www.amapro.cz [Mendělejevova tabulka prvků]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

nikl

nikl

nikl


Nikl – Niccolum, bílý, feromagnetický, kujný a tažný kov. Vyznačuje se vysokou elektrickou vodivostí. Slouží jako součást různých slitin a k povrchové ochraně jiných kovů před korozí. Předměty ze slitin niklu se podařilo nalézt v Číně a jejich stáří je více než 2 000 let. Nikl byl objeven roku 1751 německým chemikem baronem Axelem Frederikem Cronstedtem.

Kompaktní nikl za normálních podmínek dobře odolává vzduchu i vodě. Ve zředěných kyselinách se nikl velmi pomalu rozpouští za vzniku vodíku. Koncentrovanou kyselinou dusičnou je nikl pasivován a nerozpouští se v ní.

Za vyšších teplot se nikl přímo slučuje s chlorem, bromem, sírou, antimonem, arsenem a fosforem. Nikl tvoří velké množství koordinačních sloučenin. V přírodě se nikl vyskytuje jako ryzí kov a v rudách, často doprovázený kobaltem.

Nejdůležitější niklové rudy jsou millerit NiS, nikelin (niccolit) NiAs, breithauptit NiSb a pentlandit (Ni,Fe)9S8.

K dalším známým minerálům s obsahem niklu patří např. rammelsbergit NiAs2, niklskutterudit NiAs3, annabergit Ni3(AsO4)2·8H2O, bunsenit NiO, dienerit Ni3As, imgreit NiTe, melonit NiTe2 nebo sederholmit NiSe.

Nejběžnějším způsobem výroby ze sirníkatých niklových rud je Orfordův proces výroby niklu, kerý spočívá v tavení niklové rudy za přítomnosti síranu sodného a koksu. Nikl ze sulfidu přechází na oxid, který je následně redukován na surový kov.

Surový hutní nikl se rafinuje elektrolyticky. Mokrý způsob výroby niklu spočívá v redukci niklové rudy vodním plynem a v následném loužení amoniakálním roztokem uhličitanu amonného. Vzniklý nikelnatý komplex se rozkládá vodní parou na uhličitan nikelnatý, ze kterého se po rozpuštění v kyselině sírové elektrolyticky získává čistý kovový nikl. Praktické využití nachází nikl zejména jako složka celé řady různých slitin.

Mezi nejdůležitější slitiny niklu patří zejména:
alpaka, pakfong, argentan (60 %Cu + Zn + Ni)
nikelin (57 % Cu, 20 % Zn, 23% Ni)
konstantan (60 % Cu, 40 % Ni)
manganin
nichrom (14 % Cr, 25 % Fe, 61 % Ni)
Monelův kov (28 % Cu, 67 % Ni, 5 % Fe)
Rübelův bronz (Cu, Ni, Al)

Přídavek niklu do oceli podstatně ovlivňuje její houževnatost a kujnost. Sloučeniny niklu se používají jako pigmenty a katalyzátory.
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana

Mendělejevova tabulka chemických prvku

Informace o dalších chemických prvcích lze naleznout na webových stránkách www.prvky.com. AmaPro použilo informace a respektuje vysokou odbornost tohoto serveru. Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro