www.amapro.cz [Mendělejevova tabulka prvků]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

hořčík

hořčík

hořčík


Hořčík – Magnesium, lehký, středně tvrdý stříbrolesklý kov, druhý nejlehčí z kovů alkalických zemin. Využívá se při výrobě lehkých a pevných slitin, jako redukční činidlo v organické syntéze a při pyrotechnických aplikacích. V léčitelství se soli hořčíku používají od 17. století. Čistý hořčík elektrolyticky připravil sir Humphry Davy roku 1808.

Hořčík je stříbřitě bílý, lesklý a poměrně měkký kov. Tvrdost podle Mohse je 2,6.

Na vzduchu hořčík hoří za vzniku intenzivního, oslnivě bílého plamene.

V přírodě se elementární hořčík jako prvek nevyskytuje, je znám pouze jako dvojmocný kationt ve sloučeninách.

Minerály hořčíku jsou velmi rozšířené. Podíl hořčíku v zemské kůře činí 2,35 % hmot. Mezi nejdůležitější minerály hořčíku patří:
¦ magnezit MgCO3
¦ dolomit CaCO3·MgCO3
¦spinel MgO·Al2O3
¦karnalit MgCl2·KCl·6H2O
¦kieserit MgSO4·H2O
¦olivín MgSiO4
¦azbest H4Mg3Si2O9
¦mastek Mg3Si4O10(OH)2
¦pyrop Mg3Al2(SiO4)3
¦brucit Mg(OH)2
¦sepiolit Mg3[Si4O10].Mg(OH)2·3 H2O

Značný podíl hořčíku obsahuje také mořská voda. Spolu s vápníkem je hořčík nejčastější příčinou tvrdosti přírodních vod.

Hořčík je důležitý biogenní prvek, jako významná složka chlorofylu se vyskytuje ve všech zelených rostlinách.

Dostatečné množství hořčíku v potravinách má kladný vliv na celou řadu biologických pochodů lidského těla. Hořčík se účastní několika stovek metabolických reakcí, je nepostradatelný např. pro metabolismus vápníku a draslíku, podílí se na syntéze řady proteinů a DNA.
Příjem hořčíku v potravinách podporuje srdeční činnost, trávení, motilitu střev. Hořčík je nezbytnou součástí stravy diabetiků.
Nedostatek hořčíku v potravinách může způsobit poruchy metabolismu sodíku, draslíku, vápníku a fosfátů. Dostečný příjem hořčíku pro lidský organismus zajistí konzumace řady potravin, zejména ovoce (banán, maliny, datle).
Hořčík se vyrábí elektrolýzou taveniny karnalitu nebo redukcí MgO křemíkem nebo uhlíkem za vysoké teploty.

Surový hořčík se rafinuje přetavováním pod vrstvou solné taveniny nebo v atmosféře inertních plynů. Na velmi vysokou čistotu se hořčík rafinuje sublimací ve velmi zředěné atmosféře argonu.
Méně rozšířené způsoby výroby hořčíku jsou karbotermický a silikotermický způsob výroby hořčíku.
Karbotermická výroba hořčíku se provádí v elektrické obloukové peci redukcí oxidu hořečnatého karbidem vápenatým při teplotě 1200 °C.

Silikotermický způsob výroby hořčíku se provádí reakcí páleného dolomitu s křemíkem nebo ferrosiliciem v ocelolitinových retortách zahřívaných na 1200 °C nebo ve vysokovakuových pecích.

V minulosti se hořčík používal jako zdroj intenzivního světla pro fotografické blesky. Největší uplatnění dnes nalézá hořčík jako součást lehkých slitin a jako redukční činidlo pro výrobu dalších kovů (titan, zirkonium). Jako součast Grignardova činidla nalézá hořčík uplatnění ve velké řadě organických syntéz.

Oxid hořečnatý se používá k výrobě žáruvzdorných materiálů. Siran hořečnatý (Epsomská sůl, hořká sůl) se vyžívá v lékařství, lázeňství a jako důležitý zdroj hořčíku pro vyživu rostlin, zejména jehličnanů.
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana

Mendělejevova tabulka chemických prvku

Informace o dalších chemických prvcích lze naleznout na webových stránkách www.prvky.com. AmaPro použilo informace a respektuje vysokou odbornost tohoto serveru. Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro