Hlavní okno
    

Slovesa - Čj

B

Balada v naší literatuře, l...

Č

Časování sloves

D

Dokonavá slovesaE

Evangelizace jako způsob ži...

H

Hovorové tvary sloves

I

InfinitivK

Karel Čapek a Josef Čapek -...
Koncovka ohebných slov
Kolísání v slovesných tvarech

L

Lidová slovesnost (charakte...
Lidová slovesnost jako insp...
Lidová slovesnost
Lidová slovesnost jako insp...
Lidová slovesnost a její od...
Lidová slovesnost, její ohl...
Lidová slovesnost - maturit...

N

Nepravidelná slovesa
Nedokonavé sloveso
Nejstarší písemnictví, ústn...O

Odvozování sloves
Odlišování sloves
Od počátků slovesného umění...

P

Podmět a přísudek
Počátky solvesného umění, ú...
Počátky slovesného umění (...
Počátky slovesného umění a ...
Počátky slovesného umění a ...
Procvičování sloves
Pravopis příčestí
Přísudek
Přítomný tvar slovesa
Příčestí trpné
Přísudek jmenný se sponou
Přísudek jmenný beze spony
Přísudkové sloveso
Příčestí trpné
Příbuzná slovesa
Příslovečná věta způsobová
Přítomný tvar slovesa
Původ slovesa

R

Rozvitý přísudek
Rozmanitá slovesa
Rozdíl mezi slovesyS

Slovesa
Slovesný rod činný a trpný
Slovesný kmen přítomný
Slovesa tiskne, mine, začne
Slovesný vid
Slovesa nedokonavá
Slovesa, délka samohlásek, ...
Sloveso, vedlejší věta
Sloveso v záporném tvaru
Sloveso chtít
Slovesný tvar ve větě
Slovesný vid
Sloveso stejného významu
Slovesa stejného významu
Slovesnost
Sloveso podobného významu
Slovesný vid
Slovesná osoba
Slovesa s předponou
Slovesný tvar
Slovesnost
Slovesa
Sloveso být v podmiňovacím ...

T

Test: Tvary slovesa být
Test: Najděte ve větě přísu...
Třída slovesa
Tvoření slovesných tvarů

Ú

Ústní lidová slovesnost
Ústní lidová slovesnost
Ústní lidová slovesnost
Ústní lidová slovesnost
Ústní lidová slovesnost
Ústní lidová slovesnost, je...
Ústní lidová slovesnost - m...
Ústní lidová slovesnost - m...
Ústní lidová slovesnost , n...
Ústní lidová slovesnost - m...
Ústní lidová slovesnost - m...
Ústní lidová slovesnost a s...V

Vedlejší věta způsobová
Vliv lidové slovesnosti na ...

Z

Způsobová věta vedlejší

1

19. Mluvnické kategorie jme...Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro