Hlavní okno
    

Telefonní přístroj

A

Adresa volané přípojky
Analogová telefonní síť

B

Blokové schéma telefonního ...
Blokové schéma číslicového ...
Budoucnost VoIP a hybridní ...
Bubnové magnetické paměti, ...

C

CCITT, SS7, signalizace čís...Č

číselnice, číslo, článek ga...
Číselnice telefonního příst...

D

Dálnopisné signály, terminál
Decentralizace telefonní sítě
Domácí telefon

F

Frekvenční volna firmy PhilipsG

Generace telefonních ústředen
Globální pohled na telefonn...

H

Homogenita, svod vedení G

I

Implementace služeb ISDN
Integrovaná telefonní síť
Inteligentní telefon
ISDN telefony
ISDN telefony s integrovaný...
ISDN modemy s analogovým vý...
ISDN připojení na bezšňůrov...J

Jak postupovat při výběru I...

K

Karty ISDN do PC
Kombinovaného spojovacího p...
Konvergence telefonních a p...
Koncové telefonní zařízení
Kodek telefonu
Kombinované terminály
Kritéria kvality telefonníc...

M

Mezinárodní telefonní síť
metoda výpočtu, míchání, mi...
Mikrofonní vložka
mikrofon, charakteristika, ...
mikrofon kardioidní, piezoe...
mikrofon směrový, mikrovlny...
Mikrofonní vložka s vestavě...
Mincovní telefonní přístroj
Místní telefonní obvod
Místní telefonní obvod
Modulace telegrafu
Morseova telegrafie
modulace fázová, frekvenční...
Modulace pulsně amplitudová...N

Národní telefonní síť
Národní telefonní síť

O

Obvody v telefonním přístroji
Očíslování, tarifování
Odbavovací vzorky, volaný ú...
odpor svodový, vnitřní, vst...

P

Počet účastníků sdružovacíh...
Podvojky, koncentrátory
Počet čísel telefonní volby
Praktické výhody ISDN
Profil telefonního kabelu
Programová smyčka
Přenos telefonních hovorů a...
přístroj poměrový, univerzá...
Přijímač tlačítkové volby
Připojení systému ISDN
Přístroj s tlačítkovou volbou
Přeliv telefonních hovorů
Pulsně kódová modulace PCMR

Rušení hovoru ISDN terminál...

Ř

Řadové telefonní přístroje

S

Sestavení hovoru ISDN termi...
Sestavení a zrušení telefon...
Signalizace telefonního pří...
Signalizace číslo 6
Signalizace číslo 7, SS7
Signalizace číslo 7
Signalizační systém CCITT č...
Signalizace číslo, CCITT
Signalizace číslo 5
Signalizace číslo 6
Signální systém číslo 7
síť telefonní, televizní vy...
Sítě ISDN
Skryté, zjevné směrové číslo
Skryté směrové číslo
směšování, S metr, smyčka, ...
Spolehlivost telefonních ús...
Spektrum telefonního kanálu
stanice, telefon, rozhlas, ...
světlovod, svodič, svorka, ...Š

Šířka přenášeného frekvenčn...
Šumové číslo

T

TA (terminál adaptér)
Telefonní zesilovač
Telegrafní modulátor
Telefonometrie
Telefonní počítadlo
Telegrafní kód
Telegrafní zkreslení
Telefonní přístroj MB
Telefonní sluchátko
Telefonní číselnice
Telegrafní signály
technologie planární, telef...
telegrafie Morseova, televi...
Telefonní řídící signály
Terminály přenosu dat
Telefonní směrové svazky
Technicko ekonomické telefo...
Trend růstu telefonizace
Trendy telefonních ústředen
Tranzitní telefonní síť

U

Uzlový telefonní obvod
Uzlový telefonní hovorV

Vázaný frekvenční kód R2
VF telefonie
Videotelefony
Vlnovody, vláknová spojení,...
Volaný účastník
Vysokofrekvenční kabelové s...
výbrus, výhybka, vidlice, v...
Význam kmitočtu frekvenční ...

Z

Zapojení osobního telefonu
Zjevné směrové číslo

Ž

Železniční dopravní telefon...Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro