Hlavní okno
    

Uhlovodíky - chemie

A

Alkany a cykloalkany (pdf)
Alkeny a cykloalkeny (pdf)
Alkeny folie
Aldehydy, Karboxylové kysel...
Alkany, cykloalkany
Alkeny, Alkiny
Alkany a cykloalkany
Alkeny a Alkiny
Alkan, cykloalkan
Alkadieny, Butadien, Alkiny
Aldehydy a ketony
Aldehydy
Alicyklické ketony
Alicyklické uhlovodíky
Alifatické aldehydy
Alifatické ketony
Alifatické uhlovodíky
Alkadieny
Alkeny
Alkylbenzeny
Amfetaminy
Amidy
Aminoglykosidová antibiotika
Aminosacharidy
Aminy
Anorganická chemie
Anorganická činidla
Anorganické amidy
Anorganické aminy
Anorganické insekticidy
Anorganické pigmenty
Anorganické polymery
Anorganické sloučeniny
Anorganické směsi
Areny (pdf)
Areny folie
Aromatické uhlovodíky - mat...
Areny - maturitní otázka
Aromatické uhlovodíky, tuha...
Aromatické uhlovodíky, areny
Aromatické uhlovodíky, naft...
Aromatické aldehydy
Aromatické ketony
Aromatické uhlovodíky
ATC N01AB Halogenované uhlo...
ATC N05CC Aldehydy a jejich...

B

Benzen C6H6
Benzen, uhlovodíkové zbytky
Benzendioly
Benzensulfonáty
Benzentrioly

C

Cykloalkany, cykloalkeny, a...
Cyklické uhlovodíky
Cykloalkadieny
Cykloalkany
CykloalkenyČ

Členové Talking Heads

D

Deriváty uhlovodíků
Deriváty uhlovodíků
Deriváty uhlovodíků
Deriváty uhlovodíků
Deriváty uhlovodíků
Důkaz aldehydů a ketonů pom...
Důkaz aldehydů a ketonů pom...
Důkaz formaldehydu v dřevot...

E

Ethylen C2H4, ArenyF

Falkenberská knížata
Falkenberské knížectví
Formaldehyd, aceton

H

Halogenové a dusíkaté deriv...
Halogenové deriváty uhlovodíků
Halogen deriváty uhlovodíků
Hoření benzenu
Hydroxyaldehydy
Hydroxyketony

K

Ketony
Kyslíkaté deriváty uhlovodí...
Kyslíkaté deriváty uhlovodíkůM

Mastné aldehydy
Modely molekul uhlovodíků

N

Nasycené uhlovodíky - matur...
Nasycené uhlovodíky, zpraco...
Názvosloví uhlovodíků, hlav...
Nenasycené uhlovodíky - mat...
Nenasycené uhlovodíky - mat...
Nenasycené uhlovodíky
Nitrobenzeny

P

Pálení uhlí, uhlovodíky
Polyaromatické uhlovodíkyR

Racionální vzorce, uhlovodíky
Reakce aldehydů s Fehlingov...
Reakce alkanů a alkenů s Br2
Reakce alkanů a alkenů s KMnO4

S

Spalování uhlovodíků (video...
Substituent, Nitrobenzen, T...

Š

Šablony uhlovodíkůT

Talking Heads
Talking blues

U

Uhlovodíky, Arény
Uhlovodíky, Arény
Uhlovodíky, Arény
Uhlovodíky - maturitní otáz...
Uhlovodíky, základní typy r...
Uhlovodíky
Uhlovodíkový zbytek
Uhlovodíky, Alkeny, Alkiny
Uhlovodíková rozpouštědla
Uhlovodíky

Z

Základy uhlovodíků (přehled...Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro