Hlavní okno
    

Telefonní technologie

A

AMI kód, posloupnost symbolů
AMI kód, přeladitelný rozsah
Asynchronní sdružení systém...
Asynchronní komutační pole
Asynchronní řízení
Asynchronní systém
Asynchronní řízení
Asynchronní řadič
Asynchronní systémy
Asynchronní systém

B

Blokové schéma PCM
Blokové schéma spojovacího ...
Blokové schéma spojovacího ...
Blokové schéma systému E12
Blokové schéma filtru PCM
Bouřlivý vývoj systémů

C

Centrální spojovací systémy
Charakteristika přenosu mod...Č

Časový rámec PCM I.
Činnost číslicového spojova...
Číslicové spojovací systémy
Číslicové spojovací systémy
Čtvrtá generace
Čtvrtá generace
Čtvrtá a půltá generace

D

Dálnopisný spojovací systém
Digitální spojovací systémy
Druhá generace
Druhé generace
Dva a půltá generace
Dva a půltá generace
Dvoudrátový přenos se ztrátami
Dynamický rozsah kodéru, ko...
Dynamický rozsah kodéru

E

Externí synchronizaceF

filtr kmitočtový, keramický...
frekvence, funkce, frigisto...

H

Hierarchie systému PCM, fif...

I

Integrované systémy PCM
Integrované systémy a sítěK

Kompresor dynamiky, Winkler...
Koncepce nasazování PCM sys...
Koncové zařízení PCM
Koncepce elektronických sys...
Kód systému CCITT
Kódování dle kódu R2
Krokový systém TESLA
Kvantování dynamického rozsahu
Kvazisynchronní řízení
Kvazisynchronní spojovací s...

L

Literatura spojovacích systémů
Linková signalizace R2
Lokální přenosový systém

M

Manuální systémy
materiál, keramický, magnet...
Malé systémy RFT
Málokanálové systémy s ADM
Mezinárodní síť z hlediska ...
Meziměstský systém
Městský systém
Modulové řízení spojovacích...
Modul spojovacího systému
Model OSI
Multiplexy a G.745, řády PCM
Multiplex PCM 30 kanálůN

Návaznost systémů ADM na sí...
Nultá generace
Nultá generace

O

Obecný popis dělení ústřede...
Obecný popis dělení přenoso...
Obecný popis a značení v sy...

P

Pátá generace
pásmo tropické, PCM, Peltro...
PCM s přímým kódováním
PCM vyšších řádů
Perspektivy integrovaných s...
Popis algoritmu kódu R2 vým...
Poloelektrický systém
Poloelektronické systémy
Poloelektronické spojovací ...
První generace
První generace
Princip přenosového systému
Programové řízení spojovací...
Principy modulace PCM
Problém síťové synchronizace
Princip vázaného přenosu R2...
Přehled zpráv rozhraní PCM L3
Přenos širokopásmových sign...
Převod dvojkového signálu PCM
Přenosové systémy, kabely, ...
Přenosy na principu PCM
Přechodné systémy
Přenosová zařízení PCM
Předmluva , spojovací systémy
Přenosové systémy PCMR

Realizace integrovaných sys...
Regenerace signálu
Rozhraní PCM
rutilit, rychlost zvuku, Hu...

Ř

Řídící jednotka systému
Řízení systému AKE 13

S

Samsung R210s
Sdružení systému PCM I. řádu
Sekvenční diagram pro rozhr...
Sekvenční diagram pro rozhr...
Signální systémy pro meziná...
Signální systém CCITT
Síťová synchronizace
Síť s příčkami
Sítě synchronního systému
Skupinové převodníky PCM
Spolupráce s periferními je...
Spojovací systém
Spojovací systém ITT12
Spojovací systém RFT
Spojovací systém PK 201
Spojovací systém PK 202
Spojovací systémy MK 611
Spojovací systém ARM
Struktura rámce pro HDB3
Struktura spojovacího systému
Statický výběr, dynamický v...
Střídavý přenos signálů PCM
Systémy PCM prvního řádu
Systémy PCM vyšších řádů
Synchronní sdružení širokop...
Synchronní a asynchronní řa...
Systém TESLA PK20
synchronizátor, synchroskop...
systém, priority, spojení, ...
Synchronní systémy, TESLA
Systémy s křížovými spínači
Systém Metaconta
Synchronizace PCM
Systém MT20
Systém S12, Siemens
Synchronizace číslicového s...
Systém AXE10
Systém signalizace 7
Synchronizace systémů
Synchronizace číslicovým př...
Synchronní prvky
Systém ATZT

Tabulky významu jednotlivýc...
Technologie integrovaných o...
technika silnoproudá, techn...
Ternární kód, HDB3
Transportní přenosový systém
Trakt PCM, multiplexor
Trakt PCM, signalizační jed...
Trakty, tranky PCM
Třetí generace
Tří a půltá generace
Třetí generace

U

Uspořádání přenosu PCM

Ú

Úvod , spojovací systémyV

Varianty systému AXE
Vlastnosti detektorů, převo...
Vlastnosti spojovacího systému
Vnitřní signalizace systému
Voličové systémy
Využití kódu R2
Vynucená synchronizace, sva...
Vynucená synchronizace, sla...
Výrobci systému PCM
Vývoj spojovacích systémů
Vzorkovací filtr PCM
Vzorkovací filtr PCMOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro