www.amapro.cz [Mendělejevova tabulka prvků]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

thallium

thallium

thallium


Thalium – značně toxický měkký, lesklý kov bílé barvy. Objevil jej roku 1861 sir William Crookes při spektroskopickém zkoumání obsahu telluru ve zbytcích po zpracování sirných rud. Dříve se používalo jako součást jedu na krysy.

Thalium je lesklý a relativně měkký kov.

Na vzduchu se povrch kovu samovolně pokrývá vrstvou oxidů TlO a Tl2O3. Thalium tvoří četné, vetšinou dobře rozpustné sloučeniny.

Bezbarvý plamen zbarvuje intentivní zelenou barvou.

Výskyt thalia v přírodě

V přírodě thalium často doporovází železo, zinek, měď a draslík.

Mezi minerály thalia patří např. avicennit Tl2O3, carlinit TlS2, christit TlHgAsS3, sabatierit Cu6TlSe4, picotpaulit TlFe2S3, weissbergit TlSbS2, lorandit TlAsS2 a celá řada dalších nerostů. Surovinou pro výrobu thalia jsou odpadní prachy z výroby olova a zinku. Tyto prachy ze šachtových pecí, obsahují kromě thalia i indium, galium a kadmium.

Odpadní prach se nejprve louží kyselinou sírovou, získaný výluh se neutralizuje oxidem zinečnatým a ochladí se, tím dojde k vyloučení chloridu TlCl·CdCl2. Podvojný chlorid se promývá horkou vodou. Chlorid kademnatý se přitom rozpustí a zbývající sraženina chloridu thalného se s přídavkem sody a kyanidu sodného taví na surový kov. Surové thalium se rafinuje rozpouštěním v kyselině sírové a cementuje zinkem.

Výsledným produktem je čisté houbovité thalium, které se podle potřeby briketuje a přetavuje na kovové thalium. V současnosti se se při izolaci thalia stále častěji používají organická extrakční činidla a měniče iontů. V technické praxi se používají speciální slitiny thalia, např. slitiny odolávající silným minerálním kyselinám. Pro svou značnou toxicitu jsou sloučeniny thalia používány jako součást přípravků k deratizaci.
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana

Mendělejevova tabulka chemických prvku

Informace o dalších chemických prvcích lze naleznout na webových stránkách www.prvky.com. AmaPro použilo informace a respektuje vysokou odbornost tohoto serveru. Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro