Hlavní okno
    

Zájmena - Nj

Č

Členy, zájmena a koncovky

J

Jednoduché věty s přivlastň...

N

Náhrada přivlastňovacího zá...
Neurčité zájmeno manO

Opis, zájmeno, odsuvník, př...
Osobní zájmena mit, laut, n...

P

Přivlastňovací zájmena
Přivlastňovací zájmena
Přivlastňovací zájmeno, svůj
Přísudkové sloveso, zájmeno...

R

Rozkazovací způsob, osobní ...S

Skloňování osobních zájmen
Skloňování tázacích zájmen
Skloňování osobních zájmen
Skloňování zájmen jener, ma...

T

Tázací zájmenná příslovce

U

Ukazovací zájmena, dieser, ...
Ukazovací zájmenná příslovce
Ukazovací zájmenné příslovceV

Vztažná zájmenná příslovce

Z

Zájmena přivlastňovací
Zájmeno Ihr, Ihre, sein
Zájmeno v přívlastku, zájme...
Zájmeno derselbe, derjenige...
Zájmena tázací, wer, was
Zájmena vztažná, welcher, wie
Zájmena neurčitá, man, was,...
Zájmeno etwas, nichts, kein
Zájmenná příslovce
Zájmeno was für ein
Zvratné zájmeno
Zvratná slovesa se zájmenemOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro