www.amapro.cz & David Bazala [Podpora tvorby webových stránek]

Otevře webové stránky AmaProOtevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.


Nový projekt AmaPro
background
background-attachment
background-color
background-image
background-position
background-repeat
border
border-collapse
border-color
border-spacing
border-style
border-width
caption-side
clip
color
content
counter-increment
counter-reset
cursor
empty-cells
font
font-family
font-size
font-style
font-variant
font-weight
letter-spacing
list-style
list-style-image
list-style-position
list-style-type
outline
outline-color
outline-style
outline-width
overflow
quotes
table-layout
text-align
text-decoration
text-indent
text-transform
visibility
word-spacing
white-space

text-align

Popis vlastnosti - text-align definuje, jak je zarovnaný vnitřní obsah bloku. Výchozí zarovnání je doleva. V jazycích, kde se píše zprava doleva, je výchozí zarovnání doprava. (Směr psaní by měla určovat nepodporovaná vlastnost direction.) Odstavec zarovnaný doleva se snaží mít levé okraje přesně pod sebou (popř. s výjimkou prvního řádku ovlivněného vlastností text-indent.)


Parametry Hodnota left | right | center | justify | inherit
Výchozí left pokud je direciton ltr a right pokud je direction rtl
Použití blokové prvky, buňky tabulky a inline bloky
Procenta nelze použít
Média visual

Použití

<p style="text-align: right">Odstavec zarovnaný napravo</p>
<p style="text-align: center">Odstavec zarovnaný na střed</p>
<p style="text-align: justify">Odstavec zarovnaný do bloku</p>

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování

 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro