Hlavní okno
    

Rezistory a odpor

B

Barevný kód miniaturních od...
Barevné značení odporů

Č

Činné odpory

D

Děliče impulsů
Dělič modulo
Dělič kmitočtu
Diferenciální odpor; linear...
Diferenciální odpor; linear...
Diferenční vstupní odpor
Diferenční vstupní odpor
Doutnavka zatížená odporem
Drátové rezistory, samonosn...
Drátové, smaltované, tmelen...
Dynamický odporE

Elektrický odpor
Elektronický odpor
Emitorový odpor

F

Fotoelektrický odporový článek
Fotoelektrické odpory
fotorezistor

H

Hardwarové pomůcky pro podp...
Hopkinsonův zákon, magnetic...I

Impulsní přetížitelnost met...
Izolační odpor

J

Jmenovitý odpor součástky
Jmenovité zatížení odporu, ...

K

Kompenzace asymetrie vstupn...
Kovová vrstva, rezistor
Kruhový bočník, velikost od...M

Metalizované rezistory
Měřiče odporu a vodivosti

N

Napěťově závislé odpory
Niklový prášek, elektrický ...
Nulový vnitřní odpor

O

Objemový odpor
Odpor nulové větve
Odpor ocelového drátu
Odporová vazba
Odporové omezení dobíjení a...
Odporová a indukční zátěž
Odpor fáze, vnitřní odpor
Odporové vyvážení
Odporově vyvážený převodník
Odporová zátěž
Odporový dělič zatížený
Odpor bočníku
Odporový dvojpól
odpor, vstupní (op. zes.)
odpor, výstupní (op. zes.)
Omezovací rezistor, odporP

Parelelní kombinace odporů
Podpora architektury ip mul...
Podpora mobility v sítích s...
Podpora stránek
Proměnné a pevné odpory
Průběh odporové dráhy
Přechodový odpor svorek, dy...
Předpětí odporem mezi bází ...
Přechodový odpor
Přesné destičkové rezistory

R

Rezistory
Reaktance, předřadný odpor
Rezistor, tolerance odporu
Rezistory, TESLA, odpor
regulace, odporová
rezistor
rezistor, předřadný
Rozměry rezistorů

S

Sdružený předřadný odpor
Střední hodnota měrného odporu
Standardizace statického od...
Synchronná dělič s lichým p...T

Tepelný odpor Rth; tepelná ...
Teplotní odpor chladícího p...
Tepelný odpor stykové plochy
Termistory, Variátory, tepl...
Tepelný odpor, teplota přec...
Tepelný odpor chladiče
Tepelný odpor pouzdra
Termistory, teplotní závisl...

U

Určení odporu měřícího přís...
Určení odporu

V

Velikost přechodových odporů
Velký vnitřní odpor
Vedení zakončené odporem
Velký vnitřní odpor
Vlastnosti fotorezistorů
Vlastnosti rezistorů
Vlastnosti odporových vrstev
Vnitřní odpor akumulátoru
Vnitřní tepelný odpor
Vnější tepelný odpor
Vrstvový rezistor, CuL
Vrstvové, uhlíkové, rezistory
Vstupní odpor
Vstupní odpor sledovače
Vysoký vstupní odpor
Výstupní odpor
Výpočet odporu tlumivky
Výpočet vnitřního odporu us...
Výpočet odporů děliče
Výpočet činného odporu
Výroba odporu, výroba rezis...
Výsledný odporZ

Závislost tepelného odporu
Závislost odporu na teplotě
Zmenšování odporu, zvětšová...Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro