Hlavní okno
    

Telekomunikační prvky

B

Bipolarita, regenerativní z...
Blokové schéma zesilovače
Blokové schéma časového článku
Blokové schéma časových kanálů

Č

Časové vazby a dispozice HSP
Časový řadič kanálů
Časový vyřazovač kanálů
Časový spojovací článek
Časové dispozice rozhraní U
Časonosná složka signálu, h...
Časové pole typu T
Časová struktura programů
Časový rámec pro spojení ho...
Časový průběh harmonického ...
Časové podmínky hledání
Časový spínač T
Časový článek, prostorový č...
Časový spínač firmy Mitel
Časový generátor
Časový spínač firmy Thomson
Časová poloha
Časová poloha
Časový článek firmy MiTel
Časové poměry kodeku
Článek R a P
Článek Pí
Článek T
článek Kerrův, Westonův, ru...
článek sluneční, T, termoel...
Článek spojovacího pole

D

Dálnopis, středoevropský čas
Dálnopisná účastnická signa...
Diodový spínací bod
Druhy NF zesilovačůE

Elektronkové předzesilovače
Elektronické pole, prostoro...
Expanzní prostorový prvek

F

Fázové vyrovnání, časový ro...
film, filtr, Cauerův, časový
Funkce účastnické sady

H

Hovorové spínací prvky s tr...
Hovorové spínací body s opt...
Hovorový spínací prvek s ja...I

Integrovaná spínací matice
Integrovaný spínací prvek
Integrovaný časový článek
Integrovaný časový spínač
Integrovaný spínací obvod
Integrované spínací obvody
Integrovaný spínací obvod

K

Koncentrátor, účastnická sada

M

Modulace spojitých funkcí času
multiplex časový, můstek, C...N

Náhradní schéma předzesilovače

O

opěra, operace, oprava, optika
optika vláknová, orgán, ori...
Optické spínací prvky
Optické spínací prvky
Optická spínací matice

P

Pevné přiřazení časových poloh
Periodičnost časové funkce
Počítač pracující v reálném...
Požadavky na spínací obvody
Počet časových kanálů 512
Princip spínacího bodu s ty...
Princip spínacího bodu s tr...
Princip časového dělení hov...
Prostorové spojovací pole
prostoj, prostor, protéza, ...
Prostorové spojování
Princip prostorového článku S
Prostorové dělení
Princip časového dělení
Principy časového dělení
Prostorový článek S
Prostorový článek S
Propojování v prostorovém č...
Prostorový spojovací článek
Prostorový článek
Princip prostorového spojování
Prostorové spojovací pole
Princip časového článku T
Přeskupování časových poloh
Přiřazování časových kanálůR

Redukční prostorový prvek
Regenerativní zesilovač
Rovina v prostorovém prvku
Rychlost spínacích prvků

Ř

Řazení časových poloh, přen...
Řetězení účastnických pamětí

S

schopnost, signál, časový, ...
sdílení času, sdružovač, SECAM
Spojování na principu časov...
Spínací obvody spojovacího ...
Spínací matice Motorola
Spínací prvky číslicového s...
Spínací obvod, časový článek
Spínací matice
Spojovací jednotka, časový ...
Spínací poměr
Spínací matice Motorola
Spínací obvody firmy Thomson
Struktura prostorového uspo...
Suchý článekŠ

Širokopásmový zesilovač
Šumové schéma zesilovače
Šumy součástek a zesilovačů

T

TDMA, časové dělení
Tranzistorový předzesilovač

Ú

Účastnická sada
Účastnická sada
Účastnická pole
Účastnický koncentrátor
Účastnický koncentrátor
Účastnické sady analogových...
Účastnická signalizace
Účastnická přípojná síť
Účastnická sadaV

Vnitřní struktura prostorov...
Využití v současných teleko...
Výkonový zesilovač, anoda

Z

Zapojení elektronické účast...
Základní prostorový prvek
Zesilovače se zpětnou vazbou
zesilovač, koncový, laděný,...
zesilovač, nulovací, obrazo...
zesilovač širokopásmový, vá...
zkušebna, změna, značka časováOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro