Hlavní okno
    

Referáty z ekonomie

A

Aktivní bankovní operace: ú...
Analýza finanční situace po...
Aspekty trhu s realitami -...

B

Bankovní soustava
Bankovní soustava - maturit...
Bankovní soustava ČR - matu...
Bankovnictvi - maturitní ot...
Bankovní systém České repub...
Bankovnictví - maturitní ot...
Bankovnictví - maturitní ot...
Bankovní soustava ČR - matu...

C

Cenné papíry - maturitní ot...
Centrální banka a ostatní b...
Cenné papíry - maturitní ot...
Cena a její marketing - mat...
Ceny v tržní ekonomice - ma...
Cenné papíry - maturitní ot...
Cenné papíry - maturitní ot...
Charakteristika hlavních či...
Cíle a nástroje hospodářské...D

Daně - maturitní otázka
Daňová evidence
Daňový systém ČR a zákoník...
Daně přímé - maturitní otáz...
Daňová soustava - přímé dan...
Daňová soustava a zahraničn...
Daňový systém ČR - maturitn...
Daně, daňová soustava, stát...
Daňová soustava - maturitní...
Daňová soustava - pojmy - m...
Dědictví a dědické právo
Distribuce - maturitní otáz...
Dlouhodobý majetek podniku ...
Dlouhodobý majetek. Investice
Dlouhodobé financování podn...
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek - maturi...
Dlouhodobé financování - ma...
Dlouhodobý majetek - maturi...
Dodavatelskoodběratelské vz...
Dokonalost a nedokonalost t...
Dodavatelskoodběratelské vz...

E

Ekonomie jako věda, dělení ...
Ekonomický růst
Ekonomie - základní pojmy -...
Ekonomické pojmy z maturitn...
Ekonomické systémy, trh a t...
Ekonomie - 4 maturitní otázky
Ekonomika - Inflace
Evropská unie - maturitní o...
Evropské právo

F

Financování podniku
Finanční trh, cenné papíry,...
Firmy a jejich druhy, daňov...
Financování oběžného majetk...
Financování podniku - matur...
Finanční řízení - maturitní...
Finanční stránka činnosti p...
Financování firmy a jeho cí...
Financování podniku - matur...
Finanční trh
Funkce obalu – základní pra...H

Herzbergova motivačně hygie...
Hospodářský proces - výroba...
Hospodářská politika státu
Hospodářský proces a peníze...
Hospodaření s dlouhodobým m...
Hospodaření s dlouhodobým m...
Hospodářská politika státu ...

I

Investiční činnost - maturi...
Investiční výstavba - matur...
Investiční činnost podniku ...
Informační soustava podniku...
Investiční majetek - maturi...
Insolvenční právo

K

Kalkulace nákladů, Hospodář...
Kategorie manažerských rolí...
Kapitálové společnosti - ma...
Krátkodobé financování podn...
Krátkodobé financování - ma...
Krátkodobé bankovní úvěry -...
Kupní smlouva, darovací sml...L

Leasing - maturitní otázka
Lidské zdroje v podniku
Listina základních práv a s...

M

Maturitní otázky z ekonomie...
Makroekonomie, HDP, hospodá...
Maturitní otázky z ekonomiky
Marketing - vypracované okruhy
Marketing a management - ma...
Marketing - maturitní otázk...
Marketing, ekonomika, manag...
Makroekonomické ukazatele a...
Maturitní otázky z ekonomie
Maturitní otázky z ekonomie...
Management a řízení - matur...
Marketing a management - ma...
Management podniku - maturi...
Makroekonomie - otázky k př...
Maturitní otázka - Pojišťov...
Maturitní otázky z ekonomiky
Majetková a finanční strukt...
Majetek podniku - maturitní...
Marketing a vnitřní obchod ...
Marketing - maturitní otázka
Maturitní otázky z marketingu
Manažerské funkce - maturit...
Marketing - přednášky, podk...
Management - maturitní otáz...
Maturitní otázky marketing
Maturitní otázky z ekonomiky
Maturitní otázky z managementu
Management - základní chara...
Majetkové daně
Management v podniku
Maturitní otázky z managementu
Management a manažeři - mat...
Maturitní otázky z ekonomie...
Management
Maturitní otázky z ekonomie
Management, manažer, komuni...
Maturitní otázky z ekonomie...
Maturitní otázky z ekonomie...
Maturitní otázky z ekonomie...
Maturitní otázky z ekonomie...
Maturitní otázky z ekonomie...
Mezinárodní obchod - maturi...
Mzdy a mzdová soustava
Mzda - maturitní otázka 11/19

N

Nabídka a poptávka - maturi...
Národní hospodářství - matu...
Náklady, výnosy a hospodářs...
Národní hospodářství - matu...
Národní hospodářství - matu...
Národní hospodářství - matu...
Národní hospodářství - matu...
Nepřímé daně - maturitní ot...
Nepřímé daně - maturitní ot...
Nezaměstnanost
Netarifní nástroje obchodní...O

Oběžný majetek podniku - ma...
Obchodní osobní společnosti...
Obchodní provoz
Obchodování s cennými papír...
Obchodní společnosti, družs...
Obchodní společnosti - matu...
Obchodní kapitálové společn...
Obchod a cestovní ruch - ma...
Obchodní politika státu - m...
Obchodní společnosti - matu...
Občanské právo
Obchodní společnosti
Odpisy - maturitní otázka 1...
Odměňování - maturitní otáz...
Odměňování zaměstnanců - ma...
Odbyt a jeho evidence - mat...
Okolí podniku a jeho analýz...
Organizace výroby a evidenc...
Organizace zásobování - mat...
Organizačně právní formy po...

P

Pasivní bankovní operace - ...
Peníze, bankovní sustava a ...
Personalistika - maturitní ...
Personální management - mat...
Personální management - mat...
Peníze, bankovní soustava, ...
Platební a zúčtovací styk -...
Podnikání fyzických osob - ...
Pojištění - maturitní otázk...
Podstata účetnictví
Podnik v tržní ekonomice, j...
Podnik a podnikání: státní ...
Potřeby, statky, služby, tr...
Podnikání - maturitní otázka
Podniková logistika - matur...
Pojišťovnictví - maturitní ...
Podnikání právnických osob ...
Podnikání dle obchodního zá...
Podnik a podnikání - maturi...
Podnikání právnických osob
Právní formy podnikání - ma...
Propagace - maturitní otázka
Prodejní činnost podniku - ...
Pracovněprávní vztahy - mat...
Právní formy podnikání - ma...
Práce jako výrobní faktor -...
Produkty finančních institucí
Práva k cizím věcem
Právní odpovědnost
Přímé daně - maturitní otáz...
Přímé daně - maturitní otázka

R

Recepční služby - maturitní...
Rodinné právoS

Schéma konceptu práce manag...
Služby obchodních bank - ma...
Soukromé podnikání - maturi...
Souhrn maturitních otázek z...
Správní Právo
Světová ekonomika - maturit...
Systém sociální pojištění v...

Š

Školy managementu - maturit...

T

Teorie potřeb, jejich význa...
Teorie nákladů a výnosů
Trh půdy, práce a kapitálu ...
Trh a jeho zákony, zásahy s...
Tržní hospodářství - maturi...
Tržní hospodářství - maturi...
Trh a jeho zákony - maturit...
Tržní systém, konkurence a ...
Trh, nabídka a poptávka - m...
Tržní selhání - maturitní o...
Trh výrobních faktorů: trh ...
Trestní právo
Trh a jeho zákonyÚ

Ústava ČR
Úvod do makroekonomie, hist...
Územní plánování

V

Veřejná správa - maturitní ...
Vedení lidí - maturitní otázka
Věcná práva
Vnitřní obchod - maturitní ...
Vnitřní obchod - maturitní ...
Všobecné zdravotní pojištěn...
Vypracované maturitní otázk...
Výrobek - maturitní otázka 4/4
Výrobní náklady - maturitní...
Výsledek hospodaření - matu...
Výkonnost národního hospodá...
Výkonnost národního hospodá...
Výrobní činnost podniku a j...
Vývoj ekonomických teorií
Vznik a založení podniku - ...

Z

Zahájení a ukončení podniká...
Zahraniční obchod a cla - m...
Zabezpečení výroby pracovní...
Základní ekonomické pojmy -...
Zásobování podniku - maturi...
Zásobovací činnost podniku ...
Základy z národního hospodá...
Základní ekonomické kategor...
Zásobovací činnosti podniku...
Zásobování v podniku - matu...
Základní ekonomické pojmy -...
Základy inflace
Základy finančního řízení
Zásobování podniku - maturi...
Základní ekonomické problém...
Základní ekonomické pojmy -...
Základy marketingu a manage...
Základy marketingu
Základní ekonomické pojmy
Závazkové právo
Základy marketingu
Zpracovatelský průmysli a j...Ž

Živnostenské podnikání - ma...
Živnosti - maturitní otázkaOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro