www.amapro.cz [Mendělejevova tabulka prvků]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

cín

cín

cín


Cín – Stannum, patří mezi kovy, které jsou známy lidstvu již od starověku především jako součást slitiny zvané bronz. Má velmi nízký bod tání a je dobře kujný a odolný vůči korozi. Nachází využití při výrobě slitin (bronz, pájky, ložiskový kov), v potravinářství při dlouhodobém uchovávání potravin (pocínování konzerv, cínové fólie) a při výrobě uměleckých předmětů.

Kovový cín se vyskytuje ve třech alotropních modifikacích: šedý ? - cín, krystalizující v kubické soustavě, bílý ß - cín, který se vyskytuje v tetragonální krystalické soustavě, a ?-cín krystalizující v kosočtverečné soustavě. Přechod mezi formou bílého a šedého cínu nastává při teplotě 13,2 °C. Jsou-li cínové předměty (nádoby, sošky) dlouhodobě vystaveny takto nízkým teplotám, může dojít k přechodu původně bílého cínu na šedou modifikaci a předmět se rozpadne na prach. Tento jev je označován jako cínový mor a byl znám již od středověku, kdy přes zimu teploty v hradních místnostech mohly klesnout pod uvedenou hodnotu a došlo ke zničení cínových nádob. ?-cín vzniká z bílého ß - cínu až při 160 °C. Za extrémě nízkých teplot pod 3,72 K je cín supravodičem I typu.

Cínovec SnO2, kasiterit – čtverečný nerost, oxid ciničitý; diamantově lesklé štěpné krystaly, často zdvojčatělé (tzv. kroupy). Tmavohnědý až černý, T = 6 – 7, hustota 6,8 – 7,1 g•cm–3. Vyskytuje se na cínovcových žilách a v pegmatitech, hromadí se v náplavech. V ČR Cínovec, Horní Krupka, Horní Slavkov, světová ložiska v Barmě, Indonésii, Malajsii, Bolívii, Brazílii, Rusku (Jakutsko a Čukotka), Nigérii a Austrálii. Hlavní ruda cínu. Žlutočervené průsvitné cínovce ze španělských nalezišť a z Eronga v Namibii jsou vhodné k broušení, podobně i některé cínovce z Horní Krupky. Název z řeckého kassíteros, cín.

Cínařství, řemeslo zpracovávající cín především litím do forem, doložené asi od 2. pol. 3. tis. př. n. l. Po rozkvětu v antice dosáhlo vrcholu v evropském středověku, renesanci a baroku výrobky kovářskými (např. liturgické a užitkové nádoby, svícny, křtitelnice) a zvonařskými, zdobenými reliéfy, rytím, cizelováním, puncováním, leptáním, tepáním ap. Výrobky bývají opatřeny značkami města, mistrovskými značkami a puncem kvality.

Cín patří k nejstarším známým kovům; alespoň v podobě bronzu byl používán již v prvních dobách lidské kultury (doba bronzová). Ve 4. knize Mojžíšově je zmínka o cínu jako o předmětu válečné kořisti pod názvem "bedil". Ve staroindické literatuře (védy, Mahábhárata) je označován jako "trapu". (Nevíme ovšem zcela určitě, zda těmito názvy nebylo míněno olovo; cín a olovo nebyly totiž tehdy přesně rozlišovány). CAESAR, který píše o výskytu cínu v Británii, rozlišuje ho jako plumbum album od obyčejného olova, plumbum nigrum, právě tak jako později PLINIUS. Až do 12. století byla Anglie jedinou evropskou oblastí, která produkovala cín (cínová ložiska v Cornwallu). Potom nabyly velkého významu pro těžbu cínu doly v Krušných horách (Sasko a později také Čechy), a to asi až do třicetileté války. Tehdy však byly cínové doly téměř úplně zničeny; později byly jen ojediněle opět uváděny do provozu. Nyní se tehdejším ložiskům cínu věnuje opět zvýšená pozornost. Přesto však ještě i nyní v NSR, NDR i v jiných zemích hutnicky zpracovávají zcela převážně mimoevropské cínové rudy.
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana

Mendělejevova tabulka chemických prvku

Informace o dalších chemických prvcích lze naleznout na webových stránkách www.prvky.com. AmaPro použilo informace a respektuje vysokou odbornost tohoto serveru. Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro