Hlavní okno
    

Programování

A

abbr
acronym
Adresování registrů
Adaptívna splajnová interpo...
addcslashes
addslashes
address
Aditivní operátor, ukazatel
Akumulátor suchý a nabitý
Aktivní obrazovka
Algebra událostí
Algoritmy volby znaménka
Algoritmy nezáporného zbytku
Algoritmus činnosti tiskárny
Amplitudově modulovaný signál
Analogový signál superponovaný
Analogový signál superponovaný
Analogové sčítání
AnsiCompare
AnsiPos
AnsiString
Analýza paměti a pomocných ...
Analýza přijaté zprávy
Analýza operačního kódu
Analogově číslicové převodníky
Analogové počítací prvky
Analogový počítač, doplňky
Analogově číslicové převodníky
Analogová násobička, dělička
Analogový regulátor
Analogová aritmetická jednotka
Aproximace sledovacím signálem
applet
Aritmetické operace s dvojk...
Aritmetické instrukce
Aritmetické instrukce pro š...
Aritmetické a logocké opera...
area
Aritmetické konverze, operand
Aritmetická konverze, asoci...
Aritmetická jednotka
array_change_key_case
array_chunk
array_combine
array_count_values
array_diff_assoc
array_diff_key
array_diff_uassoc
array_diff_ukey
array_diff
array_fill_keys
array_fill
array_filter
array_flip
array_intersect_assoc
array_intersect_key
array_intersect_uassoc
array_intersect_ukey
array_intersect
array_key_exists
array_keys
array_map
array_merge_recursive
array_merge
array_multisort
array_pad
array_pop
array_product
array_push
array_rand
array_reduce
array_replace_recursive
array_replace
array_reverse
array_search
array_shift
array_slice
array_splice
array_sum
array_udiff_assoc
array_udiff_uassoc
array_udiff
array_uintersect_assoc
array_uintersect_uassoc
array_uintersect
array_unique
array_unshift
array_values
array_walk_recursive
array_walk
array
arsort
asm
Asynchronní klopný obvod
Asynchronní čítač
Asociativní paměť
Astabilní multivibrátor, mo...
asort
atoi
Automatické řízení úrovně s...
Audioprocesory
Automatizace
Automatická nebo náhodná ak...
Automatické odeslání nového...
Automatická kontrola aplikace
auto
Automatická deklarace
a

B

Barevné složky signálu RGB
base
basefont
background
background-attachment
background-color
background-image
background-position
background-repeat
bdo
Bezdrátový přenos signálu
Bezdrátový přenos signálu
Bitový posuv
Bitová chybovost v řídicím ...
Bitová chybovost v systému ...
Bitový součin
Bitový součet
Bitová neekvivalence
bin2hex
big
Bitový operátor, AND, OR
Bilance použitých součástek
Bipolární paměťová buňka
Blokové zpracování
blockquote
Blokové schéma kalkulačky
Blokové schéma počítače
Blokové schéma mikropočítače
Blokové schéma mikroprocesoru
Blokové schéma čítače
Blokový přenos dat
Blokové schéma klávesnice
Blokové schéma řídící jednotky
Blokový diagram přerušení
Blokové schéma hybridu
Bodové zobrazení znaků
Bodové zobrazení znaků abecedy
bool
body
border
border-collapse
border-color
border-spacing
border-style
border-width
Boltzmanova konstanta
Brattainovi a Bardeenovi vý...
break
br
button
Budící funkce
b

C

case
caption
caption-side
center
Chybové hlášení, makroinstr...
Chybovostní charakteristika...
char
char
chop
chr
chunk_split
Charakteristika zobrazení s...
Charakteristika tranzistoro...
Citlivost přístroje
cin
cite
Cíl skoku, GOTO
class (příklad 1)
class (přiklad 2)
class (přiklad 3)
class (přiklad 4)
clip
CLR, ROR, BRA, JSR
const
continue
cout
convert_cyr_string
count_chars
code
col
colgroup
color
content
counter-increment
counter-reset
compact
count
crc32
crypt
cursor
current
Cyklus hodinových signálů
Cyklické kódováníČ

Časonosná složka signálu, h...
Časový sled vykonávání inst...
Časové průběhy sekvenčních ...
Časový průběh signálů
Časový multiplexor
Časový průběh instrukce
Časový průběh instrukce
Časový průběh signálů
Časový průběh instrukce
Časové diagramy instrukcí
Časové průběhy napětí násob...
Části a sestavy hybridních ...
Česko anglický slovník term...
Čelo hodinového impulsu
Čítač instrukcí
Číslicový signál, opakovač
Čítač a střádač instrukcí
Číslování řádků
Čítač znaků, paměť znaků
Čítač a dekodér
Číselné soustavy
Čítač v korobově kódu
Čítač řádů
Čítač v řetězovém kódu
Čítač instrukcí
Číslice v kódu
Číslicové modelování
Číslicové hybridní obvody
Číslicové obvody, logické p...
Členy a deklarace struktur
Čtení operačního znaku
Čtyřbitová sčítačka 74LS83
Čtyřbitový posuvný registr
Čtyřbitový střádač
Čtyřtečka
Čtecí hlava magnetické pásky

D

Dálnopisné signály, terminál
Dálkové ovládání síťových s...
Dálkový přenos dat
Dálnopisný kód CCITT 2
dd
Definiční a delkarační příz...
Dekodér instrukcí, blok pře...
Demodulace signálu FM
Demodulace signálu AM
Demodulace signálu AM
Deratizační přístroj
Delete
Deckrementace (odčítání)
default
defined
Definice vstupně výstupních...
Definice funkce
del
Deklarace výčtového typu
Deklarace struktury
Deklarace vícerozměrového pole
Deklarace identifikátoru
Definice proměnné
Definice, direktiva, makra
Detekce čela a týlu impulsu
Detekce začátku signálu
Dekódování zprávy
Dekódování instrukce
Dekodér dvojkového kódu
Desítkový čítač
Desítkový čítač, plazivý kó...
Degenerace polosčítačky
Desítkový čítač
Dědění a prostory jmen
Děrné štítky
Děrná páska
dfn
Digitální signál superponovaný
Digitální signál s kladnou ...
Digitální signál
Digitální signál
Digitální signál superponovaný
Digitální signál s kladnou ...
Diferenciální operace
Difůze nabitých nosičů
Digitizér audiosignálu se z...
dir
div
Direktiva, složený příkaz
Direktiva, elif, endif
Diodová matice
Direktivní ovládání
Direktivní řadič
Diskrétní prvky
Disketa, plastická hmota
Diodové spínače
Diodový můstek
dl
Dopředná korekce chyb nad M...
do
double
Doba existence proměnných
Dotaz a odpověď
Doba odezvy, monitorování
Doba operace počítače
Druhy signálových vstupů
Druhy elektronických měřící...
Druhy vnitřních pamětí
dt
Dvou systémový SDL automat
Dvojková sčítačka
Dvojkový čítač
Dynamická volba úrovně přer...
Dynamika signálu
Dynamická paměťová buňka
Dynamické přidělování paměti

E

each
echo
Ekvivalent logické sítě
Elektronický registr v asyn...
Elektronické řízení signálu
else
Elementární cyklus, zápis, ...
Elektrický psací stroj, tis...
Emulace navigačního signálu...
em
empty-cells
enum
endl
end
extern
explicit
explode
Extern, paměťová třída
extract
Ezoterické programovací jazykyF

Fázová věrnost stereo signálu
Fázová chyba
Feritové paměti
fieldset
Filtrace signálů
float
Formáty instrukcí
Formát a adresování instrukce
for
font
form
font
font-family
font-size
font-style
font-variant
font-weight
Formát zápisu programu
Formální parametry
Formulace úlohy
friend
friend (přiklad 1)
friend (příklad 2)
frame
frameset
Frekvenční modulace, fázová...
Funkce printf
Funkce, definice funkce
Funkce main
Funkce edičních obvodů
Funkční analýza úlohy
Funkční členy
Funkce vstupů a výstupů
Funkce měřícího zařízení
Funkční závislost vzorkování
Fyzikální realizace logický...

G

Generování řídících signálů
get_html_translation_table
get_meta_tags
Generátor hodinových impulsů
Generátor hodinových impulsů
Generace počítačů
goto
Grafické znázornění příjmu ...
Grafická zobrazovací jednotka
Grafické značky kombinačníc...

H

Hazardy vlivem posunu hodin
Hazardy způsobené posunem h...
Hartmanisův přístup
hebrev
hebrevc
head
Hledání jedničkového bitu
Hodinový signál
Hodinový impuls
Hodinové impulsy
Hodnoty konstant zesilovačů
Hodnota derivace
hr
htmlentities
htmlspecialchars
html
Hudební efekt distortion vy...
Hysterézní smyčka, magnetic...
Hybridní výpočet
Hybridní integrátor
h1
h2
h3
h4
h5
h6I

Idealizovaný průběh napětí
if
iframe
implode
img
Implikant funkce
Interpretace instrukce
Instrukce podmíněného skoku
Instrukce cyklických posuvů
Instrukce pro práci se záso...
Instrukce pro práci s texto...
Instrukce pro práci se záso...
Instrukce, způsob adresování
Instrukce přesunu, aritmeti...
Instrukce přesunu osmibitov...
Instrukce rotací a posuvu
Instrukce návratu, IRQ
Instrukce vstupu a výstupu
Instrukce bitových operací
Interpolace, kolísání úrovn...
Instrukce pro přesun dat me...
Instrukce adresování střáda...
Instrukce podmíněného skoku
Indikátor vyladění
Individuálne umiestnenie mo...
Interaktivní applety pro vy...
Indikátor nf signálu 2 Audi...
Indikátor nf signálu Audio ...
Indikátor nabití akumulátoru
Indikátor NF signálu
Insert
Inckrementace (přičítání)
Instukce nepodmíněného skoku
Instrukce podmíněného skoku
int
inline
input
ins
Inicializace znakových polí
Inicializační program
Instrukce STACK
Invertor, negace, NON
Integrovaná injekční logika
Instrukce podmíněného skoku
Interpolátor
Integrační zesilovač
Integrační zesilovač, itera...
Integrované napětí
in_array
ISDN připojení na bezšňůrov...
IsEmpty
isindex
Iterační generátor funkcí
Izomorfní graf
i

J

Jak vyrobit přístrojové ští...
Jednobitové řízení zvukovéh...
Jednoúčelové počítače, 32 bitů
Jednobitové řízení zvukovéh...
Je řadič počítače sekvenční...
Jedno systémový SDL automat
Jednoduché dědění I.
join

K

Kalkulátor, kalkulačka
Karnaughovy mapy
Kanonické rovnice
Kapacita paměti
Kanálové operace
Kanálový příkaz
kbd
key
Klíčová slova
Klasifikace a instrukční mixy
Klopný obvod, Hz
Kmitočtová demodulace signálů
Korekce chyb, ortogonální s...
Kontrola vyzváněcího signál...
Kombinovaný signál
Kontrola stavu nabití
Kolerátory se zpožďovacím p...
Kompozice (příklad 1)
Kompozice (příklad 2)
Koncepce jazyka C
Komplexní deklarátory
Konstantní výraz
Konverze datových typů
Konverze celočíselných typů
Konstanty, identifikátory, ...
Konstantní výraz, výsledek
Konec makra, undef
Kontrola programu
Korekce hazardu
Konečný automat
Kombinační logické členy
Koincidenční obvod, dvojkov...
Koincidenční výběr adres
Kontrola a oprava chyb
Komparační zesilovač
Komparační převodník
Kódování barevného signálu
Kódování abecedně číslicový...
Kódování barevného signálu
Kódování adres logickými členy
Kódování adres kodérem
Kódování a dekódování infor...
Kódování desítkových číslic
Kódová tabulka KOI
Kódová tabulka EBCDIC
Kód děrných štítků
Kódová tabulka ARITMA
Krystalka s pevným laděním
Kriteriální funkce pro regi...
Kritické cesty
Kritická spínací křivka
Kreslící zařízení
krsort
ksort
Kvazistatický posuvný registr
Kvadrofonní zvukový signálL

Laděný varikap
Ladění přijímače s varikapem
Ladění tónů
label
LDA, LSR, AND, BCC
LEVITÁTOR - přístroj umožňu...
Length
levenshtein
legend
letter-spacing
Lexikální jednotky
Literatura o programování
li
link
list-style
list-style-image
list-style-position
list-style-type
Lineární výběr adres
Lineární diferenciální rovnice
list
Logické dělení příkazů
LowerCase
long
localeconv
Logický operátor, podmíněný...
Logické rovnice
Logická filtrace
Logické členy a signály
Logické členy s tranzistory...
Logický posun, dekodér
ltrim

M

Makroassembler, jazyk symbo...
Makroinstrukce
Maskování signálů přerušení
Makro vývojového diagramu
map
Mantisa, exponent
Matematický kód
Maximální frekvence hodinov...
Matice paměťových jader
Magnetická bubnová paměť
Magnetická disková paměť
Magnetická pásková paměť
Magnetická štítková paměť
Magnetický generátor bublin
Maticový procesor
md5_file
md5
Metoda opakovaného sčítání
metaphone
menu
meta
Mezera mezi impulsy
Mealyho automat
Mechanika magnetické páskov...
Metody zlepšování spolehliv...
Měřící přístroje a zkušební...
Měřící a zkušební přístroje
Měřící přístroj, základní r...
Měřící ručkové přístroje
Měření času, násobení kladn...
MHB 8080A
Mikroprocesor MOTOROLA
Mikroprocesor Motorola 6800
Mikroprogram
Mikroprogramování
Mikrofilm
Mluvený výstup hlasu
Modulovaný trojkový signál
Modulovaný analogový signál
Modulovaný signál digitální
Mono a stereo signál
Možnosti algoritmu SPIHT př...
Montážní člen multiplexoru
Modelování a simulace
Modelování diferenčních rovnic
Modely rovnic s okrajovými ...
Model aerodynamických rovnic
Multiplexní provoz registrů
Multiplexní kanál
Multiprocesory
Multivibrátory, klopné obvody

N

Nadbytečnost informací, kon...
Nakopírování virového kódu ...
name clash (příklad)
namespace (příklad 1)
namespace (příklad 2)
namespace (příklad 3)
natcasesort
natsort
Návratové instrukce
Návěstí a pseudoinstrukce
Návrh přístrojové skříně
Náchylnost k nakmitávání si...
Návrh PLC očima vývojáře –“...
Návrh rozširujúceho modulu ...
Názvy identifikátoru funkcí
Návěstí příkazů
Násobení dvou kladných čísel
Návrh zdroje synchronizace
Návrh řadiče
Návrh cyklu hodinových impulsů
Návrh počítače
Násobící algoritmus
Násobící tabulka
Násobení aritmetické jednotky
Násobící tabulka
Náhradní obvod aktivní části
Negace
next
Niklová zpožďovací linka
nl_langinfo
nl2br
noframes
noscript
number_format
Nulový ukazatelO

Obsluha přerušení Z80, stav...
Obousměrná osmibitová brána
Obrazový televizní signál
Objektivní a subjektivní me...
Objektově orientované progr...
object
Obecný tvar deklarace
Obory platnosti
Obecná struktura operací
Obrazovka
Obsluha sběrnice
Ochrana měřících přístrojů
Ochranný zámek a klíč
Odraz signálů od postupujíc...
Odladění rušení placených T...
Odkaz na člen sjednocení
Odskok z cyklu, continue
Oddělené takty hodin
ol
Operační znak instrukce
Operace s dvojkově kódovaný...
Operace návratu, RTS
Optimalizace algoritmu sekv...
Optický oboustranný oddělov...
operator+
optgroup
option
Operační systém DOS
Operátor, interpunkční znak
Operátor sizeof, ukazatel
Operátor posuvu, relační op...
Operátor postupného vyhodno...
Operace čtení
Operace s jedním registrem
Operace s přímým operandem
Operace násobení
Optoeletrické paměti
Operační paměť
Optimalizační výpočty
Optimalizační procesy
ord
Osminásobný sledovač s třís...
Osmibitové počítače Atari -...
Osmibitové počítače Atari 4...
Osmibitové počítače Atari 3...
Osmibitové počítače Atari 2...
Osmibitové počítače Atari -...
Osmibitový AD převodník
Ostatní skokové instrukce
Otevřený vývojový diagram
outline
outline-color
outline-style
outline-width
overflow
Ovládání klopného obvodu
Označení a zkratky symbolů

P

Paralelní univerzální registr
Paralelní osmibitová brána
Paralelní registr
Paralelní osmibitová sčítačka
Paradigmata programování
Paralelní programování
Patice procesoru
Parazitní zavedení kódu vir...
parse_str
param
Paměť a kapacita
Paměťový člen typu JK
Paměťový člen typu K
Paralelní sčítače
Paměť
Paměť s výběrem 3D
Paměť s tenkými magnetickým...
Paměťová matice
Parametry opravných zařízení
Parazitní složky impedance
Parazitní tlumení odezvy
Paměťová buňka
Paměťová dvojice
Perfektní autentizace libov...
Perspektivy diagnostiky mal...
Pevná paměť programu
Permanentní paměti
Plné nabití akumulátoru
PN přechod, vývoj integrace
Požadavky o přerušení
Posloupnost instrukcí
Posun v registru
Použité zkratky ve strojové...
Požadavek na přerušení
Posuvné registry
Počet instrukcí a doba inst...
Posuvné registry MOS
Posuvné registry
Posuvné registry
Posuv sčítáním
Posuvné registry
Posuvný registr, kruhový př...
Posuvné registry a čítače i...
Posuvné registry
Popis signálu S/PDIF
Pos
Porovnání registru a přímé ...
Porovnání registru a paměti
Porovnání paměti a přímé ho...
Posuny doprava a doleva
Pohyblivá řadová čárka
Podmíněný výraz
Pořadí vyhodnocení
Použití makra, define
Podmíněná kompilace
Posloupnost, makro, výjimka
Posloupnost znaků
Použití posuvného registru
Použití posuvného registru
Počet funkčních členů
Posuvy střadače
Požadavky na počítač
Posuvný registr
Pomalý algoritmus dělení
Polovodičové paměti
Pokles tlumení
Posuvný registr, kruhový čí...
pos
Prázdná instrukce NOP
Práce se systémem pro vývoj
Princip přenosů signálů
Pravděpodobnost rušení přen...
Prezentace a operace s čísly
Pro studenty, inženýry a vý...
Predikce vývoje poskytovate...
Procesory
Procesory AMD
Procesory Intel
Procesory Motorola
Programovací jazyk C
Programovací jazyky
Programovací konstrukce
Programovací software
Programování
Programátorské chyby
Programátorské soutěže
Program pro získávání názvů...
Program pro získávání názvů...
printf
private (příklad 1)
Primární tvář okna
Primární zpracování projektu
Primární definice proměnnýc...
print
printf
pre
Program v jazyku C
Proměnný počet parametrů
Proměnné typu ukazatel
Program čtení
Program funkce systému
Procedura pro opakování zpráv
Princip kódování informace
Program dekódování zprávy
Program zpracování zprávy
Program vysílání zprávy
Programové vybavení počítače
Pravdivostní tabulky
Prahový a majoritní člen
Princip permanentní paměti
Programové prostředky
Pravděpodobnost chyby
Programovací prostředky, so...
Programová deska
prev
Příznaky registrů
Přehled instrukcí 8080
Přesunové instrukce
Překladač strojového kódu
Příklady instrukcí
Příklady zápisu instrukcí
Příznak přeplnění Overflow
Přenos dat s přerušením
Příznak parity
Překlad významových znaků d...
Přehled vývoje mikropočítač...
Přímá adresa, operand, oper...
Přenos analogových signálů
Přenos rozhlasového signálu
Přenos širokopásmových sign...
Převod dvojkového signálu PCM
Přenos signálu světelným pa...
Převod analogového signálu
Příměsi germanium, přebyteč...
Přístroje pro nedoslýchavé
Přerušení činnosti v reálné...
Přerušení, IRQ
Připojení vybitého akumulátoru
Přímozesilující přijímač s ...
Přeměna obrazu na televizní...
Přenos televizního signálu
Přenos hovorového signálu
Přístroje a pomůcky
Přehled a popis vybraných a...
Příznaky Status registru
Přesun mezi pamětí a regist...
Přesun mezi registry CPU
Překrývání funkcí a metod
Překrývání
Přetěžování (příklad 1)
Přetěžování (příklad 2)
Přetěžování (příklad 3)
Přetěžování (příklad 4)
Převod datového typu proměnné
Příkaz IF, skok v programu
Příkaz switch, odskok v pro...
Příkazy cyklu, while
Příkaz, výraz, cyklus, do, ...
Příkazy skoku, break
Předávání parametru funkce
Přijímač číslic
Přidělování adres
Příklad kombinačního obvodu
Přechodné buzení paměti
Přizpůsobení sčítačky
Převodníky
Přenos informací
Přímé řízení operací
Příčina přerušení, instrukce
Příkaz, obsluha
Přerušování programů
Přidělování a ochrana paměti
Příznakový registr ochrany
Příklad moderního počítače
Přednosti hybridního výpočtu
Převodníky analogově číslicové
Převod napětí na číslo
Přesnost převodníku
Pseudoinstrukce
Pseudoinstrukce, strojová i...
public (příklad 1)
public (příklad 2)
Pyramidový dekodér
p

Q

quoted_printable_decode
quotemeta
quotes
qR

range
Registr validátoru
Registrování hodnoty mincí
Registr indexů
Registr dvojnásobné délky
Registr a dekodér instrukcí
Registr a dekodér instrukcí
Registrově nepřímé adresování
register
return
Reorganizace řízených prost...
Realizace řízených prostředků
Registr, zásobníková paměť
Realizace automatu
Redukce počtu adres
Reálný počítací zesilovač
reset
Rozšíření adresovacích meto...
Rozklad signálů
Rozložení magnetického pole...
Rotace doprava a doleva
Rozklad vývojového diagramu
Rozložení funkčních bloků
Rozdělení počítačů
rsort
rtrim
Rušení signály kmitočtově b...
Rychlost základní jednotky
Rychlé nelineární obvody
Rychlost vzorkování

Ř

Řadič přerušení, IRQ
Řadič přerušení 8214
Řadič instrukcí
Řadič aritmetické jednotky
Řetězcové lineáry
Řešení aritmetického příkladu
Řešení vědeckých a technick...
Řetězený procesor
Řešení příkladů
Řešení parciálních diferenc...
Řídké reprezentace signálů:...
Řídké reprezentace signálů:...
Řízený řadič obvodů
Řízení hodinovými impulsy

S

Samočinný odpojovač nabitéh...
samp
Samoopravná kód BCD
scanf
script
Schéma paralelního registru
Sčítání celých čísel
Sčítání kladného a zápornéh...
sčítání, analogové
Sčítačka modulo 2
SDL a makra
SDL a větvení
Sdílení času
Sekvenční řízení segmentový...
Sekvenční automat
Sedmibitový převodník signálů
Seznam použitých znaků I.
Seznam použitých znaků II.
Sekvenční časovač
SetLength
Sekundární definice proměnn...
setlocale
select
Sekvence escape
Sestavení logických rovnic
Seznam zkratek
Selektor, přímý operand
Seznam znaků
Sekvenční obvody
Sečítání v polyadických sou...
Selektorový kanál přenosu dat
Sériový záznam a výběr dat
Shluková analýza elektrokar...
short
shuffle
Simplexní přenos, nadbytečn...
Signalizace telefonního pří...
Signalizace stavu nabití
Signál určený k modulaci
Simulace mnohacestného šíře...
Signály/zprávy
Signály
signed
sizeof
similar_text
sizeof
Skokové instrukce, JMP, JSR
Skokové instrukce
Skokové instrukce
Skupina proudových impulsů
Slabikově orientované instr...
Sledovač signálu
Sledovač signálu
SLEDOVAČ NF SIGNÁLU
Složený logický člen, expandér
Složitější operace, interval
Složitější řídící systém
Směšovač signálů
Smazání souborů v adresáři
small
Smyčka FOR, TO, THEN
Snímač a děrovač děrné pásky
Soubor instrukcí
Soubor instrukcí
Software podle programovací...
soundex
Soubory zdrojového programu
Souhrnný časový diagram
Soustavy zbytkových tříd
Součtový logický člen, OR, ...
Součinový logický člen, AND...
Soustava spojení
Soustava algebraických rovnic
sort
Spektrum vzorkování harmoni...
Spektrum zakódovaného stere...
Spisovatelé literatury o pr...
Spojování řetězců různých d...
sprintf
span
Společné registry
Spolehlivost počítače
Spínače, přepínače
sscanf
Střádačové instrukce
Striktura kódu v assembleru
Stav HALT, platnost signálu
Strojový kód, assembler
Stejnosměrný signál
Střídavý signál
Statický posuvný registr
Studium ARC oscilátorů s el...
StringOfChar
static
struct
strcat
strcmp
strcpy
strchr
str_pad
str_repeat
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stripslashes
stristr
strlen
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strpos
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
strike
strong
style
Struktura bitového pole
STA, STX, BEQ, RTI
Stavové signály
Stanovení grafu funkce
Struktura univerzálního log...
Strojové metody
Struktura dekodéru násobitele
Strojový kód
Statická paměťová buňka
Strojové čtení znaků
Stavová informace
Styk s přídavnými zařízeními
Střední doba poruchy
Stavový index
Struktura a vlastnosti anal...
SubString
substr_count
substr_replace
substr
sub
sup
switch
Symbolická instrukce
Systém přerušení, řízení či...
Symbolová a datová rychlost...
Systém chráněného adresování
Synchronizace, inicializace
Synchronizační registr
Synchronní čítač
Synchronní sekvenční kód
Synchronní přenos informace
Symbol a funkce prvku
sŠ

Šířka toku dat

T

Takt, insturkční cyklus, mi...
Tabulka instrukcí, aritmeti...
Taktování, hodinové signály
Tabulkové procesory
table
table-layout
Tabulky budících funkcí
Tabulka funkcí čítače
Tabulka logických operací
Tabulka pokrytí
Tabulka přechodů paměťového...
tbody
td
Testování řidících signálů
Teorie a principy převodník...
Testovací a vývojová deska ...
Textové procesory
textarea
text-align
text-decoration
text-indent
text-transform
TESLA ELTOS, úvod ke knize
Technické vybavení
Technologie FAMOS, OVONIC
Technika hybridního výpočtu
Technika integračního výpočtu
těleso, nabité
Tělo funkce, definice funkce
tfoot
th
thead
Timery v SDL
title
Tiskárna s válcem
Tisk inkoustovou tryskou
Tiskárna s typovým válcem
Topné stroje, SiO, TiO2
ToDouble
ToInt
Topologické metody
Trim
TrimLeft
TrimRight
trim
tr
Tranzistor, Schottkyho dioda
Tranzistorový spínač, rozpínač
Třídy (class)
Třídy identifikátorů
tt
TTL, otevřený kolektorový v...
Tvarovač riadicich signálov...
Typy instrukcí
Typy žádosti o přerušení
typedef
Typ proměnné, deklarace
Typedef struct
Typ návratové hodnoty
Typy parametrů
Typ a jméno funkce
Typ přenášených zpráv
Typ pouzdra
Typ adresace

U

uasort
ucfirst
ucwords
Událost v přerušení
uksort
ul
Univerzální registry
Univerzální měřící přístroj...
union
unsigned
Univerzální funkce
Unipolární tranzistor typu ...
Univerzální hybrid
UpperCase
Určovanie vzdialenosti na z...
Určení formátu instrukce
Určení kritických smyček
Určení hodnoty funkce
using (příklad 1)
using (příklad 2)
using (příklad 3)
usort
Uzavřený systém iterace
Užití zkoušečky signálu
Uživatel a počítač
uÚ

Úprava signálů otevřených k...
Úplná čtyřbitová sčítačka
Úvod do BASIC
Úvod do Assemlreru

V

var
Váhový kód
Vázané rozdílové zesilovače
Velký signál
Velikost místa v paměti
Velikost instrukce
Vennův diagram
Velikost náboje paměťových ...
visibility
Více úrovňový digitální signál
Vícenásobné dědění I.
Vícenásobné dědění II.
VKV stereo vysílač s digitá...
Vkládání souborů, include
Vlastnosti systému přerušení
Vlastní a nevlastní assembler
Vliv rušivého signálu na os...
Vliv komprese signálů EKG n...
Vliv tuhosti statorového sv...
Vložené logické funkce
Vlastnosti číslicových pamětí
Vnitřní vektorové registry
Vnitřní zapojení logických ...
void
volatile
Volání funkcí s předáním uk...
Volání funkcí, return
Volání a adresa funkce
Volba operačního kódu
Volba kódu vnitřních stavů
vprintf
Vratný posuvný registr
Vratný registr
Vrstva WinAPI
Vstupní požadavek
Vstupní prostředek
vsprintf
Vstupní a výstupní jednotky
Vstup a výstup informací hl...
Vstupní a výstupní zařízení
Vyvolávací instrukce
Vyhodnocení přeplnění registru
Vynulování registru
Vyrovnávací a indikátorový ...
Vyzařování rušivého signálu
Vysílač signálu DRM pro rad...
Využití digitálních signálo...
Vynucení spuštění virového ...
Vytvoření taktů povelů
Vysílání značky, STOP
Vyrovnávací paměť
Vyhodnocení spolehlivosti
Výpis strojového kódu
Vývojový kolektiv, údržba ú...
Vývojové práce v elektronice
Výroba úplného televizního ...
Výkyv amplitudy přijímaného...
Výroba primárních signálů
Vývoj videokonferenčních ap...
Vývoj aplikací pro platform...
Vývojový kit pre PIC 16F87x
Vývojová deska ARM_DB pro m...
Výrobci procesorů
Výstup a přechod ze stavu
Výběr jazyka
Výstupní požadavek
Výstupní prostředek
Vývojové diagramy
Výrazy, operátory, operandy
Výrazy a indexy
Výrazy v závorkách, unární ...
Výrazový příkaz, prázdný př...
Výčtový seznam
Vývojový diagram čítače
Výhybka informace
Výpočet periody hodinových ...
Výrokový počet
Vývojový diagram
Výpočet integračního zesilo...
Výpočet kapacity hybridních...
Výraz v závorkách
Výpočet aerodynamiky letadla
Vzorkování signálu
Vzorkování analogového signálu
Vztahy pro operace s množinami
Vzorkovací zesilovač, hybri...

W

while
white-space
wordwrap
word-spacingZ

Zapisovací záznamové přístroje
Zavedení parazitního progra...
Zavedení parazitního progra...
Zadání či počáteční myšlenka
Zapojení vývodů 8080
Zapojení kontaktů
Zapojení členů NAND
Zařízení pro přípravu dat
Záměna mezi registry
Zápis instrukcí, Assembler
Záznam a reprodukce kvadrof...
Záznam obrazového signálu
Základní vlastnosti měřícíc...
Základy zpracování signálů ...
Zápis přímé hodnoty do regi...
Základní typy dat
Záměna operátorů
Záporná číslice
Základy matematické logiky
Základní operace Booleovy a...
Základy teorie atomatů
Zápis informací do grafu
Zásobníková paměť
Záložní počítač
Zásady číslicového výpočtu
Základní číslicové operace
Zásady řešení řízení
Zesilování impulsového signálu
Zefektivnění zadávání znaků...
Zjednodušený výpočet
Zkušební úlohy
Znaménkový bit
Znak konce bloku dat
Znázornění znaků v matici
Značky na měřících přístrojích
Znázornění a popis stavu
Znakové konstanty
Zobrazení informace
Zobrazení rozsahu čísel
Zobrazovací zařízení, segment
Zpracování žádosti o přerušení
Způsob adresování pro osmib...
Způsoby operace pro šestnác...
Zprávy
Zprávy/signály řídící a sta...
Zpráva/stav a zavedené konv...
Zpráva s parametry
Zpracování zprávy START
Zpracování značka STOP
Zpoždění výstupního signálu
Zpoždění a regenerace písmene
Způsoby přidělování sběrnice
Zpožďovací linka
Zvukový signál, zhasínání s...
Zvětšení rozsahu měřícího p...
Zvyšování rychlosti počítačůOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro