www.amapro.cz [Mendělejevova tabulka prvků]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

tellur

tellur

tellur


Tellur – Tellurium, polokovový stříbřitě lesklý prvek ze skupiny chalkogenů používaný v polovodičové technice a metalurgii. Byl objeven roku 1782 Franzem Josephem Mullerem. Chemicky patří spíše mezi kovy, ale jsou známy i kyseliny telluru a jejich soli, v nichž chemicky připomíná spíše síru nebo selen.

Telur snadno reaguje s halogeny a řadou kovů, s vodíkem přímo nereaguje. Další chemické vlastnosti teluru jsou velmi podobné síře. V přírodě se telur vyskytuje v minerálu nagyagit, což je směs sulfidů a teluridů olova, mědi, stříbra a antimonu a v teluridech hessit Ag2Te, sylvanit AuAgTe4, tetradymit Bi2Te2S nebo tellurobismutit Bi2Te3.

Výroba teluru se provádí z odpadních anodových kalů po elektrolytické rafinaci mědi. Anodové kaly se taví za přitomnosti NaOH a NaNO3 za vzniku nejprve teluričnanu sodného a posléze oxidu teluričitého.

Oxid teluričitý TeO2 se redukuje uhlíkem na telur. Druhou možností je elektrolýza roztoku oxidu v NaOH. Čistý telur se získává vakuovou destilací nebo elektrolyticky. Telur se používá k legování olova (zlepšuje pevnost a elastičnost) a mědi (zlepšuje obrobitelnost). Další uplatnění nalézá telur při výrobě polovodičů, termoelektrických článků a při barvení skla, porcelánu a smaltů na hnědou nebo temně rudou barvu.
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana

Mendělejevova tabulka chemických prvku

Informace o dalších chemických prvcích lze naleznout na webových stránkách www.prvky.com. AmaPro použilo informace a respektuje vysokou odbornost tohoto serveru. Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro