www.amapro.cz [Mendělejevova tabulka prvků]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

chrom

chrom

chrom


Chróm – Chromium, světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov. Používá se v metalurgii při výrobě legovaných ocelí a dalších slitin, tenká vrstva chromu chrání povrch kovových předmětů před korozí a zvyšuje jejich tvrdost. Byl objeven roku 1797 Louisem Nicolasem Vauquelinem.

V přírodě se chróm vyskytuje v několika formách. Biologicky významný je trojmocný chróm, šestimocný je hlavně produktem průmyslové výroby. Zatímco u šestimocného chrómu byla prokázána spojitost s karcinogenezí, trojmocný chróm je naprosto netoxický. Zde je nutno zdůraznit, že Cr6+ a Cr3+ jsou dvě zcela odlišné látky a živá buňka není schopna přeměnit chróm trojmocný na chróm šestimocný a ani naopak. Trojmocný chróm ovlivňuje biochemické využití glukózy. Nedostatek Cr3+ vede k poruchám v metabolismu inzulínu.

Obsah chrómu v těle není zatím spolehlivě stanoven. Předpokládá se, že činí méně než 1 mg. Nejsou dosud k dispozici ani údaje, prokazující schopnost organismu trojmocný chróm ukládat do nějaké zásobní formy. Spíše vše nasvědčuje tomu, že se jedná o stopový prvek, který musí být do těla pravidelně přiváděn.

Atomové číslo je 24. Vyskytuje se ve formě 4 přírodních izotopů. Atomová hmotnost je 51,996. Teplota tání je 1900°C, teplota varu 2690°C a hustota 7,14 g/cm3.

V rostlinných přirozených zdrojích se vyskytuje hlavně ve slupkách semen. Nepomletá pšenice obsahuje asi 170 až 180 µg chrómu ve 100 g. Bílá pšeničná mouka již jen kolem 25 µg ve 100 g. V ostatních obilovinách se nachází přibližně v polovičním množství, než je obsaženo v pšenici. Zelenina a ovoce obsahují chróm od 10 do 20 µg ve 100 g. U rostlin je obsah chrómu silně závislý na jeho obsahu v půdě. Lepším zdrojem je kravské mléko, obsahující přibližně 30 až 50 µg v litru, pokud jsou krávy umístěny ve volné pastvě. Mléko od krav krmených siláží mají obsah ve mléce výrazně snížen.

V odborné literatuře není ani mnoho zmínek o doporučených denních dávkách. Většinou se vztahují na příjem chrómu vázaného do anorganické sloučeniny chloridu chromitého. Jeho využitelnost v těle je však velice malá a doporučované denní dávky kolem 200 µg odpovídají metabolické využitelnosti kolem 5 až 8 µg. Uvádí se, že denní metabolicky využitelný příjem by měl činit u dětí kolem 5 µg, u dospělých asi 10 µg. Příjem 10 µg odpovídá přijmu přibližně 12 µg Cr3+ ve formě laktátu, případně asi 36 µg Cr3+ ve formě pikolinátu nebo 160 µg Cr3+ ve formě neautolyzovaných kvasnic. U lidí konzumujících vyšší dávky řepného cukru sacharózy, diabetiky a zejména lidi vystavené zvýšené psychické zátěži jsou doporučované dávky přibližně trojnásobné, tzn. kolem 30 µg. Stejný příjem je doporučován i lidem s redukční dietou. U diabetiků je doporučený denní příjem metabolicky využitelného Cr3+ přibližně 30 až 60 µg podle zdravotního stavu.

Doporučená denní dávka chrómu je v ČR stanovena vyhláškou na 40 µg a nejvyšší přípustné množství v denní dávce je stanoveno na 200 µg.

Využitelnost trojmocného chrómu
O využitelnosti trojmocného chrómu (dále jen Cr) rozhoduje jeho vstřebatelnost do krve přes sliznici trávicího traktu a následná schopnost tvorby komplexu, který je schopen ovlivňovat vazbu inzulínu na jeho receptor. Výsledky modelových pokusů naznačují, že vstřebatelnost Cr je silně závislá na formě, v jaké je Cr do těla přijat. Posuzujeme-li vstřebatelnost z pohledu rychlosti transportu přes střevní sliznici do krve, pak 5 µg Cr ve formě laktátového komplexu odpovídá 15 µg Cr ve formě pikolinátu nebo vázaného na kvasničnou biomasu s vysokým stupněm rozkladu kvasničných buněk a přibližně 80 µg Cr obsaženého v neporušených nebo živých kvasničných buňkách (přibližně 16x nižší). Zajímavé je ale zjištění, že jak pikolinát chromitý, tak i chróm vázaný na kvasničnou biomasu není schopen účinně působit na receptor pro inzulín a jejich účinek je nakonec důsledkem přeměny těchto sloučenin na jiný komplex, který teprve následně receptor ovlivňuje. Přeměna na jiný komplex je však pomalá a proto jsou zaznamenávány podstatně nižší odezvy, než se původně předpokládalo. Značná část takto přijatého chrómu (odhaduje se asi 95%) je totiž z těla vyloučena ještě dříve, než k tvorbě nového komplexu vůbec dojde.

Podobná situace nastává i u anorganických forem chrómu. Přestože je chlorid chromitý velice dobře do krve vstřebáván, jeho schopnost ovlivnit aktivitu receptoru je velice nízká a předpokládá se, že jen asi 2% takto přijatého chrómu se nakonec tohoto procesu zúčastní. Opět se zřejmě jedná jen o tu část přijatého chrómu, kterou tělo stačí zabudovat do jemu vlastního komplexu ještě před tím, než je chróm z těla vyloučen.

Využitelnost chrómu z laktátového komplexu je asi 80%ní, z pikolinátu nebo kvasničné biomasy 4 - 5%ní, z přirozených zdrojů potravy (zelenina, obiloviny a ovoce) asi 3%ní. Z kysaných mléčných výrobků je využitelnost dobrá a pohybuje se v rozmezí 50 až 60%. Hlavním zdrojem trojmocného chrómu u našich předků tedy bylo zřejmě mléko, i když je jeho obsah nižší, než například v obilovinách. Využitelnost z obilovin a zeleniny je však značně horší. V současné době je výborně využitelným zdrojem speciální laktátový komplex.

Na tomto místě je třeba zmínit jednu důležitou informaci. V chemii se pod pojmem laktátový komplex rozumí vlastně mléčnan chromitý. V populárně odborné literatuře však došlo k určitému zjednodušení a jako laktátový komplex se začal označovat chelát trojmocného chrómu obsahující 3 různé ligandy. Nejméně jedním z nich je laktát, zbývající jeden až dva ligandy jsou jiné. Protože laktátový aniont je důležitou složkou tohoto chelátu, co se týče jeho účinnosti, ujal se pro tento chelát zjednodušený opisný název laktátový komplex.

Příznakem nedostatku může být celková únava, vyšší krevní tlak, vyšší hladina cholesterolu a cukru v krvi. Stav nedostatku lze snadno přivodit u lidí, vystavených zvýšenému psychickému zatížení. Jedná se zejména o pracovníky v administrativě nebo manažerské činnosti, na nichž leží zvýšená odpovědnost a nesmí při své práci udělat chybu. Tyto činnosti totiž vyžadují zvýšený energetický příjem do mozku a protože hlavní energetickou sloučeninou pro mozek je glukóza, je efekt trojmocného chrómu zcela opodstatnělý. Při intenzivnějším transportu glukózy a její přeměně se trojmocný chróm více vylučuje z těla ven. Stejně tak mají zvýšené nároky i lidé, kteří rádi mlsají sladké cukroví a zákusky, nebo pijí větší množství slazené kávy, čaje, případně jiných nápojů.
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana

Mendělejevova tabulka chemických prvku

Informace o dalších chemických prvcích lze naleznout na webových stránkách www.prvky.com. AmaPro použilo informace a respektuje vysokou odbornost tohoto serveru. Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro