www.amapro.cz [Mendělejevova tabulka prvků]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

vápník

vápník

vápník


Vápník – Calcium, nejvýznamnější prvek ze skupiny kovů alkalických zemin, lehký, velmi reaktivní kov. Vápenaté sloučeniny jsou lidstvu známy již od starověku - pálením vápence nebo mramoru lze získat pálené vápno. Vápník poprvé připravil sir Humphry Davy roku 1808 elektrolýzou vápenatého amalgámu.
V přírodě se elementární vápník nevyskytuje, ale v zemské kůře je v množství 3,25 % hmot. rozptýlen ve svých sloučeninách.

Ve svých sloučeninách se vápník vyskytuje výhradně ve formě bezbarvých kationtů Ca2+.

Největšími zdroji vápníku jsou minerály kalcit (vápenec) CaCO3, dolomit CaCO3·MgCO3, sádrovec CaSO4·2H2O, apatit Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) a fluorit (kazivec) CaF2.

V množství 0,16 % hmot. se vápník nachází také v mořské vodě a spolu s hořčíkem způsobuje tvrdost vody.
Pro lidský organismus má vápník a hořčík nezastupitelný význam. Nedostatek vápníku v potravinách může způsobit řadu zdravotních komplikací, např. zvýšenou lomivost kostí (osteoporóza), poruchy růstu u dětí.

V dostatečném množství se vápník nachází např. v mléčných potravinách (vysoký obsah vápníku mají zejména tvrdé sýry) a luštěninách. Doporučený denní příjem vápníku v potravinách pro dospělé osoby se pohybuje okolo 1000 mg vápníku. Těhotné a kojící ženy by měly dbát na příjem vápníku v množství 1200 až 1500 mg denně. Podobně jako ostatní kovy alkalických zemin, se i vápník vyrábí elektrolýzou taveniny svých halogenidů. Základní surovinou pro výrobu vápníku je chlorid CaCl2.

Kovový vápník nachází využití jako součást některých slitin a jako redukční činidlo pro výrobu kovů ze skupiny lanthanoidů.
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana

Mendělejevova tabulka chemických prvku

Informace o dalších chemických prvcích lze naleznout na webových stránkách www.prvky.com. AmaPro použilo informace a respektuje vysokou odbornost tohoto serveru. Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro