www.amapro.cz [Mendělejevova tabulka prvků]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

železo

železo

železo


Železo – Ferrum, kovový prvek významně zastoupený na Zemi i ve vesmíru. Má všestranné využití při výrobě slitin pro výrobu většiny základních technických prostředků používaných člověkem. Objev výroby a využití železa byl jedním ze základních momentů vzniku současné civilizace.

Železo je nezbytným prvkem, protože je součástí hemoglobinu a ten je obsažen v červených krvinkách. Červené krvinky mají za úkol v našem těle obstarávat rozvoz kyslíku ke všem orgánům a tkáním. Vazbu kyslíku na červenou krvinku obstarává již zmíněný hemoglobin. Hemoglobin je bílkovina, která se skládá ze čtyř subjednotek, z nichž každá obsahuje hem. Hem je komplex porfyrinu a Fe2. Každé ze čtyř Fe2 váže reverzibilně jednu molekulu kyslíku. Hemoglobinu je u mužů 150 - 160 g/l a u žen 140 - 145 g/l. Železo se dále podílí na obranyschopnosti organismu a dále na mnohých enzymatických reakcích, protože je součástí velkého počtu enzymů.

Již od 8. a 9. století známe ze střední Evropy přímo v místech nalezišť železných rud celé osady, ve kterých se specializovaní výrobci zaměřovali na její dobývání, tavbu a přidružené práce, jakou bylo kupříkladu pálení dřevěného uhlí. Hutníky (rudníky, železníky) známe též z písemných pramenů z 12.st. V listinách figurují již jako nesvobodní, náležící obvykle panovníku nebo klášterům pro které pracovali.

Sama železná ruda se v raném středověku získávala ještě převážně povrchovým sběrem nebo kopáním v nehlubokých jamách v místech kde ložisko vystupovalo k povrchu země. Zde železná ruda větrala na snadno tavitelné hnědely, které se dále využívaly.

Až do 13. století, kdy v souvislosti se společenskými a hospodářskými posuny ve společnosti spotřeba železa radikálně stoupla, se také způsob výroby železa příliš nezměnil. Tavicí pece, ve kterých se z rudy vytavovalo železo byly prosté jámy zahloubené v terénu, až 1m hluboké o průměru někdy dosahujícím i 3m. Po vykopání byly žáruvzdorně vymazávány. Od 13.st. se více prosazují pece šachtové, jaké známe například z nálezu z Radětic.

Chemicky je elementární železo značně nestálé a reaktivní. Velmi snadno se rozpouští působením minerálních kyselin. V kyselině chlorovodíkové se rozpouští za vzniku chloridu železnatého, který se velmi rychle oxiduje rozpuštěným kyslíkem ve vodě na chlorid železitý. Ve zředěné kyselině sírové se železo rozpouští za vzniku síranu železnatého, který se ovšem delším stáním na vzduchu oxiduje na síran železitý, v koncentrované kyselině sírové se železo nerozpouští vlivem pasivace. Ve zředěné kyselině dusičné se železo rozpouští za vzniku dusičnanu železitého a v koncentrované se pouze na povrchu pasivuje a nerozpouští.

Hydroxidy na železo za normální teploty nepůsobí, avšak zahříváním železných pilin s hydroxidem alkalického kovu vznikají železany. Působením vzdušné vlhkosti se železo snadno oxiduje za tvorby hydratovaných oxidů (rez). Tato reakce přitom nevede k ochraně materiálu povrchovou pasivací jako u mnoha jiných kovových prvků, protože vrstva rzi se snadno odlupuje a koroze pokračuje do hloubky materiálu. V suchém vzduchu (bez vlhkosti) reaguje železo s kyslíkem až při teplotě 150 °C a se samotnou vodou železo bez přítomnosti kyslíku vůbec nereaguje. Při žíhání železa ve vzduchu nebo jeho reakcí s vodní párou vzniká oxid železnato-železitý Fe3O4. Železo se přímo za horka slučuje s chlórem, sírou a fosforem a má schopnost se slučovat („slévat“) s uhlíkem a křemíkem, naproti tomu se železo vůbec neslučuje s dusíkem.

Významnou vlastností atomového jádra železa je skutečnost, že se vyznačuje nejvyšší vazebnou energií ze všech známých prvků. Prakticky to znamená, že při termojaderné fúzi, probíhající v nitru hvězd je železo posledním prvkem, který lze tímto způsobem připravit za vzniku energetického zisku. Naopak při štěpení jader těžkých prvků je jádro atomu železa prvním, z něhož nelze štěpením získat energii.
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana

Mendělejevova tabulka chemických prvku

Informace o dalších chemických prvcích lze naleznout na webových stránkách www.prvky.com. AmaPro použilo informace a respektuje vysokou odbornost tohoto serveru. Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro