www.amapro.cz [Mendělejevova tabulka prvků]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

draslík

draslík

draslík


Draslík – Kalium, velmi důležitý a reaktivní prvek ze skupiny alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organizmech. Draslík je měkký, lehký a stříbrolesklý kov, který lze krájet nožem. Volný kov se poprvé podařilo připravit roku 1807 siru Humphry Davymu.

Jako ostatní alkalické kovy, je také draslík značně reaktivní prvek. Na vzduchu se pokrývá vrstvou hydroxidu. S vodou reaguje za vzniku vodíku a hydroxidu. Zapálen shoří na hyperoxid KO2.

Většina sloučenin draslíku je dobře rozpustná ve vodě.
V přírodě se volný draslík nevyskytuje, přítomen je vždy vázaný ve sloučeninách, ve kterých vystupuje výhradně jako jednomocný kationt K+.

Obsah draslíku v zemské kůře činí 2,35 % hmot. Nejvíce draslíku je obsaženo v křemičitanech a v ložiscích chloridu draselného (sylvín).

Další významné minerály draslíku jsou sylvinit KCl.NaCl, karnalit MgCl2.KCl.6H2O a kainit KCl.MgSO4.3H2O.

Obsah draslíku v mořské vodě činí pouze 5 % obsahu NaCl.
V lidském organismu se draslík vyskytuje zejména jako součást nitrobuněčné tekutiny. Společně se sodíkem se účastní přenosu nervových vzruchů a podílí se na zadržování vody v buňkách.

V běžných potravinách se draslík vyskytuje v dostatečném množství. Potraviny s nejvyšším obsahem draslíku jsou např. hovězí játra, hovězí maso, fazole, banány, špenát, hrozny.

Při vyvážené stravě obvykle nenastává nedostatek draslíku v organismu, při správné činnosti ledvin nedochází ani k předávkování draslíkem. Nedostatek draslíku nastává obvykle při pooperačních stavech, při dlouhodobém podávání infuzí bez draslíku a v případech stravy s omezeným přísunem bílkovin. Doporučená denní dávka draslíku je 2000 mg. Průmyslová výroba draslíku se provádí elektrolýzou taveniny KCl nebo KOH. Volný draslík nemá významné přímé využití, velmi vyznamné jsou však jeho sloučeniny, zejména hydroxid a dusičnan.
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana

Mendělejevova tabulka chemických prvku

Informace o dalších chemických prvcích lze naleznout na webových stránkách www.prvky.com. AmaPro použilo informace a respektuje vysokou odbornost tohoto serveru. Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro