www.amapro.cz [Mendělejevova tabulka prvků]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

zinek

zinek

zinek


Zinek – měkký lehce tavitelný kov, používaný člověkem již od starověku. Slouží jako součást různých slitin, používá se při výrobě barviv a jeho přítomnost v potravě je nezbytná pro správný vývoj organizmu.

Zinek je modrobílý kovový prvek se silným leskem, který však na vlhkém vzduchu ztrácí. Mřížka zinku krystaluje v hexagonálním těsném uspořádání. Za normální teploty je křehký, v rozmezí teplot 100–150 °C je tažný a dá se válcovat na plech a vytahovat na dráty, nad 200 °C je opět křehký a dá se rozetřít na prach. Zinek je velmi snadno tavitelný a patří k nejsnáze těkajícím kovům. Tepelná vodivost zinku je 61–64 % a elektrická vodivost 27 % vodivosti stříbra. Při teplotách pod 0,875 K je supravodivý. Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-sféře. Ve sloučeninách se vyskytuje pouze v mocenství Zn+2.

V silných minerálních kyselinách se zinek velmi ochotně rozpouští za vývoje plynného vodíku. Na vzduchu je zinek stálý, protože se rychle pokryje tenkou vrstvičkou oxidu, která jej účinně chrání proti korozi vzdušným kyslíkem i vlhkostí (vodou) – tzv. pasivace. Zinek se ale také rozpouští v roztocích hydroxidů, vodném amoniaku a za tepla také v chloridu amonném, což je projevem jeho amfoterity (rozpouštění v kyselinách i hydroxidech). Pokud je zinek ve velmi čistém stavu, tak rozpouštění v kyselinách ani hydroxidech neprobíhá nebo probíhá velmi pomalu.
Zinek má v našem organismu vysloveně úlohu jakéhosi dopravního strážníka. Kontroluje a řídí procesy látkové výměny, funkci enzymatických systémů a udržuje buňky ve zdravém stavu. Tvoří stavební složku mnoha životně důležitých enzymů, které zastávají mnoho tisíc funkcí, od podpory růstu buněk až po tvorbu testosteronu (pohlavního hormonu). V organismu se vytvářejí jen poměrně malé zinečné rezervy, proto je nutné zinek neustále doplňovat. Stačí, aby jeho nedostatek trval třeba jen týden - a už se zpomalí vývoj svalů a slábne imunitní systém (takže se snižuje naše odolnost vůči nemocem). Zinek je nezbytně nutný k syntéze bílkovin, k tvorbě DNK. Stimuluje tvorbu inzulínu (hormonu produkovaného slinivkou břišní, kterého je zapotřebí k přeměně cukru). Důležitou roli hraje při stabilizaci krve a udržování rovnováhy krevní kyselinové báze. Je bezpodmínečně nutný k řádnému vývinu všech rozmnožovacích orgánů. Normální funkci prostaty může zajistit jen přítomnost dostatečného množství zinku. Tento prvek také reguluje schopnost stahování svalů. Podle nejnovějších výzkumů ovlivňuje zinek i mozkovou činnost a Lze jej úspěšně používat i při léčbě schizofrenie. Zinek urychluje hojení ran, pomáhá při odstraňování potíží s prostatou a je použitelný i při neplodnosti. Působí proti usazování cholesterolu. Stupňuje tělesný růst a duševní svěžest, může pomoci i u některých mentálních poruch. Blahodárné účinky dokáže vyvinout při odstraňování poruch chuťových čidel a pod jeho vlivem mizí bílé skvrny z nehtů. Protože k normální tvorbě testosteronu a spermií je zapotřebí přítomnost dostatečného množství zinku v organismu, někteří badatelé vysvětlují poruchy potence, které jsou mezi muži poměrně rozšířeny, právě chronickým nedostatkem zinku. S tím zřejmě souvisí i to, že na některých místech jsou považovány ústřice za velmi účinné afrodisiakum (prostředek zvyšující pohlavní touhu). Obsahují totiž velké množství zinku, které může organismus snadno zužitkovat. Zkušenosti ukazují, že nejeden muž trpící poruchami potence může dosáhnout pozitivní změny už jen tím, že svůj jídelníček obohatí o zinek a vitamín B6. Pro muže je vůbec účelné, ať má či nemá potíže s prostatou, dbát na udržování dostatečné hladiny zinku v krvi. U starších lidí, u nichž se projevuje senilita, přináší pozitivní výsledky doplnění zásob zinku a manganu. Přípravky s obsahem zinku mohou vyzkoušet i ženy s nepravidelnou menstruací, dříve než jim lékař předepíše hormonální terapii. Pro obyvatele velkoměst je z ekologického hlediska nepřítelem číslo jedna olovo a kadmium, které se dostává do ovzduší s výfukovými zplodinami a s cigaretovým kouřem. Trpí-li organismus nedostatkem zinku, přijímá více olova a kadmia - a naopak: konzumací zinku Lze snížit stupeň vestavby těchto toxických látek do organismu. Zinek tedy poskytuje i určitou ochranu proti škodlivým vlivům znečištěného vnějšího prostředí. Sportovci potřebují více zinku než průměrný člověk. Při tréninku a při závodech dochází k poměrně velké ztrátě zinku, a to nejen v důsledku pocení. Organismus zinek využívá k tvorbě červených krvinek (jako náhradu ztrát způsobených hemolýzou), dále ke stupňované přeměně mastných kyselin a železa. Zinku je rovněž třeba ke zvýšené tvorbě testosteronu, jakožto předpokladu růstu svalové hmoty Mnoho zinku je obsaženo v různých typech masa, v "plodech" moře (mořské ryby, krabi atd.) a ve vejcích. Z různých druhů masa stojí za to uvést zejména hovězí oháňku, skopové žebírko a vepřový oříšek. Dalšími bohatými zdroji zinku jsou: pšeničné klíčky, pivní kvasnice, dýňová jádra, netučné mléko a hořčice. Potravinářský a farmaceutický úřad USA (Food and Drug Administration - FDA) doporučuje užívat dospělým mužům denně 15 mg zinku. Výzkumy však prokázaly, že prostřednictvím jídelníčku složeného na základě gastronomických zvyklostí průměrných Američanů je dodávána mužům sotva více než polovina tohoto množství, 8,6 mg zinku, proto je u nich nedostatek zinku velmi častým jevem. 0 podobných výzkumech z domácího prostředí nevíme, ale je pravděpodobné, že v tomto směru ani u nás není situace o nic lepší.

Pozinkování je nanesení vrstvy zinku na povrch železných resp. ocelových výrobků. Tato vrstva slouží jako ochrana proti korozi. Zinek chrání povrch nejen mechanicky, ale i chemicky. Se železem tvoří ve vlhku zinek elektrický článek. I při lokálním porušení vrstvy zinku probíhá koroze jen na zinkové vrstvě, zatímco ocel zůstane neporušena. Ochrana ale trvá jen do rozpuštění zinkové vrstvy. Ochrana pozinkováním se používá pro celé výrobky (automobilové karosérie, sloupy osvětlení, zábradlí, okapy) tak pro materiál (pozinkovaný plech). Zinek ze na povrch předmětů nanáší buď zastudena elektrolyticky (galvanické pozinkování) nebo ponořením předmětu do roztaveného zinku (žárové zinkování).
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana

Mendělejevova tabulka chemických prvku

Informace o dalších chemických prvcích lze naleznout na webových stránkách www.prvky.com. AmaPro použilo informace a respektuje vysokou odbornost tohoto serveru. Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro