www.amapro.cz [Mendělejevova tabulka prvků]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

vanad

vanad

vanad


Vanad – Vanadium, spolu s niobem a tantalem členem V. skupiny periodické tabulky prvků. Vanad patří mezi kovové prvky, v praxi je používán pro výrobu speciálních slitin a průmyslových katalyzátorů. Poprvé ho objevil v roce 1801 A. M. del Rio ve vzorku mexické olověné rudy.

Vanad je ocelově šedý, výjimečně tvrdý kov. Starý, dnes nepoužívaný název vanadu je erythronium.

Vlastnosti vanadu

Vanad je prvek na vzduchu stálý, nereaguje s vodou, hydroxidy ani se zředěnými kyselinami. Rozpouští se v kyselině fluorovodíkové, dusičné a lučavce královské.

Rozpustné sloučeniny vanadu jsou jedovaté. Práškový vanad je na vzduchu pyroforní.

Vanad je značně odolný proti korozivním účinkům mořské vody.

Výskyt vanadu v přírodě

V přírodě se vanad nalézá v 65 různých nerostech, pro průmyslové využití mají největší vyznam tyto rudy vanadu:
patronit VS4
vanadinit Pb5(VO)4Cl
sulvanit 3Cu2S·V2S5
karnotit K2(UO2)2(VO4)2. 3H2O

V množství do 1% je vanad ve formě oxidu vanadičného přítomen v některých železných rudách a druzích ropy. Vanad se nejčastěji vyrábí z odpadů při výrobě železa, strusky. Technologie výroby vanadu je poměrně složitá, nejčastěji se připravuje slitina se železem - ferovanad.

Princip výroby vanadu ze železné strusky spočívá v tavení strusky za přítomnosti CaCO3. Vanad tvoří rozpustný vanadičnan sodný NaVO3, ze kterého okyselením vzniká oxid vanadičný V2O5.

Čistý vanad se z oxidu vyrábí redukcí kovovým vápníkem. Laboratorní příprava vanadu se prováděla redukcí chloridu VCl5 vodíkem.

Největší využití nachází vanad v metalurgii. V množství 0,1 až 0,2 % se přidává do oceli a litiny pro zvýšení pevnosti a pružnosti. Slouží také k výrobě permanentních magnetů. Významné je použití oxidu V2O5 jako katalyzátoru při výrobě kyseliny sírové kontaktním způsobem.
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana

Mendělejevova tabulka chemických prvku

Informace o dalších chemických prvcích lze naleznout na webových stránkách www.prvky.com. AmaPro použilo informace a respektuje vysokou odbornost tohoto serveru. Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro