www.amapro.cz [Mendělejevova tabulka prvků]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

fosfor

fosfor

fosfor


Fosfor – Phosphorus, nekovový chemický prvek, poměrně hojně se vyskytující v zemské kůře, který má zároveň důležitou roli i ve stavbě živých organizmů. Historicky byl fosfor poprvé izolován německým alchymistou Heningem Brandtem v roce 1669. Elementární fosfor se vyskytuje ve třech modifikacích – bílý, červený a černý fosfor.

Bílý fosfor je neobyčejně chemicky reaktivní látka, na vzduchu snadno vzplane, ve tmě světélkuje. Je průsvitný, měkký a jedovatý.

Červený fosfor vzniká z bílého fosforu zahříváním bez přístupu vzduchu na teplotu okolo 260°C. Červený fosfor je podstatně méně reaktivní než fosfor bílý. Skládá se z vysokomolekulárních řetezců a sítí. Červený fosfor byl poprvé připraven v roce 1857 (Dr. Schrötter).

Černý fosfor se připravuje zahříváním bílého fosforu za velmi vysokých tlaků nebo za přítomnosti rtuti jako katalyzátoru. Fyzikálními vlastnostmi se černý fosfor podobá kovům.

V přírodě se fosfor vyskytuje pouze ve sloučeninách, nejrozšířenější jsou soli kyseliny fosforečné, fosforečnany.

Nejdůležitější minerály fosforu jsou apatit Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) a fosforit.

Průmyslová výroba fosforu se provádí v elektrických pecích redukcí fosforečnanu vápenatého uhlím.

Bílý fosfor se využívá zejména ve farmacii. Červený fosfor k výrobě zápalek, v pyrotechnice a k výrobě celé řady sloučenin fosforu. Černý fosfor slouží k výrobě polovodičů. Sloučeniny fosforu se uplatňují jako průmyslová hnojiva a při úpravě tvrdosti vody.
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana

Mendělejevova tabulka chemických prvku

Informace o dalších chemických prvcích lze naleznout na webových stránkách www.prvky.com. AmaPro použilo informace a respektuje vysokou odbornost tohoto serveru. Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro