www.amapro.cz [Mendělejevova tabulka prvků]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

kobalt

kobalt

kobalt


Kobalt – Cobaltum, namodralý, feromagnetický, tvrdý kov. Používá se v metalurgii pro zlepšování vlastností slitin při barvení skla a keramiky a je důležitý i biologicky. Kov, který byl součástí rud využívaných k barvení skla, objevil roku 1735 švédský chemik George Bradnt.
Na vzduchu i ve vodě je kobalt stálý. Dobře se rozpouští ve zředěné kyselině dusičné, v koncentrované kyselině dusičné se nerozpouští.
V ostatních silných kyselinách se kobalt rozpouští velmi pomalu za vzniku vodíku. Za vysokých teplot se slučuje s řadou prvků.

Kobalt tvoří velkou řadu dvoumocných a trojmocných sloučenin, sloučeniny čtyřmocného kobaltu jsou vzácné.

Většina sloučenin dvoumocného kobaltu má své charakteristické, syté zbarvení. Obvykle červené, růžové nebo karmínové.

Kobalt má silný sklon k tvorbě koordinačních sloučenin. V přírodě se kobalt vyskytuje vždy v přítomnosti niklu. Obsah kobaltu v zemské kůře se pohybuje pod 0,01 % hmot.

Důležité kobaltové rudy jsou smaltin CoAs2 a kobaltin CoAsS, ale největší praktický význam pro průmyslovou výrobu kobaltu má heterogenit CoO(OH).

Mezi další minerály kobaltu patří např. glaukodot (Co,Fe)AsS, skutterudit CoAs3, safflorit (Co, Fe)As2 nebo erytrin Co3(AsO4)2·8H2O.
Výroba kobaltu se nejčastěji provádí tavením kobaltové rudy za přítomnosti ledku a sody. Tavenina se rozpustí v kyselině chlorovodíkové, doprovodné kovy se z roztoku vysrážejí pomocí sirovodíku. Z filtrátu se po oxidaci vyloučí kobalt ve formě Co2O3.H2O.

Práškový kobalt se z oxidu připravuje redukcí oxidem uhelnatým, kovový kobalt se vyredukuje antracitem nebo dřevěným uhlím.

Kovový kobalt se využívá k legování oceli (zlepšuje řezivost, zvyšuje magnetičnost a v menší míře i pevnost oceli) a k výrobě slitin, práškový kobalt je součástí slinutých karbidů.

Sloučeniny kobaltu se používají při výrobě smaltů, barviv a ve sklářském a keramickém průmyslu. Řada sloučenin kobaltu nalézá uplatnění jako analytická činidla a jako katalyzátory některých chemických reakcí.
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana

Mendělejevova tabulka chemických prvku

Informace o dalších chemických prvcích lze naleznout na webových stránkách www.prvky.com. AmaPro použilo informace a respektuje vysokou odbornost tohoto serveru. Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro