Hlavní okno
    

Tranzistory

A

Adresovaní unipolárním tran...

B

Bipolární tranzistory
Bipolární tranzistory
Brattainovi a Bardeenovi vý...

C

Chlazení tranzistorů
Charakteristické funkce tra...D

Diode Tranzistor Logic
Dvoutranzistorové směšovače...
Dynamické vlastnosti spínac...

E

Ekonomie výroby tranzistorů
Emitor řídícího tranzistoru

G

Germaniové tranzistory
Grafy bipolárních tranzistorů
Grafy tranzistorůH

Hovorové spínací prvky s tr...
Hrotové tranzistory

I

Idealizovaný model tranzistoru
Izolovaný tranzistor

J

Jedno tranzistorová paměťov...
Jednotranzistorová paměťová...
Jednoduchý tranzistorový st...
Jednoduchý tranzistorový př...
Jednoduchý tranzistorový au...
Jednoduchý zkoušeč tranzistorů
Jednoduchý přijímač s tranz...
JFET tranzistory - struktur...K

Koncové výkonové tranzistory
Konstrukční provedení plošn...
Kolektorový přechod tranzis...
Kolektorový proud tranzistoru

M

Mezní napětí a proudy tranz...
Mezní kmitočet tranzistoru
Mezní kmitočet tranzistoru
Měření parametrů tranzistor...
Měření šumu tranzistorů
Měření tranzistorů
Miniaturní FM vysílač s 1 t...
Modul a integrace tranzisto...
Model skutečného tranzistoru
MOSFET tranzistory - strukt...
Můstkový tranzistorový stupeň
Myšiplaš se 2 tranzistory

N

Nabíječka s tranzistory
Náhrady tranzistorů
NF zosilňovač s tranzistorm...O

Obecný popis technologie tr...
Obecný popis technologie t...
Obecné fyzikální vlastnosti...
Obecný popis vazby u tranzi...
Obrázky průřezu tranzistoru
Ochrana před přepětím na bá...
Ochuzený, nasycený graf tra...
Ochrany tranzistorů
Ovládání HSP s tranzistorem...

P

Paměti s bipolárnímy tranzi...
Parazitní tranzistor
Párování tranzistorů
Planární tranzistor
Plošné uspořádání tranzistoru
Plošná geometrie tranzistoru
Plošné tranzistory
Postup výroby tranzistoru
Popis obecné funkce stabili...
Popis obecné funkce stabili...
Polovodičový tranzistor
Poškození tranzistoru průrazem
Pouzdra tranzistorů
Požadavky na výkonové tranz...
Polarita neznámého tranzistoru
Poloha pracovního bodu tran...
Počet tranzistorů
Poruchy tranzistorů
Polotranzistorová souprava ...
Polotranzistorová souprava ...
Polotranzistorová souprava ...
Pracovní bod regulačního tr...
Provozní parametry tranzistoru
Pracovní matrice tranzistoru
Pracovní oblast tranzistoru
Primitívny blikač s jedným ...
Převaděč úrovní pomocí tran...
Přijímač FM s jednostupňový...
Přechodový děj v tranzistoru
Přechodové ztráty tranzistoru
Přijímač EVA se dvěma tranz...
Přehled tranzistorů
Přijímač s jedním tranzistorem
Příklad struktury tranzistoru
Přehled operací výroby tran...

R

Rezonanční tranzistorŘ

Řez plošným tranzistorem
Řez slitinovým tranzistorem

S

Spínání a vypínání tranzistoru
Spínací křemíkové tranzistory
SSTC I. - Tranzistorový Tes...
SSTC II. - Tranzistorový TC...
Struktura tranzistoru MOS s...
Stabilizace pracovního bodu...
Statické vlastnosti spínací...
Struktura tranzistoru NPN
Struktura dekodéru s tranzi...

Š

Šum unipolárních tranzistorůT

Teplotní rozptyl tranzistoru
Technologický postup výroby...
Teplotní závislost tranzistoru
Televizní vysílač s jedním ...
Tester diod a tranzistorů
Tester tranzistorov
Tester tranzistorů
Tranzistory s malým šumovým...
Tranzistor v oblasit průrazu
Tranzistor řízený elektrick...
Tranzistor se společným emi...
Tranzistory řízené polem
Tranzistor jako spínací prvek
Tranzistor třídy AB
Tranzistorový směšovač
Tranzistory MOSFET
Tranzistorový můstek
Tranzistor v saturaci
Tranzistor řízený elektrick...
Tranzistory typu MOS
Tranzistorové logické funkce
Tranzistorový jev
Tranzistor jako odpor
Tranzistor se zpětnou vazbou
Tranzistor typu NPN
tranzistor, bipolární
Tranzistorové zapalování

U

Unipolární tranzistory
Určení vývodu tranzistoru
Určení proudového přenosu t...
Uzavřený a otevřený tranzistor

V

Vliv napětí tranzistoru
Voltampérová charakteristik...
Výkonové vlastnosti tranzis...
Výběr tranzistoruZ

Zatěžování tranzistoru
Základní elektrické paramet...
Zkoušený tranzistor
Zkrat, zatížení tranzistoru
Zkoušeč tranzistorů
Zkoušečka diod a tranzistor...
Ztrátový výkon tranzistoru

Ž

Životnost tranzistoruOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro