Hlavní okno
    

Telefonní ústředny

A

Analogové telefonní ústředny
Automatická uzlová ústředna

B

Blokové schéma telefonní ús...
Blokové schéma pobočkové ús...
Blokové schéma podústředny
Blokové schéma vedlejší úst...
Blokové schéma hlavní ústředny

Č

Článek ústřednyD

Datová služba
Dálkové volání
Dálkové pobočkové sítě
Detektor změny, identifikát...
Diferenciální impulsově kód...
Diracův impuls
Diagram doby zatížení registru
Diagnostika ústředny
Druhy registrů

E

Elektronický registr v asyn...
Elektronické ústředny
Exponenciálně klesající impuls

F

Funkcionalita a implementac...
Funkcionalita a implementac...
Funkcionalita Interface PRI...
Funkční rozdělení ústřednyH

Hlasová služba
Hlavní ústředna, podústředna
Hlavní ústředna
Hodinový impuls
Hvězdicová síť s podústřednami

I

Identifikace volání
Impulsová modulace
Impulsové metody měření
impregnace, impuls, index, ...
Impulsový kód
Impulsní linková signalizace
Impulsní signalizace
Inteligentní zpracování okt...
Integrovaná meziústřednová síť

J

Jazýčkové relé
Jazýčkové relé
Jednorázový impulsK

Kabelová komora, hlavní roz...
Kapacita ústředny
Kmitočtový plán, linkový ze...
Kmitočtový plán
Komparátor protější ústředny
Kontrola probíhajícího volání
Koncepce pobočkové ústředny
Korekce délek impulsů
Koncepce očíslovacího plánu
Kódový přijímač, tónové sig...

L

Linkové sady, funkční relé

M

Matematické vyjádření funkc...
Malé reléové ústředny
Mezinárodní ústředny
Meziústřednová signalizace
Meziměstské ústředny
Mezinárodní tranzitní ústředna
Měření časů reléN

Nadřízená ústředna
Neutrální relé
Nízkošumový předzesilovač, ...

O

Obsluha ústředny
Očíslovací plán
Očíslovací plán
Očíslovací plán
Očíslování pobočkových ústř...
Očíslovací plán dálnopisné ...
Oddíl dálnopisné ústředny
Optimalizace R2 značek pro ...
Ostatní části ústředny
Ovládání HSP s tranzistorem...

P

Paměťové buňky adresového r...
permeance, permitivita, pie...
plán útlumový, plavání, ple...
Používaná architektura přip...
Posloupnost impulsů, kompre...
Pobočkové ústředny
Pobočkový systém
Pobočková ústředna UE200
Pobočkové ústředny ABS
Pobočková technika
Pobočkové ústředny TESLA
Pobočkové sítě
Princip HSP s jazýčkovým re...
Princip HSP s jazýčkovým re...
Provozní zatížení telefonní...
Programování funkcí telefon...
Průchodnost spojovací cesty
Provolba
Průběh spojení mezi dvěma ú...
Přenos z paměti do registru
Přenosové funkce zkušebních...
Přepočet, příchozí registr
Příchozí registr
Přenos tarifních impulsů 16kHz
Přehledové schéma ústředny
půltón, pupinace, Pylistor,...R

Radioreléové spoje
Relé
Relé na střídavý proud
registr, regulátor, rekombi...
relé, reliéf, remanence, re...
Registr, kategorie, rámec
Registrový impulsní kód, PK201
Registrová signalizace, lin...
Rozhraní pro pobočkové ústř...
Rozkreslené schéma ústředny
Rozšíření kapacity ústředny

Ř

Řídící a provozní programy ...
Řízení telefonní ústředny
Řízení malé ústředny

S

Schéma ústředny PK 22
síť rozhlasová, mezinárodní...
slučovač, sluchátko, služba...
Směrové relé
Směr do vlastní ústředny
Specifikace rozhraní U v ús...
Specifikace rozhraní V ústř...
Specifikace Interface PCM v...
Specifikace signalizace R2 ...
Specifikace rozhraní ISDN B...
Specifikace rozhraní ISDN B...
Specifikace rozhraní SIP v ...
Spojovací pole ústředny
Spojovací pole pobočkového ...
Stavový diagram telefonní ú...
Statistika a údržba ústředny
Světový očíslovací plán
Synchronizace číslicové úst...T

Tepelné relé
technika, letecká doprava, ...
Telefonní ústředny malé kap...
tlumení, tlumivka, tón, tor...
Tlačítková frekvenční volba
Tlačítková frekvenční volba
Tlačítková volba
Tlačítková volba kmitočtová
Tónová telegrafie
Tónové signály MFC, MFC
Třidičové pobočkové ústředny
Tvorba směrovacího plánu
Typ ústředny

U

Uspořádání pobočkové sítě

Ú

Údržba provozu ústředny
Údržba ústředny
úroveň, úsek, usměrňovač, ú...
ústředna pobočková, telefon...
ústředna veřejná, tranzitní...
Ústředna E10
Ústředny E10
Ústředna EP 512
Ústředna UK11
Ústředna UE200
Ústředna ARB
Útlumový plán
Útlumový plánV

Vazba stavu DSS1 a spojovac...
Válcové relé
Vázaný registrová kód, CCIT...
Vlastnosti pobočkových ústř...
Vnitřní blokáda
Vnitřní koncepce registrů
Voličová ústředna
Vysílač tlačítkové impulsní...
Vybavení ústředny
Vývojový kolektiv, údržba ú...

Z

Začleňování ústředny
Začlenění tranzitní ústřednyOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro