www.amapro.cz [Mendělejevova tabulka prvků]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

měď

měď

měď


Měď – Cuprum, ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a je odolný proti atmosférické korozi. Je základní součástí řady velmi důležitých slitin a mimořádně důležitý pro elektrotechniku.

Typický kovový prvek červenohnědé barvy, která ve velmi tenkých plátech prosvítá zelenomodře. Krystalizuje v krychlové plošně středěné soustavě. Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-sféře a patří do I.B skupiny. Měď, stejně jako stříbro a zlato, které se vyskytují ve stejné skupině, se ve většině vlastností podobají sousedům nalevo (prvkům VIII.B skupiny a tedy přechodným kovům - nikl, paladium a platina), ale v některých vlastnostech se velmi podobají prvkům I.A skupiny - alkalickým kovům, tedy prvků nepřechodným. Společný rys se sousedy vlevo má měď v oxidačním stupni Cu2+ a jejích barevných komplexech a společný s alkalickými kovy zejména Cu1+. V těchto dvou oxidačních stupních tvoří měď nejvíce sloučenin, vzácně i v oxidačním stupni Cu+3 a Cu+4. Trojmocnou měď je nutné stabilizovat velkými anionty.

Rozpouštění mědi v minerálních kyselinách probíhá, ale jako ušlechtilý kov nedokáže z kyseliny vytěsnit kation vodíku, a proto se rozpouští v oxidujících kyselinách nebo v neoxidujících kyselinách v prostředí oxidačních činidel.

V roztoku zředěné kyseliny chlorovodíkové se měď nerozpouští, pokud se do roztoku přidá oxidační činidlo (nejběžněji peroxid vodíku), probíhá rozpouštění velmi pomalu. V případě koncentrované kyseliny chlorovodíkové se měď také nerozpouští, ale v přítomnosti oxidačních činidel probíhá rozpouštění poměrně rychle za vzniku zeleného roztoku chloridu měďnatého.
Měď jako čistě ryzí se vyskytuje v zemské kůře poměrně vzácně, spíše se objevuje ve sloučeninách. Ve formě sulfidů patří mezi ně např. chalkosin a chalkopyrit. Které se vyskytují v cementačních částí rudných žil a ve výlevných horninách. Mezi největší producenty mědi v Evropě patří Polsko, ve světě pak Chile, Zair, Zambie, Kanada.

Měď se vyrábí hlavně ze sulfidické rudy, která je bohatá na železo, ale obsah mědi se v ní pohybuje kolem 1%. Vytěžená ruda se proto nejprve drtí a koncentruje, čímž obsah mědi stoupne na 15-20%. Ke koncentrátu se přidává křemen Sio2 a směs se při 1400°C taví. Surová měď tzv. černá mědˇ se čistí elektrolyticky.

Využití mědi je poměrně rozšířené např. v elektro průmyslu, kde se z ní vyrábí integrované obvody, elektromotory, aj. K dalšímu odvětví, kde se dá využít je stavebnictví zejména klempířský obor např. okapy, parapety, střechy atd., protože se nemusejí natírat a nejsou náročné na údržbu díky tomu, že se na nich vytváří měděnka, která kov chrání před hloubkovou oxidací. Nevýhodou je, že je to dosti nákladná záležitost. A v neposlední řadě tu máme také využití pro její perfektní tepelnou vodivost, vyrábí se z ní proto různé chladiče, kotle, nádobí, tepelné rozvody,atd.

Měď je kovový prvek. Je řazena mezi stopové prvky, to znamená, že ho náš organismus potřebuje velmi malé množství. K vysloveně výraznému nedostatku mědi dochází pouze zřídka. Měď je důležitou součástí řady enzymů, právě jejich prostřednictvím se zúčastní řady metabolických dějů v našem organismu či buněčného dýchání. Například je nezbytná při tvorbě enzymu superoxidu dismutázy, který patří mezi účinné antioxidanty. Proto pomáhá chránit tkáně před poškozením. Zúčastní se metabolismu aminokyselin nebo sacharidů. Dále hraje důležitou roli při tvorbě kolagenu a elastinu, což jsou základní bílkoviny kosti, kůže a pojivových tkání. Rovněž má význam při tvorbě červených krvinek, pomáhá ve využití zásob železa. Pomáhá udržovat správnou pigmentaci ve vlasech, kůži a očích (je součástí melaninu). Dostatek mědi může pozitivně ovlivňovat hladinu cholesterolu v krvi či působit proti vzniku osteoporozy. Enzymy obsahující měď ovlivňují i fungování nervového systému. Nedostatek mědi může způsobovat chudokrevnost (anémii), zpomalení duševního vývoje, poruchu metabolismu cukrů, ztrátu pigmentu, nedostatek bílých krvinek, poruchu imunity, vypadávání vlasů, poruchu tvorby kostí či kvalitu kostí a vaziva.
Tělo dospělého člověka obsahuje asi 100 až 150 mg mědi. Množství přijaté potravou je využíváno s rozdílnou intenzitou, závisí na formě, v jaké je kationt mědi do těla přiváděn. Zatímco měď obsažená v přirozených zdrojích potravy je vázaná především do organických komplexů (zejména vazba na aminokyseliny, peptidy a organické kyseliny), v doplňcích potravy ve formě tablet je měď obsažená převážně jako oxid nebo síran. Z přirozených zdrojů je využívána přibližně s desetinásobnou efektivností ve srovnání s anorganickými oxidy nebo sírany. Nejvyšší efektivnost při vstřebávání se dosahuje u laktátu mědi.
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana

Mendělejevova tabulka chemických prvku

Informace o dalších chemických prvcích lze naleznout na webových stránkách www.prvky.com. AmaPro použilo informace a respektuje vysokou odbornost tohoto serveru. Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro