOS, logický...

L

Literatura k procesorům
Literatura mikroprocesorů
Logické a fyzické ovladače
Logické instrukce, cyklické...
Logické řízení procesů
Logický součin, negace
Logická výhybka
Logické stavebnice
Logické členy, hradla TTL
Logický zisk hradla TTL
Logický člen AND, OR, NEBO
Logický člen NEM

Matematické vyjádření funkc...
Matematický model
Mapa logické funkce
Matematické značky
Meteorologické hlediska pře...
Meteorologická situace pro ...
Mikroprocesory první a druh...
Mikroprocesor 8080A
Mikroprocesory řady 8048
Mikroprocesory, mikropočítače
Mikroprocesor 8008
Mikroprocesor a mikropočítač
Mikroprocesory
Monolitické procesory
Monolitické osmibitové mikr...
Montážní logický člen
MSV 2010 společně s technol...

N

Nadřazený procesor
Náhodné meteorologické poruchy
Nové paradigma logického ří...

O

Obnova stavové oblasti proc...
Operační paměť mikroprocesoru
Optické požadavky na zobraz...
Operační kód mikroprocesoru
Operační kód procesoru
Optimální logické řízení
Osmibitový procesor MC6800
Ovládání logického členu
Ovládací jednotka laseru z ...P

Panel jednotek procesoru
Použití logických instrukcí
Porovnání mikroprocesorů
Popis logickými rovnicemi
Polykriteriální (multikrite...
Práce se zbytkem v procesoru
Procesorová stavebnice
Procesory v pouzdru DIL
Procesorové pole, budič sbě...
Procesory v měřících přístr...
Princip multiprocesorového ...
Průměrná cena logického členu
Procesor, počet vývodů pouzdra
Pravdivostní tabulka logick...
Programovatelné logické sou...
Práce s registry procesoru
Procesor, paměť a program
Procesorem řízený testera k...
Principy testování odolnost...
Přehled instrukcí mikroproc...
Příměs lithia, technologick...
Předpokládaný vývoj procesorů
Přehled logických funkcí al...
Přehled logických funkcí

R

Realizace primitivního proc...
Registry v matematické jedn...
Realizace logických funkcí
Realizace logických funkcí
Realizování logické funkce
Rychlost procesoru
Rychlé matematické procesory
Rychlý logický člen
Rychlost procesoru a doba z...

Ř

Řadič procesoru
Řadič procesoru a sběrnice
Řezové procesorové stavebnice
Řízení maticové zobrazovací...
Řízený logický analyzátor
Řídící jednotka počítače
Řízení technologických procesů
Řízení procesoremS

Segmentové zobrazovací jedn...
Segmentové zobrazovací jedn...
Sedmisegmentové zobrazovací...
Signální procesor
Spolupráce s periferními je...
Spínání spotřebičů logickým...
Struktura mikroprocesoru
Styk procesoru s okolím
Stavové oblasti procesoru
Struktura procesoru Z80, CPU
Struktura procesoru
Systémy s neměnnou logickou...
Symbolické znázornění logic...
Syntéza logických funkcí

T

Technické prostředky procesorů
Technologie výroby čipů pro...
Technologické postupy polov...
Testování jednotky ALU a ap...
Tolerance logické úrovně TTL
Tvoření logických funkcí
Typy struktur mikroprocesoru

U

Univerzální logický analyzá...Ú

Úprava a doplnenie simuláto...

V

Velmi kvalitní vstupní jedn...
Vnitřní struktura mikroproc...
Vstupní a výstupní jednotky
Vysvětlivky k meteorologick...
Vyhřívací jednotka, zpětná ...
Vývoj procesorů, mikroproce...
Výběr logické stavebnice

Z

Základní registry procesoru
Základní logické operátory
Zápis logických funkcí
Zákonné měrové jednotky
Značka logického členu
Zobrazení v paměti procesoru
Zobrazovací maticové jednotky
Zpoždění logického členu
Zpětná vazba ve strukturním...
Zpracování meteorologických...
Zvětšení logického ziskuOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro