www.amapro.cz [Kompletní seznam HTML tagů]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Kompletní seznam HTML tagů

velikost textu, barva textu, rozvržení stránky, obrázky, barva pozadí se zapisuje pomocí HTML příkazů, tzv. tagů.


A

abbr [2]
acronym [3]
address [4]
applet [5]
area [6]
B

base [8]
basefont [9]
bdo [10]
big [11]
blockquote [12]
body [13]
br [14]
button [15]
C

caption [16]
center [17]
cite [18]
code [19]
col [20]
colgroup [21]
D

dd [22]
del [23]
dfn [24]
dir [25]
div [26]
dl [27]
dt [28]
E

em [29]
F

fieldset [30]
font [31]
form [32]
frame [33]
frameset [34]
H

head [41]
hr [42]
html [43]
h1 [35]
h2 [36]
h3 [37]
h4 [38]
h5 [39]
h6 [40]
I

iframe [45]
img [46]
input [47]
ins [48]
isindex [49]
K

kbd [50]
L

label [51]
legend [52]
li [53]
link [54]
M

map [55]
menu [56]
meta [57]
N

noframes [58]
noscript [59]
O

object [60]
ol [61]
optgroup [62]
option [63]
P

param [65]
pre [66]
Q

S

samp [69]
script [70]
select [71]
small [72]
span [73]
strike [74]
strong [75]
style [76]
sub [77]
sup [78]
T

table [79]
tbody [80]
td [81]
textarea [82]
tfoot [83]
th [84]
thead [85]
title [86]
tr [87]
tt [88]
U

ul [90]
V

var [91]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro