www.amapro.cz [PHP práce s řetězci]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Obsah použitých slov v knize PHP řetezce


atributy
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
explode
get_html_translation_table
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_pad
str_repeat
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
atributů
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
explode
get_html_translation_table
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_pad
str_repeat
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
atribut
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
explode
get_html_translation_table
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_pad
str_repeat
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
abbr
addslashes
bin2hex


applet
chr
strncmp
strspn
appletu
chr
align
hebrevc
join
levenshtein
metaphone
str_pad
str_rot13
str_word_count
strncmp
strrpos
wordwrap


atributu
stripslashes
strnatcasecmp
strncmp


atomů
addcslashes
get_html_translation_table
get_meta_tags
levenshtein
print
printf
quotemeta
sscanf
strcasecmp
stripcslashes
substr
trim


atom
addcslashes
get_html_translation_table
get_meta_tags
levenshtein
print
printf
quotemeta
sscanf
strcasecmp
stripcslashes
substr
trim

alkalickým
addcslashes
number_format
sprintf
strlen

alkalických
bin2hex
chop
echo
explode
implode
join
setlocale
similar_text
stristr
strlen
strrev


alifatických
bin2hex
crc32
stristr
strlen

atmosféře
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
explode
setlocale
trim
anorganických
convert_cyr_string
md5_file
strncasecmp
strrchr
strrev
wordwrap
amoniaku
convert_cyr_string
ord
stristr
strlen

argonu
crypt
explode
htmlspecialchars
rtrim
stripslashes
argon
htmlspecialchars
trim
arsenu
printf
antimonu
printf
strcasecmp
strcspn
strip_tags

antimon
strcspn
amalgám
wordwrap


alfa
aktinoidů

albert

atomovýmatomy


ascii
addcslashes
bin2hex
chr
ord
sprintf
argumenty
convert_cyr_string
crypt
levenshtein
sscanf
strtr
substr_replace
substr
argument
count_chars
hebrev
hebrevc
htmlentities
htmlspecialchars
parse_str
print
similar_text
sprintf
str_pad
str_rot13
strip_tags
strpos
strtok
wordwrap
argumentu
crypt
explode
md5
metaphone
printf
sprintf
str_replace
strlen
strtok
substr_replace
substr
ucfirst
ucwords
array
explode
get_meta_tags
implode
join
localeconv
parse_str
vprintf
vsprintf
argumentů
levenshtein
vprintf
vsprintf
body
count_chars
get_html_translation_table
printf
quoted_printable_decode
str_repeat
strnatcmp
ucwords

barvu
crc32
get_html_translation_table
parse_str
wordwrap

sscanf
strip_tags
stristr
strnatcmp
strncmp
strrev
barva
crc32
get_html_translation_table
ltrim
wordwrapstrtok
bgcolor
get_html_translation_table
wordwrapbottom
hebrevc
join
levenshtein
str_rot13
str_word_count
strncmp


buňky
join
levenshtein
wordwrapecho
ord
baseline
join
levenshtein


border="1
join
levenshtein
wordwrap


bázi
addcslashes
chunk_split
get_html_translation_table
get_meta_tags
strncmp
vsprintf

bezbarvý
addslashes
convert_cyr_string
htmlspecialchars
rtrim
stripslashes

barví
bin2hex
similar_text
stristr
strlen

barvy
crypt
get_html_translation_table
hebrevc
number_format
parse_str
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strtok
ucwords
vprintf
vsprintf
wordwrapbílý
explode
hebrev
levenshtein
localeconv
md5_file
nl2br
soundex
sprintf
str_rot13
strcoll
stripcslashes
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
substr_count
substr_replace
trim
bílého
explode
hebrev
strcasecmp
strcoll
strnatcasecmp
bývá
get_html_translation_table
localeconv
parse_str
print
printf
wordwrap
buňkách
get_meta_tags
htmlentities
implode
md5_file
barevných
get_meta_tags
localeconv
md5
number_format
soundex
str_replace
strrev
strspn
bílé
htmlspecialchars
ord
parse_str
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
vprintf
vsprintf
wordwrap

barvení
nl_langinfo
quoted_printable_decode
str_word_count
strip_tags
strncasecmp
wordwrap
brom
quotemeta
bromu
quotemeta
stripcslashes
baryum
strlen

bombardováním
strpos


bismut

berkeley

berkelium

byte
addslashes
count_chars
bezprostředně
localeconv
ucwords
class
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_pad
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
strncasecmp
cite
explode
htmlspecialchars
ltrim
strchr
strtok
center
htmlentities
join
levenshtein
metaphone
str_pad
strrpos
wordwrap


char
join
levenshtein


strrpos
colgroup
join
levenshtein


chemický
addcslashes
addslashes
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crypt
hebrev
hebrevc
htmlentities
rtrim
strcasecmp
stripslashes
stristr
substr_replace

chemické
addcslashes
count_chars
htmlspecialchars
rtrim
sscanf
strip_tags
stripslashes
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strpos
strrchr
strrev
vsprintf


chemických
addcslashes
convert_cyr_string
crc32
hebrevc
localeconv
nl_langinfo
str_replace
str_word_count
ucfirst
chuti
addslashes
convert_cyr_string
htmlspecialchars
rtrim
stripslashes
chemicky
addslashes
convert_cyr_string
crc32
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
levenshtein
metaphone
ord
similar_text
sscanf
str_pad
str_rot13
strip_tags
strnatcasecmp
strncmp
strrev
strstr
strtr
substr_count
substr_replace
substr
vsprintf
wordwrap

chemikem
bin2hex
localeconv
nl2br
setlocale
soundex
str_replace
stripcslashes
stristr
substr
trim
carl
convert_cyr_string
htmlentities
md5
strncasecmp
strncmp
strspn
strtolower
substr_count
chemii
convert_cyr_string
htmlentities
md5_file
stripcslashes
substr_replace
chlór
htmlentities
chemik
htmlentities
levenshtein
md5
nl_langinfo
parse_str
print
str_pad
str_rot13
str_word_count
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
strtolower
strtoupper
strtr
substr_count


chloridu
htmlentities
implode
localeconv
ltrim
md5_file
metaphone
number_format
ord
print
setlocale
sprintf
str_rot13


chlorid
htmlentities
join
md5_file
metaphone
strcasecmp


chlorečnan
htmlentities
chrání
levenshtein
md5_file
number_format
ord
chróm
md5_file
chrómu
md5_file
cr3+
md5_file
chlorovodíkové
metaphone
nl_langinfo
number_format
vsprintf

chlorem
nl2br
str_rot13
str_word_count
stripslashes

ceru
soundex
strnatcmp
cyklotronu
str_repeat


cínu
strcoll

cesium
stristr
cesný
stristr
chemická
strspn
substr_replace

curium

crypt
crypt
currency_symbol
localeconv
číslo
crc32
join
levenshtein
strcasecmp
stripcslashes
strpos
strstr
substr_countaddcslashes
htmlentities
md5_file
ord
print
substr_replace
number_format
sprintf
str_word_count
činidlo
addcslashes
chunk_split
crc32
explode
join
md5
number_format
quotemeta
soundex
stripcslashes
částic
addcslashes
stristr


částice
addcslashes
wordwrap

červeně
bin2hex
htmlspecialchars
similar_text
str_rot13

čísle
crc32
str_replace
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strspn

červené
crypt
metaphone
nl_langinfo
strcspn
wordwrap
čistý
explode
get_html_translation_table
get_meta_tags
ltrim
nl2br
printf
sscanf
strip_tags
strtolower
substr
wordwrap


činí
explode
implode
localeconv
md5_file
md5
parse_str
print
printf
sscanf
strcasecmp
strnatcmp
ucfirst

čistého
get_html_translation_table
localeconv
print
sscanf
strspn

červený
get_html_translation_table
hebrev
čisté
get_meta_tags
soundex
str_rot13
strnatcasecmp
strrchr
strtok
strtoupper
trim
wordwrapčerný
hebrev
strcoll
strcspn

člen
htmlentities
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
substr_count
trim


člověkem
metaphone
number_format
ord
strcasecmp
strchr

číslem
strncasecmp


dokument
addcslashes
quoted_printable_decode
str_repeat
stripslashes
dd>jeho
localeconv
nl_langinfo
nl2br
data
strncmp
strspn
wordwraplocaleconv
md5_file
md5
setlocale
sprintf
disabled
strrchr
strrev
substr_count

dusíkem
bin2hex
md5
metaphone
strchr
stristr
strlen


dusičné
chop
ltrim
metaphone
nl_langinfo
str_rot13
str_word_count
strcasecmp


dobu
chr
rtrim
wordwrapdusík
convert_cyr_string
dusíku
convert_cyr_string
crc32
destilací
convert_cyr_string
count_chars
print
rtrim
strchr
strip_tags
stripslashes
dochází
echo
number_format
ord
strrev
wordwrap
htmlspecialchars
davy
explode
htmlentities
join
similar_text
strlen
draslíku
explode
implode
stristr
draslík
get_meta_tags
implode

době
get_meta_tags
md5_file
strcasecmp
trim
wordwrapdoposud
htmlspecialchars
localeconv
strposdenní
implode
join
md5_file
quoted_printable_decode
doprovází
md5
parse_str
setlocale
sscanf
str_replace
substr
ucwords
dosahuje
number_format
quotemeta
stripcslashes
trim
vsprintf
wordwrap

doprovodu
soundex
sprintf
strnatcmp
strncasecmp
ucwords

drahý
str_replace
str_rot13
str_word_count
ucwords
vprintf
vsprintf
wordwrap
dysprosium
strstr
dubně

dvojité
htmlentities
htmlspecialchars
délka
levenshtein
similar_text
str_pad
strncasecmp
strncmp
desetinná
localeconv
number_format
desetinných
localeconv
number_format
setlocale
sprintf
délku
metaphone
sprintf
str_pad
strcspn
strlen
substr_replace
existuje
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
strcasecmp
levenshtein

energie
addcslashes


elektrické
addcslashes
explode
htmlspecialchars
strcasecmp
wordwrap


elektrický
addslashes
bin2hex
chop
echo
htmlspecialchars
ord
setlocale
stristr
trim
elementární
bin2hex
crc32
explode
hebrev
hebrevc
join
metaphone
quotemeta
sscanf
stripcslashes
stristr
wordwrap


energetický
chunk_split
md5_file


elektrolýzou
count_chars
crc32
explode
htmlentities
implode
join
md5
setlocale
similar_text
strlen
strrchr
substr_count
elektrického
echo
get_html_translation_table
strlen
trim

elektrolyticky
explode
nl2br
number_format
ord
print
similar_text
sscanf
strchr
strcspn
strip_tags
wordwrap
elektrických
hebrev
str_pad
strchr


elektrickou
nl2br
number_format
strcasecmp
strchr

energetice
sprintf
strcmp
strrpos

europium
strrev
element
strtok
strtolower
strtoupper
vprintf
erbium
strtok
strtolower
elektricky
ucwords
vprintf
vsprintf
wordwrap
fieldset
ord
strip_tags
form
ord
print
strcasecmp
strcspn
strip_tags
font
parse_str
frame
printf
quoted_printable_decode
strnatcmp
wordwrap
frameset
printf
quoted_printable_decode
strnatcmp
francouzský
addslashes
parse_str
strstr
substr_count

formě
bin2hex
chunk_split
count_chars
echo
get_html_translation_table
htmlentities
join
localeconv
ltrim
md5_file
nl_langinfo
number_format
quotemeta
similar_text
soundex
strcspn
stripcslashes
stristr
strnatcmp
strncasecmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtoupper
strtr
substr_count
trim
vsprintf
wordwrap


fosforu
chr
hebrev
frakční
convert_cyr_string
count_chars
crypt
print
rtrim
sscanf
strchr
stripslashes
fluor
crc32
fosfor
hebrev
fluorem
localeconv
rtrim
str_pad
str_word_count
stripslashes
francium

fyzikální


from
convert_cyr_string
strtr
funkce
convert_cyr_string
crypt
echo
hebrev
hebrevc
htmlentities
htmlspecialchars
join
levenshtein
ltrim
md5_file
number_format
ord
print
quoted_printable_decode
similar_text
soundex
sscanf
str_replace
str_rot13
str_word_count
strchr
strcoll
strip_tags
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strpos
strrchr
strtr
trim
funkci
crypt
echo
levenshtein
str_replace
str_rot13
false
explode
localeconv
setlocale
stristr
strpos
strrchr
strrpos
strstr
formátu
number_format
sscanf
str_word_count
vprintf
vsprintf
format
printf
sprintf
sscanf
vprintf
vsprintf
galium
parse_str

germanium
print
germania
print
gadolinium
strrpos
glenn


ghiorso

html
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
explode
get_html_translation_table
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
htmlentities
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_pad
str_repeat
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
hodnoty
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
explode
get_html_translation_table
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_pad
str_repeat
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
href
addcslashes
chunk_split
count_chars
stripslashes
stristr
height
chr
str_rot13
str_word_count
strncmp


horizontální
chr
join
levenshtein
ucwords
hlavičky
count_chars
crc32
strnatcasecmp
ucwords
head
count_chars
crc32
get_html_translation_table
printf
quoted_printable_decode
sscanf
str_repeat
strnatcasecmp
strnatcmp
ucwords

hodnota
hebrev
strrev
strspn
addslashes
get_html_translation_table
setlocale
str_pad
str_word_count
stristr
strrchr
strstr
hmoty
addcslashes
addslashes
chunk_split
convert_cyr_string
get_meta_tags
ord
wordwrap
hmotnost
addcslashes
chunk_split
md5_file
wordwrap

helium
addslashes
humphry
chr
echo
explode
htmlentities
implode
join
similar_text
strlen
hořčíku
chr
explode
strncmp
halogenů
crc32
htmlentities
quotemeta
stripcslashes

hojně
echo
get_html_translation_table
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
htmlentities
implode
localeconv
hydroxidu
echo
implode
setlocale
strrev
hořčík
explode
join
hmot
explode
implode
join
nl_langinfo
hliník
get_html_translation_table
parse_str
vprintf
hliníku
get_html_translation_table
levenshtein
parse_str
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strstr
strtr
substr_count
horninách
get_meta_tags
number_format
print
printf

halogeny
md5
strchr
strcspn
strip_tags

hodnotu
strcoll
wordwrap
count_chars
explode
localeconv
ord
holmium
strtok
homolog


htmlspecialchars
get_html_translation_table
htmlentities
htmlspecialchars
haystack
str_replace
strchr
stristr
strpos
strrchr
strrpos
strstr
substr_count
identifikace
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_pad
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
strncasecmp
inline
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
get_html_translation_table
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_pad
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
input
ord
print
strcasecmp
strcoll
strcspn
strip_tags
str_pad
str_repeat
iframe
str_rot13
izotopů
addcslashes
md5_file
strcspninertní
addslashes
htmlspecialchars
rtrim
substr
trim
wordwrap
izolován
chr
hebrev
strnatcasecmp
strtoupper
substr

izotop
levenshtein
str_repeat
strcmp
strpos
strtoupper
izoloval
printf
str_pad
str_word_count
strncasecmp
strncmp
indium
strcmp
wordwrap

izotopu
strpos
izotopy
strpos
strtoupper


iontů
strrev
wordwrap


iridium
vprintf
wordwrap
integer
sprintf
stristr
strrchr
strstr
jakém
addcslashes
chunk_split
count_chars
stripslashes
stristr
jméno
chr
hebrev
ord
print
printf
str_rot13
strcasecmp
strip_tags
strspn
substr_count
justify
join
levenshtein
metaphone
strrpos


javascript
md5_file
strncasecmp
strtr
jader
addcslashes
metaphone

jaderných
addcslashes

jádra
addcslashes
metaphone
ord


jaderné
addcslashes
sprintf
strcmp
strrchr
strrpos
strstr


jiný
md5_file
strtolowersprintf
jodu
stripcslashes
wordwrap
jaderného
strpos

jadernými
kyslíku
addcslashes
count_chars
crc32
get_meta_tags
metaphone
setlocale
vsprintf
wordwrap
křemíku
addcslashes
get_html_translation_table
get_meta_tags
printf
kůry
addcslashes
get_html_translation_table
get_meta_tags
hebrevc

kovům
addcslashes
hebrev
number_format
ord
strcoll
strlen
strrev


kovů
bin2hex
chop
echo
explode
implode
join
nl2br
setlocale
similar_text
soundex
sscanf
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strip_tags
stristr
strlen
strnatcmp
trim
ucwords
vsprintf
wordwrapkrájet
bin2hex
echo
implode
setlocale
stristr

kyslíkem
bin2hex
chop
echo
metaphone
ord
rtrim
str_word_count
stripcslashes
stripslashes
stristr
strlen
strnatcasecmp
strncmp
trimkřemíkem
bin2hex
explode
md5
metaphone
str_word_count
kovové
bin2hex
chop
ltrim
similar_text
soundex
sprintf
stristr
strspn
substr_count
vsprintf
wordwrap
kovy
bin2hex
chr
echo
hebrevc
implode
join
nl_langinfo
number_format
setlocale
str_replace
strcasecmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stristr
substr_replace
substr
ucwordskyselině
chop
ltrim
metaphone
nl_langinfo
nl2br
sprintf
str_replace
str_word_count
vsprintfkostí
chr
join
md5
number_format
kyselina
convert_cyr_string
hebrevc
htmlentities
stripcslashes

katalyzátoru
convert_cyr_string
hebrev
ltrim
str_rot13

kyslík
count_chars
get_html_translation_table
htmlspecialchars
kůře
count_chars
echo
explode
get_html_translation_table
get_meta_tags
hebrev
implode
join
levenshtein
localeconv
md5
nl_langinfo
number_format
print
printf
quotemeta
soundex
sscanf
strcasecmp
stripcslashes
strnatcmp
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
substr_count
substr
trim
ucfirst


kationt
explode
implode
number_format
setlocale
similar_text
koncentrace
get_html_translation_table
get_meta_tags
htmlentities
print
printf
quotemeta
sscanf
strcasecmp
stripcslashes
substr


kovových
get_html_translation_table
md5_file
metaphone
strrev
wordwrap
korozi
get_html_translation_table
localeconv
number_format
ord
sprintf
strchr
strcoll
wordwrap

křemík
get_meta_tags
print
printf
kyseliny
hebrev
hebrevc
ltrim
number_format
quoted_printable_decode
str_rot13
strip_tags

katalyzátor
htmlentities
str_replace
str_word_count
ucfirst
vsprintf
koncentraci
htmlspecialchars
quotemeta
stripcslashes
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
substr_count
trim
kovový
join
levenshtein
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
sprintf
sscanf
str_pad
strcoll
strcspn
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
substr_count
substr_replace
ucfirst


kyselin
levenshtein
metaphone
ord
soundex
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
substr_count
wordwrap
kovu
localeconv
metaphone
print
sscanf
substr_replace
vsprintf
wordwrap
komplexních
localeconv
str_replace
strchr
strnatcmp
wordwrap
katalyzátorů
ltrim
md5
str_pad
str_word_count
strnatcmp
strrchr
substr_count
ucwords
královské
ltrim
sprintf
str_pad
str_rot13
str_word_count
vsprintf

křehký
md5_file
ord
ucwords
vprintf

komplexu
md5_file
komplex
md5_file
metaphone
nl2br
kobalt
nl_langinfo
kyselinách
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
soundex
str_pad
strchr
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count

kobaltu
nl_langinfo
printf
sscanf
kujný
nl2br
sscanf
strcoll
vsprintf


kadmium
ord
strchr

kadmia
ord
strchr

kovového
soundex
str_repeat
strnatcmp
substr_count

kalifornské

kalifornium

konce
hebrevc
stristr
strrchr
strstr
substr_replace
trim
libovolný
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_replace
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
strncasecmp
strpos
strrchr
strrev
strrpos
strstr
strtok
link
get_html_translation_table
sscanf
str_repeat
stripslashes
strnatcasecmp
left
hebrevc
join
levenshtein
metaphone
str_pad
str_rot13
str_word_count
strncmp
strrpos
wordwrap


li>položka
md5
stripcslashes
strlen
strpos

label
strcspn
strrchr
strrev
látka
addslashes
hebrev
stripcslashes
strrpos
strspn


látek
addslashes
chunk_split
ord
vsprintf
lithium
bin2hex
lehký
bin2hex
echo
explode
get_html_translation_table
implode
join
levenshtein
localeconv
setlocale
similar_text
stristr
strlen
lehkých
explode
get_html_translation_table
soundex
strncasecmp
strncmp
lesklý
explode
md5_file
strcmp
strip_tags
substrložiska
htmlentities
levenshtein
sscanf
strcoll
substr
litru
htmlspecialchars
md5_file
print
sscanf
strcasecmp

lidstvu
join
strcoll
strcspn


lanthanoidů
join
soundex
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
substr_count

lučavce
ltrim
sprintf
str_word_count
vsprintf

laktátový
md5_file
loužením
soundex
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
substr_count
lanthanoidových
soundex
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
substr_count
lanthan
strnatcasecmp
lanthanoidy
strnatcasecmp
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count
lantahanoidů
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
substr_count
lutecium
substr_count
lawrencium

locale
localeconv
setlocale
strcoll
strtolower
strtoupper
ucfirst
myší
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_replace
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
strncasecmp
strpos
strrchr
strrev
strrpos
strstr
strtok
strtolower
middle
join
levenshtein
str_rot13
str_word_count


menu
printf
strlen
substr_count
meta
sscanf
str_repeat
strnatcasecmp
strtoupper
get_meta_tags
mime
stripslashes
strncmp
strspn
strtr
ucwords
molekul
addcslashes
count_chars
minut
addcslashes
materiálů
addcslashes
explode
get_meta_tags
parse_str
strcspn
wordwrap

množstvím
addslashes
get_meta_tags
printf
strlen

mědi
addslashes
chr
number_format
strcasecmp
strip_tags
ucfirst

měkký
bin2hex
echo
explode
hebrev
implode
levenshtein
ord
parse_str
setlocale
strcmp
stristr
strlen
strnatcasecmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
substr_count
wordwrap
mimořádně
chop
crc32
get_meta_tags
localeconv
number_format
print
printf
sprintf
str_rot13
stristr
strncmp
strrchr
substr
trim
vsprintf
wordwrap

minerálu
chop
get_meta_tags
sscanf
str_pad
strip_tags
stripcslashes
strrpos
substr
metalurgii
chr
count_chars
htmlspecialchars
ltrim
md5_file
md5
nl_langinfo
soundex
sscanf
str_pad
strip_tags
strncasecmp
množství
chunk_split
crypt
explode
get_html_translation_table
get_meta_tags
implode
join
levenshtein
ltrim
md5_file
nl2br
number_format
ord
quoted_printable_decode
soundex
strcasecmp
strnatcmp
strtolower
wordwrap

localeconv
minerály
chunk_split
crc32
explode
get_html_translation_table
get_meta_tags
hebrev
implode
join
md5
nl_langinfo
parse_str
similar_text
sprintf
sscanf
str_replace
str_rot13
strchr
strcmp
strcspn
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count
trim
ucwords
míře
count_chars
md5
nl_langinfo
strcmp
strtolower
vsprintf
mořské
echo
get_html_translation_table
get_meta_tags
htmlentities
implode
join
levenshtein
ltrim
ord
print
printf
quotemeta
sscanf
strcasecmp
stripcslashes
substr
trim

minerálem
echo
get_html_translation_table
setlocale
soundex

metabolismu
echo
explode
md5_file
md5
number_format
materiálem
get_html_translation_table
get_meta_tags
trim
vsprintf
wordwrap
mědí
get_html_translation_table
strcasecmp
wordwrap
materiál
get_html_translation_table
get_meta_tags
ord
sprintf
strcmp
trim
vprintf
wordwrap
mnohem
get_html_translation_table
hebrevc
localeconv
strtoupper

mineralogicky
get_meta_tags
htmlentities
quotemeta
stripcslashes
malých
get_meta_tags
strcasecmp
strtoupper
wordwrap
mg/l
levenshtein
quotemeta
sscanf
stripcslashes
substr
trim
magnetů
ltrim
similar_text
strncmp
strrchr
strtok
mangan
md5
manganu
md5
ord
minerálních
metaphone
number_format
ord
soundex
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
substr_count
mocenství
ord
strrev

mg/kg
print
quotemeta
soundex
sscanf
strcasecmp
stripcslashes
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
substr_count
substr
trim

minerálech
print
sprintf
sscanf
str_pad
str_word_count
substr
molybden
str_pad
mixed
count_chars
printf
sprintf
sscanf
str_word_count
místo
echo
number_format
parse_str
print
str_replace
můžete
echo
get_html_translation_table
sprintf
strip_tags
strncasecmp
strncmp
strtok
míst
localeconv
number_format
setlocale
sprintf
str_rot13
místa
localeconv
number_format
nejpoužívanějších
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
explode
get_html_translation_table
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_pad
str_repeat
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
name
addcslashes
chr
chunk_split
hebrev
print
printf
str_rot13
strcasecmp
strnatcasecmp
strncmp
strspn
substr_count

název
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_pad
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
strncasecmp
najetí
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_replace
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
strncasecmp
strpos
strrchr
strrev
strrpos
strstr
strtok
strtolower
nepodporuje
chr
printf
quoted_printable_decode
str_rot13
strnatcmp
strncasecmp
normální
echo
htmlentities
number_format
str_replace
strchr
strstr
ucfirst
chop
metaphone
ord
str_pad
strnatcasecmp
ucwords


noframes
printf
quoted_printable_decode
strnatcmp
nadpisu
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
nadpisů
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
nejlehčí
addcslashes
bin2hex
chop
chr
explode
náplň
addcslashes
crypt
stripslashes

nedostatek
addcslashes
echo
explode
implode
join
md5_file
md5
number_format
ord
quoted_printable_decode
nožem
bin2hex
echo
implode
setlocale
stristr
nereaguje
chop
ltrim
metaphone
strip_tags
stristr
strlen


nerozpouští
chop
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
str_pad
str_replace

názvem
chunk_split
htmlentities
strcasecmp
strcoll
strncasecmp
strncmp
nachází
chunk_split
convert_cyr_string
crc32
get_meta_tags
hebrevc
htmlentities
join
levenshtein
ltrim
md5_file
nl2br
printf
quoted_printable_decode
rtrim
similar_text
sscanf
strchr
strcoll
strcspn
stripcslashes
stripslashes
strnatcasecmp
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
trim
ucwords
normálních
convert_cyr_string
nl2br
quotemeta
strchr


nalézá
count_chars
explode
localeconv
ltrim
nl_langinfo
parse_str
soundex
sprintf
str_pad
str_rot13
str_word_count
strcspn
strip_tags
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrpos
substr_replace
trim


nejvyšší
crc32
md5_file
metaphone
number_format
strrpos
nevyskytuje
crc32
explode
get_meta_tags
implode
join
setlocale
sscanf
str_repeat
strpos

neon
crypt
nacl
echo
htmlentities
implode
nejčastěji
echo
ltrim
nl_langinfo
parse_str
print
quoted_printable_decode
sprintf
str_word_count
strchr
strcmp
strcspn
strnatcmp
strncasecmp
ucfirst


nízká
get_html_translation_table
get_meta_tags
md5_file
print
printf
sscanf
substr
německým
hebrev
nl2br
setlocale
stristr
nestálé
hebrevc
metaphone
setlocale
strcmp
strnatcmp
nízký
levenshtein
sprintf
strcoll
stristr

nalézají
localeconv
sscanf
strcspn
substr

naopak
md5_file
metaphone
ord
str_rot13

niklu
nl_langinfo
nl2br
printf
strcasecmp
wordwrap

nikl
nl2br
number_format
nestabilní
print
strlen
strncasecmp
strspn


následnou
quotemeta
soundex
strcspn
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
substr_count
nenalézá
similar_text
neutronů
sprintf
strrchr
strrposniob
sscanf
natolik
stristr
strlen
substr
trim
wordwrap

neodym
strncmp
nemají
substr_count

strip_tags
nejtabilnější

nobelium

nula
count_chars
setlocale
sprintf
následuje
localeconv
ucwords
needle
str_replace
strchr
stristr
strpos
strrchr
strrpos
strstr
substr_count
nenajde
stristr
strpos
strrchr
strrpos
strstr
odkazu
addcslashes
chunk_split
count_chars
get_html_translation_table
stristr
odkaz
addcslashes
chunk_split
count_chars
join
levenshtein
metaphone
stristr
otevřít
addcslashes
chunk_split
count_chars
quoted_printable_decode
stristr
objasňuje
addslashes
bin2hex
ltrim
strchr


object
chr
strncmp
strspn
odsazení
chr
str_word_count
strncmp
wordwrap
obrázku
implode
str_word_count
strcasecmp
objektu
strncmp
strspn
optgroup
strrchr
option
strrchr
strrev
substr_count
objevil
addcslashes
addslashes
levenshtein
ltrim
md5
nl_langinfo
parse_str
print
sprintf
str_rot13
stripslashes
strnatcmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtolower
strtoupper
strtr
obsahuje
addcslashes
echo
explode
get_html_translation_table
htmlentities
levenshtein
md5_file
metaphone
number_format
soundex
strcasecmp
localeconv
strrchr
strrpos
objeveno
bin2hex
chop
setlocale
soundex
str_replace
stristr
substr_replace
ucwords
vprintf


oxidačním
bin2hex
crc32
number_format
print
printf
setlocale
str_replace
strcmp
stristr
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count
ucwords


oxidu
chop
chunk_split
explode
get_html_translation_table
get_meta_tags
levenshtein
ltrim
nl_langinfo
ord
printf
str_pad
strchr
strip_tags
strlen
strnatcasecmp
strncasecmp
strncmp
strspn
trim


oxiduje
chop
md5
metaphone
strtok
ovlivňuje
chr
localeconv
md5_file
md5
nl2br
ord
obsažen
chunk_split
localeconv
metaphone
printf
strcasecmp
organických
chunk_split
convert_cyr_string
explode
htmlspecialchars
number_format
vsprintf
wordwrap
oxidy
count_chars
number_format
printf
strrev

objeven
crypt
get_html_translation_table
htmlentities
localeconv
md5_file
nl2br
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
sscanf
strip_tags
stripcslashes
strnatcasecmp
substr
trim
organismu
echo
implode
md5_file
metaphone
number_format
ord
quoted_printable_decode
stripcslashes

obsahem
echo
implode
levenshtein
md5
nl2br
ord
print
printf
str_rot13
strchr
strcmp
strrchr
substr


organické
explode
get_meta_tags
htmlentities
number_format
strrchr
substr_count
wordwrap
organismus
explode
htmlentities
join
number_format
ord
quoted_printable_decode

oxid
explode
get_html_translation_table
get_meta_tags
localeconv
ltrim
md5
metaphone
nl2br
number_format
soundex
sprintf
str_pad
strcasecmp
strcoll
strip_tags
stripcslashes
strrchr

obvykle
get_html_translation_table
implode
metaphone
nl_langinfo
sscanf
strcasecmp
strncmp
strrev
strspn
substr
trim
vsprintf
wordwrap


crc32
oxidů
get_html_translation_table
metaphone


odolné
get_html_translation_table
levenshtein
sprintf
wordwrap

objev
get_meta_tags
htmlspecialchars
metaphone
strnatcmp

obsahující
get_meta_tags
levenshtein
md5_file
number_format
similar_text
bin2hex
chr
count_chars
explode
implode
localeconv
str_word_count
strtr
označován
get_meta_tags
printf
strcoll
vsprintf
obsah
get_meta_tags
implode
join
levenshtein
localeconv
md5_file
nl_langinfo
number_format
print
printf
quoted_printable_decode
sscanf
strcasecmp
strnatcmp
substr
trim
ucfirst
wordwrap

str_word_count
okolo
hebrev
htmlentities
join
print
ucfirst

ochotně
htmlentities
ord
quotemeta
str_rot13
strnatcmp

obsahují
htmlentities
md5_file
ord
strcasecmp
trim

localeconv
obsaženo
implode
md5_file
ord
parse_str
print
quoted_printable_decode
soundex
strtok
strtolower
strtoupper
odolný
localeconv
ltrim
number_format
sprintf
str_pad
strcoll
ucfirst
vsprintf
wordwrap

oceli
ltrim
nl_langinfo
nl2br
trim
ocelí
md5_file
md5
str_pad
strrpos

odhaduje
md5_file
sscanf
substr
trim
oxidační
md5
number_format
print
quotemeta
stripcslashes
oxidaci
nl_langinfo
stripcslashes
trim

olovo
ord
strcasecmp
strcoll


olova
ord
strcasecmp
strcmp
strcoll
strip_tagsochrana
ord


odpadních
parse_str
print
quoted_printable_decode
strchr
strcmp
strip_tags
ucfirst
objevitele
printf
objevili
strcmp
strtok
substr_count
ucfirst
wordwrap

obdobně
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
olovnatý
trim

osmium
ucwords
ozařováním
označováni


oznámili


používá
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
explode
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
htmlentities
htmlspecialchars
implode
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
parse_str
print
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_pad
str_replace
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strpos
popis
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
explode
get_html_translation_table
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_pad
str_repeat
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
popisek
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_replace
str_word_count
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
strncasecmp
strpos
strrchr
strrev
strrpos
strstr
příklad
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
get_html_translation_table
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
htmlentities
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_pad
str_repeat
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
param
chr
strspn
pozadí
get_html_translation_table
wordwrappočet
join
levenshtein
metaphone
quoted_printable_decode
strstr
substr_count


count_chars
hebrev
hebrevc
similar_text
str_word_count
strlen
strncasecmp
strncmp
substr_replace
vprintf
vsprintf
prohlížeč
printf
quoted_printable_decode
str_rot13
strnatcmp
strncasecmp
pole
strcasecmp
strcmp
strcoll
strcspn

count_chars
explode
implode
localeconv
parse_str
str_word_count
strtr
vprintf
vsprintf
plynný
addcslashes
addslashes
convert_cyr_string
count_chars
crypt
rtrim
stripslashes
prvek
addcslashes
addslashes
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
explode
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
htmlentities
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
metaphone
number_format
ord
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_pad
str_repeat
strcasecmp
strcmp
strip_tags
stripcslashes
stripslashes
stristr
strlen
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strpos
strrchr
strrev
praktické
addcslashes
chunk_split
convert_cyr_string
nl2br
quoted_printable_decode
soundex
str_pad
stripslashes
strncasecmp
substr_count
trim
wordwrap


prvkem
addcslashes
count_chars
crc32
get_html_translation_table
get_meta_tags
metaphone
print
printf
str_replace
strnatcasecmp
strrev
ucwords

localeconv
prvky
addcslashes
convert_cyr_string
count_chars
crc32
get_html_translation_table
get_meta_tags
ltrim
number_format
ord
str_pad
strrev
strrpos
strstr
strtr
substr_count
wordwrap


implode
prvků
addcslashes
chr
convert_cyr_string
crc32
get_meta_tags
hebrevc
htmlentities
ltrim
metaphone
nl_langinfo
number_format
quotemeta
similar_text
sscanf
str_pad
strcspn
strlen
strrev
strrposexplode
implode
periodické
addcslashes
crc32
htmlentities
ltrim
quotemeta
str_pad
strcasecmp
strrevpřírodě
addcslashes
bin2hex
chop
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
explode
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
nl_langinfo
nl2br
parse_str
print
rtrim
setlocale
similar_text
sprintf
str_pad
str_repeat
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strip_tags
stripcslashes
stripslashes
stristr
strlen
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strpos
strrchr
strrpos
strspn
strstr
převážně
addcslashes
metaphone
number_format
strcasecmp
strcoll
vprintf
poločasem
addcslashes
str_repeat
strcmp
podobá
addcslashes
bin2hex
hebrev
strlen


hebrevc
strnatcasecmp
strncasecmp
předpokládá
addcslashes
md5_file
print
printf
quotemeta
sscanf
strcasecmp
stripcslashes

poprvé
addcslashes
crc32
echo
hebrev
implode
join
ltrim
similar_text
soundex
strlen

plynného
addcslashes
ord
stripcslashes
strnatcasecmp
strncmp
strrev
vsprintf
prakticky
addcslashes
get_meta_tags
metaphone
strrev
strrpos
strspn
strstr
substr


patřící
addslashes
crypt
htmlspecialchars
rtrim
stripslashes
plyny
addslashes
crypt
htmlspecialchars
rtrim
str_word_count
stripslashes

plyn
addslashes
chunk_split
convert_cyr_string
crc32
crypt
htmlentities
htmlspecialchars
rtrim
stripslashes

podařilo
addslashes
echo
htmlspecialchars
implode
nl2br


proud
addslashes
bin2hex
chop
htmlspecialchars
setlocale
stristr
trim
pokojové
addslashes
chop
strlen

přímo
bin2hex
count_chars
crc32
hebrevc
md5
metaphone
nl2br
similar_text
strip_tags

sprintf
plamen
bin2hex
similar_text
stristr
strlen


povrchu
chop
metaphone
sprintf
wordwrap
pokrývá
chop
echo
implode
levenshtein
setlocale
strchr
strlen
strnatcasecmp
strncasecmp
strncmp
strspn
průmyslu
chr
chunk_split
convert_cyr_string
get_html_translation_table
hebrevc
levenshtein
nl_langinfo
number_format
print
printf
str_pad
str_word_count
strcasecmp
strchr
strnatcmp
strncasecmp
strtolower
ucfirst
vsprintf
wordwrap


především
chunk_split
get_html_translation_table
get_meta_tags
hebrevc
number_format
printf
quotemeta
str_word_count
strcoll
strrev
trim
vsprintf
wordwrap
používají
chunk_split
explode
htmlentities
levenshtein
md5
nl_langinfo
nl2br
str_pad
strcasecmppodmínek
convert_cyr_string
nl2br
quotemeta
strchr
trim


průmyslové
convert_cyr_string
get_html_translation_table
ltrim
md5_file
printf
str_pad
strcasecmp
strnatcmp


praktický
convert_cyr_string
nl_langinfo
setlocale
similar_text
str_repeat
strcmpprůmyslová
convert_cyr_string
count_chars
crc32
get_html_translation_table
hebrev
implode
localeconv
strcspn
provádí
convert_cyr_string
count_chars
crc32
explode
hebrev
implode
localeconv
nl_langinfo
print
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
strcasecmp
strchr
strcmp
strcspn
strip_tags
stripslashes
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strpos
strrchr
strrpos
strspn
strstr
substr_count
wordwrap
str_rot13
přítomnost
count_chars
ord
stripcslashes
připravil
crc32
explode
join
similar_text
str_pad
strlen
produktem
crypt
md5_file
připravit
echo
htmlspecialchars
implode
metaphone
strlen

podobně
echo
htmlentities
join
strcoll
strnatcasecmp
substr_count

addcslashes
metaphone
soundex
prostředí
echo
get_meta_tags
number_format
ord
strspn
trim
wordwrap

proces
echo
hebrevc
localeconv
nl2br
strtolower
wordwrap
similar_text
poměrně
explode
get_html_translation_table
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
levenshtein
localeconv
ltrim
number_format
ord
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
soundex
sprintf
sscanf
str_rot13
strlen
strncmp
strrchr
substr_count
trim
vprintf
wordwrap

přírodních
explode
md5_file
sscanf
wordwrap
potravinách
explode
implode
join
md5
quoted_printable_decode
příjem
explode
join
md5_file
quoted_printable_decode
plynů
explode
hebrevc
vsprintf


proudu
get_html_translation_table
strlen
trim
wordwrap

používaný
get_html_translation_table
number_format
ord
strcasecmp
strchr
strip_tags

připadá
get_html_translation_table
get_meta_tags
levenshtein
print
printf
quotemeta
sscanf
strcasecmp
stripcslashes
substr
trim


probíhá
get_html_translation_table
number_format
ord
bin2hex
pevnost
get_html_translation_table
md5
nl_langinfo
strip_tags
wordwrap
podobě
get_meta_tags
strcasecmp
strcoll
strnatcasecmp

levenshtein
přítomnosti
get_meta_tags
hebrev
ltrim
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
vsprintf
wordwrap


přítomen
get_meta_tags
implode
ltrim
quotemeta
stripcslashes
substr_replace
připravuje
hebrev
ltrim
nl_langinfo
print
printf
strncasecmp
strncmp
strrchr
používán
htmlentities
ltrim
strcoll
strrchr
strtolower
wordwrap
number_format
pohybuje
htmlentities
join
levenshtein
md5_file
nl_langinfo
number_format
print
quoted_printable_decode
sscanf
ucfirst

podobný
levenshtein
substr_replace
substr

pozvolna
levenshtein
strrpos
strspn
strstr

průměrný
levenshtein
localeconv
ord
print
printf
sscanf
strcasecmp
ucfirst
přísada
localeconv
md5
strnatcasecmp
strrpos
ucwords
průmyslových
ltrim
str_pad
str_rot13
str_word_count
strnatcmp
příprava
ltrim
setlocale
strpos
strspnpermanentních
ltrim
strncmp
strrchr
strtok
povrch
md5_file
ord
wordwrap


předmětů
md5_file
ord
strcasecmp
strcoll
wordwrap

podobají
number_format
parse_str
strnatcmp
strncasecmp
strrpos
strstr
strtr
substr_count

platina
number_format
vprintf
vsprintf
wordwrap

předmětu
ord
strcoll
wordwrap
produktů
parse_str
print
strchr
strcmp
strpos

produkt
parse_str
strcasecmp
strpospříměs
print
printf
rtrim
strchr
strcmp

prvku
printf
str_pad
str_repeat
substr
přechodný
soundex
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
substr_count
substr
trim
pojmenován
sscanf
strrposposlední
strcasecmp
substr_count
trim


explode
praseodym
strncasecmp
poločas
strposplatiny
vsprintf


postupně
wordwrap


polonium

polonia


plutonia


připravovanýpřipraveno


polohy


přípravu


poznámka
addslashes
crypt
explode
number_format
strrpos
použít
chunk_split
echo
levenshtein
str_replace
strip_tags
strtok
převede
convert_cyr_string
htmlentities
stristr
strrchr
strstr
přijímá
htmlentities
number_format
sprintf
vprintf
vsprintf
porovnání
levenshtein
strnatcasecmp
strncasecmp
předchází
localeconv
použije
sprintf
strcoll
stristr
strncasecmp
strpos
strrchr
strrpos
strstr
považuje
sprintf
prezentován
sprintf
pozici
strpos
strrpos
substr
rámu
addcslashes
chunk_split
count_chars
quoted_printable_decode
str_rot13
stristr
right
hebrevc
join
levenshtein
metaphone
str_pad
str_rot13
str_word_count
strncmp
strrpos
wordwrap


rámce
printf
quoted_printable_decode
str_rot13
strnatcmp
rámec
printf
str_rot13
redukční
addcslashes
chunk_split
explode
join
md5_file
strlen
radioaktivní
addcslashes
chop
levenshtein
str_repeat
strpos
strtoupper


rozpadu
addcslashes
str_repeat
strcmp
strpos


reaktivní
bin2hex
count_chars
crc32
echo
hebrev
hebrevc
htmlentities
implode
join
metaphone
quotemeta
rtrim
similar_text
strlen
strncmp
strrev
strrpos
strstr
strtr
substr_count

reaguje
bin2hex
chop
convert_cyr_string
crc32
hebrevc
implode
localeconv
md5
metaphone
setlocale
str_pad
str_rot13
str_word_count
strchr
strcspn
strip_tags
stristr
strlen
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count
ucwords
wordwrap
rozpouští
chop
htmlspecialchars
ltrim
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
soundex
sprintf
str_word_count
strchr
stristr
strlen
strncmp
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count
vsprintf
wordwrap

reakce
count_chars
metaphone
stristr
strrchr

reakcí
crc32
explode
hebrevc
metaphone
nl_langinfo
str_replace
str_word_count
ucfirst
roli
echo
hebrev
md5
number_format
ord
strtolower
redukcí
explode
hebrev
localeconv
ltrim
md5
nl_langinfo
soundex
sprintf
str_pad
strcspn
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
rafinuje
explode
nl2br
strcspn
stripcslashes

rtuti
hebrev
strcspn
wordwrap

různých
hebrevc
htmlentities
localeconv
ltrim
md5
nl2br
ord
sprintf
strcasecmp
strchr
strcspn
trimroztaveného
htmlentities
localeconv
ord
setlocale
relativně
levenshtein
soundex
strrev
strtok

rudy
localeconv
ltrim
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
strcasecmp
strcmp
strcoll
strtoupper
trim
rozpustné
ltrim
strlen
strrchr
wordwrap


rudách
ltrim
nl2br
print
printf
sscanf
str_replace
str_rot13
strchr
strcspn
substr
ucwords


roztoku
md5
nl_langinfo
number_format
quotemeta
strcasecmp
strip_tags
strlen
trim
wordwrap
ruda
metaphone
number_format
similar_text
strcasecmp
strcoll
ryzí
nl2br
number_format
str_replace
str_word_count
strcasecmp
strcspn
vprintf
vsprintf
wordwrap

rozpouštění
number_format
ord
wordwrap
rubidium
setlocale
reaktivitou
setlocale
str_word_count
stristr
strlen

ruthenium
str_replace
rhodium
str_rot13
wordwrap
redukují
strnatcmp
strncasecmp
strrev
strspn

rozpadem
strpos
rhenium
substr
ucfirst
rtuť
wordwrap

rozpadovéreaktorech
radon

radonu

radium


reakcemi
rutherfordium

řádků
quoted_printable_decode
strstrhebrevc
řadě
convert_cyr_string
count_chars
crc32
explode
get_meta_tags
number_format
printf
ucfirst
vsprintf


řadou
convert_cyr_string
nl_langinfo
similar_text
strip_tags
strnatcmp
řadu
convert_cyr_string
explode
join
nl_langinfo
str_word_count
strchr

vprintf
vsprintf
řady
explode
hebrev
md5
nl2br
number_format
str_replace
str_word_count
trim


řetězec
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crypt
explode
htmlspecialchars
implode
localeconv
ltrim
parse_str
quoted_printable_decode
rtrim
setlocale
soundex
sprintf
sscanf
str_pad
str_rot13
str_word_count
stripcslashes
stripslashes
stristr
strncmp
strpos
strrchr
strstr
strtok
substr
trim
ucwords
vprintf
vsprintf
wordwrap
řádku
chop
md5_file
nl2br
rtrim
ucwords
wordwrap
řetězce
chunk_split
crypt
levenshtein
localeconv
ltrim
similar_text
sprintf
str_word_count
strip_tags
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strtok
strtr
substr_count
substr_replace
substr
trim
wordwrap
řetězců
explode
levenshtein
setlocale
similar_text
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strtr
řetězci
levenshtein
quoted_printable_decode
str_word_count
strpos
strrpos
strtok
strtr
substr_count
substr
style
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
get_html_translation_table
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_pad
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
styl
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
get_html_translation_table
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_pad
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
size
crc32
parse_str
str_pad
strcasecmp
substr_count
sloupců
join
levenshtein
quoted_printable_decode


span
join
levenshtein
substr
sloupce
join
levenshtein
seznamu
localeconv
md5
nl_langinfo
nl2br
stripcslashes
strlen
strpos

specifikuje
ltrim
strchr
stripcslashes
stripslashes


script
strncasecmp
strtr
select
strrchr
strrev
substr_count
syntéze
addcslashes
explode
ord
stripcslashes
sloučeninách
addcslashes
crc32
explode
hebrev
hebrevc
implode
join
number_format
ord
setlocale
similar_text
str_replace
strcasecmp
strcmp
stripcslashes
strnatcmp
strncasecmp
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count
ucwords
vsprintf


složkou
addcslashes
get_meta_tags
hebrevc
md5_file
sprintf
strcspn
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
sloučenin
addcslashes
bin2hex
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
echo
hebrev
htmlentities
implode
localeconv
md5_file
nl_langinfo
nl2br
number_format
quotemeta
setlocale
soundex
sprintf
sscanf
str_replace
str_rot13
strchr
stripcslashes
stristr
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count
wordwrap
sloučeniny
addcslashes
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
htmlentities
htmlspecialchars
implode
join
ltrim
md5_file
md5
nl_langinfo
nl2br
parse_str
print
printf
quotemeta
rtrim
soundex
strcasecmp
strchr
strcmp
strcspn
stripcslashes
stripslashes
strlen
strnatcmp
strncasecmp
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count
vsprintf

směsi
addcslashes
crypt
get_html_translation_table
str_pad

složku
addslashes
convert_cyr_string
count_chars
get_meta_tags
ord
skupiny
bin2hex
chop
chr
crc32
echo
hebrevc
htmlentities
implode
join
ltrim
number_format
quoted_printable_decode
quotemeta
setlocale
similar_text
str_pad
strcasecmp
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
substr_count
localeconv
stříbřitě
bin2hex
explode
levenshtein
localeconv
soundex
sprintf
str_rot13
strip_tags
strnatcasecmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
substr_count
substr_replace
trim
vsprintf


setkáváme
bin2hex
chop
get_meta_tags
stristr
trim
slučuje
bin2hex
chop
count_chars
hebrevc
htmlentities
metaphone
nl_langinfo
nl2br
quotemeta
similar_text
stristr
strlen

stejně
bin2hex
get_meta_tags
htmlspecialchars
levenshtein
md5_file
number_format
get_html_translation_table
htmlentities
stavu
bin2hex
md5_file
ord
strcspnsoli
bin2hex
chop
echo
explode
hebrev
htmlentities
quotemeta
similar_text
strip_tags
stristr
strlen
strnatcasecmp
strrev
strtolower

součást
chop
chunk_split
explode
get_meta_tags
implode
join
nl2br
ord
printf
similar_text
soundex
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcoll
strcspn
stripslashes
strnatcmp
strncasecmp
suchém
chop
metaphone
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtr
substr_count

stabilní
chop
str_repeat
strpos
strrev
strtok
strtolowersklářském
chr
nl_langinfo
strtolower
vsprintf
wordwrap
schopen
chr
md5_file
trim
součástí
chunk_split
crc32
explode
md5
metaphone
nl_langinfo
number_format
printf
str_rot13
vsprintf
wordwrap

surového
chunk_split
crypt
rtrim
strcspn
stripslashes
společně
convert_cyr_string
implode
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count
ucwords
vsprintf
silně
count_chars
hebrevc
md5_file
printf
strcasecmp
strchr
substr


sodík
echo
get_meta_tags
sodíku
echo
explode
stristr
sodný
echo
get_html_translation_table
htmlentities
ltrim
trim
spočívá
echo
ltrim
nl2br
printf
strnatcmp
středně
explode
soundex
ucwords
vprintf
vsprintf
slitin
explode
get_html_translation_table
join
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
printf
soundex
sprintf
sscanf
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcoll
strcspn
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strspn
strstr
strtok
strtolower
substr_replace
trim
ucwords
vsprintf
wordwrap
složka
explode
localeconv
nl2br
parse_str
soundex
str_pad
substr_replace
trim

surový
explode
nl2br
strcspn

slitina
get_html_translation_table
ltrim
parse_str
printf
str_pad
strncasecmp
strncmp

skla
get_meta_tags
md5
nl_langinfo
quoted_printable_decode
soundex
strip_tags
strnatcmp
strncmp
strrchr
wordwrap

síra
hebrevc
surovinou
hebrevc
join
stripcslashessírové
hebrevc
ltrim
metaphone
nl2br
quoted_printable_decode

sodného
htmlentities
nl2br
strip_tags

sulfid
htmlentities
printf
similar_text
str_pad

směs
htmlentities
number_format
strip_tags
wordwrap
směsí
htmlentities
soundex
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
substr_count
starověku
join
md5
number_format
ord
printf
strcasecmp
strchr
strcoll
strcspnsvých
join
soundex
str_replace
str_rot13
strcspn
strnatcmp
strncasecmp
ucwords
skandium
levenshtein
stálé
levenshtein
parse_str
print
soundex
str_rot13
strcmp
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count

skandia
levenshtein
soundex
strnatcasecmp
slitinách
levenshtein
printf
str_rot13
trim
wordwrap
stálý
localeconv
ltrim
md5
nl_langinfo
ord

speciálních
localeconv
ltrim
parse_str
printf
sscanf
str_pad
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strspn
strstr
strtok
strtolower
substr_replace
ucwords
vsprintf
slitiny
localeconv
nl2br
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strcoll
strrchr
vsprintf
wordwrap


spolehlivě
md5_file


schopnost
md5_file
metaphone
ord
str_word_count
vsprintf
sírou
md5
metaphone
nl2br
str_word_count
strcspn


silných
nl_langinfo
ord
strncmp
strrchr
strtok
stříbro
number_format
strcasecmp
strchr
substr_replace
vsprintf
wordwrap
stupni
number_format
print
setlocale
strcmp
stristr
strrpos
strstr
strtr
substr_count
ucwords

stříbra
ord
print
printf
strcasecmp
strip_tags


selen
quoted_printable_decode
strip_tags
selenu
quoted_printable_decode
stroncium
similar_text
strlen
stříbrný
strcasecmp
samovolně
stristr
strspn


skel
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr

sloučeninám
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strstr
strtr
substr_count
samarium
strrchr
samostatné
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count
seaborg


string
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
explode
get_html_translation_table
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
htmlentities
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_pad
str_repeat
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
stejné
count_chars
strcasecmp
strcmp
strcoll
strncasecmp
salt
crypt
slova
hebrev
hebrevc
metaphone
soundex
str_word_count
strtok
ucwords
spočítá
levenshtein
md5
metaphone
similar_text
soundex
str_word_count
seskupení
localeconv
sprintf
sprintf
vprintf
vsprintf
specifier
sprintf
strtok
strtok
start
substr_replace
substr
šířku
chr
str_rot13
str_word_count
strncmp
wordwrapšvédským
bin2hex
soundex
substr
trim
šedý
chop
localeconv
ltrim
md5
sprintf
sscanf
strcoll
strcspn
substr_replace
trim

švédský
levenshtein
md5
nl_langinfo
str_pad
strnatcmp
strspn
strtolower
strtoupper

šperků
str_word_count
strcasecmp
vsprintf
wordwrap
šifrování
crypt
target
addcslashes
chunk_split
count_chars
stripslashes
stristr
title
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_replace
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
strncasecmp
strpos
strrchr
strrev
strrpos
strstr
strtok
strtolower
text
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
get_html_translation_table
hebrev
hebrevc
htmlentities
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcasecmp
strnatcmp
třídy
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_pad
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
strncasecmp
textu
convert_cyr_string
crc32
crypt
get_html_translation_table
htmlspecialchars
metaphone
number_format
parse_str
strchr
strcoll
stripslashes
strncmp
strrpos
strstr
strtolower
substr_replace
substr
trim
ucfirst
wordwrap


tagu
convert_cyr_string
metaphone
parse_str
sscanf
str_repeat
strip_tags
strlen
strnatcasecmp
strpos
strstr
substr_count


title>html
count_chars
get_html_translation_table
sscanf
str_repeat
strnatcasecmp
type
hebrev
strcasecmp
stripcslashes
stripslashes
strncmp
strpos
strspn
strtr
ucwords

sprintf
tabulky
hebrevc
join
levenshtein
wordwrap


addcslashes
htmlentities
ltrim
table
hebrevc
join
levenshtein
wordwrap


get_html_translation_table
td>sloupec
join
levenshtein
type="text
ord
print
strcasecmp
strcoll
strip_tags
textového
strcasecmp
strcmp
strcoll

td>buňka
wordwrap


technice
addcslashes
count_chars
htmlspecialchars
strip_tags
strrchr
strrpos
strstr
tepelnou
addcslashes
number_format
strcasecmp
strchr
tlaku
addcslashes
addslashes
echo
stripcslashes
strtok

teplotách
addslashes
md5
ord
soundex
sscanf
strncasecmp

teplotě
addslashes
chop
explode
get_html_translation_table
metaphone
sscanf
strcoll
strrev
strtok
wordwrap


teplo
bin2hex
chop
setlocale
stristr
teploty
bin2hex
chop
explode
get_html_translation_table
hebrevc
metaphone
ord
str_pad
strcoll
strlen
strnatcasecmp
trim
ucwords
wordwraptvrdý
chop
explode
localeconv
ltrim
md5_file
md5
nl_langinfo
soundex
sprintf
substr
ucfirst
ucwords
vprintf

tání
chop
get_html_translation_table
md5_file
parse_str
soundex
str_rot13
strcasecmp
strcoll
stristr
strrev
ucfirsttvrdost
chunk_split
explode
get_html_translation_table
join
md5_file
md5
wordwrap
teplot
convert_cyr_string
localeconv
nl_langinfo
nl2br
ord
str_pad
str_word_count
strchr
strcoll
strlen
strtok
vsprintf


toxický
crc32
htmlentities
printf
quotemeta
strlen
taveniny
crc32
explode
get_html_translation_table
implode
join
strrchr
substr_count
těle
echo
get_meta_tags
md5_file
metaphone
tvorbě
echo
localeconv
md5_file
nl_langinfo
number_format
ord
str_replace
těla
explode
md5_file
number_format
titan
explode
localeconv
titanu
get_html_translation_table
levenshtein
localeconv
soundex
tabulce
htmlentities
strrevtavení
ltrim
nl2br
print
printf
substr
trojmocný
md5_file
trojmocného
md5_file
technické
md5
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr


těžkých
metaphone
strcmp
ucwords
tažný
nl2br
ord
parse_str
str_rot13
strcmp
strnatcasecmp
vsprintf


taví
number_format
strip_tags
trim


tavitelný
ord
parse_str
strcmp
trim
těžší
setlocale
stripslashes
stristr
wordwrap

tantal
sscanf
substr
telur
strip_tags
terbium
strspn
terbia
strspn
thulium
strtoupper
tm-1
strtoupper
těžký
trim
ucfirst
vsprintftepelně
ucwords
vprintf
vsprintf
wordwrap
thalium

thalia

thoriathorium

transuran

tisíců
localeconv
number_format
určuje
addcslashes
chr
chunk_split
count_chars
crypt
htmlspecialchars
printf
str_pad
str_rot13
strcasecmp
strcmp
stripslashes
stristr
strnatcasecmp
strncmp
strstr
ucwords
wordwrap
sprintf
ucfirst
udává
chr
strcasecmp
unikátní
hebrev
print
printf
str_rot13
strcasecmp
strncmp
substr_count

uhlíku
addcslashes
chunk_split
uhlíkem
bin2hex
explode
md5
metaphone
strip_tags
stristr


uhlovodíků
bin2hex
crc32
stristr
strlen

uhlík
chunk_split
uhlí
chunk_split
htmlspecialchars
metaphone
parse_str
print
printf
uplatnění
count_chars
explode
get_html_translation_table
hebrevc
localeconv
nl_langinfo
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
sprintf
str_pad
str_rot13
str_word_count
strcspn
strip_tags
stripslashes
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
substr_replace
trim
uranových
levenshtein

ušlechtilý
number_format
strcasecmp
strchr
ucwords
vprintf
vsprintf
uranu
strpos
trim


uran


určeny


urychlovači

uvozovky
htmlentities
htmlspecialchars
úrovně
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
ucwords
úrovní
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
účely
md5
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
wordwrap

str_word_count
ústavuvlastnosti
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
get_html_translation_table
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_pad
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
vložení
chr
implode
str_word_count
strchr
strtr
ucwords
levenshtein
value
chr
hebrev
strcasecmp
stripcslashes
strrev
strspn
výšku
chr
str_rot13
str_word_count
strncmp


vertikální
chr
join
levenshtein


ucwords
velikost
crc32
parse_str
printf
quoted_printable_decode
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strncmp
strrpos
wordwrap
stristr
valign
join
levenshtein


velikosti
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
vodík
addcslashes
stristr
vesmíru
addcslashes
count_chars
get_html_translation_table
get_meta_tags
levenshtein
metaphone
print
printf
quotemeta
sscanf
strcasecmp
stripcslashes
substr
trim

využití
addcslashes
chunk_split
crc32
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
metaphone
nl2br
number_format
printf
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_pad
str_rot13
str_word_count
strcoll
strcspn
strncasecmp
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
substr_count
vsprintf
wordwrapvzniku
addcslashes
convert_cyr_string
crc32
echo
explode
implode
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
setlocale
str_rot13
strip_tags
strlen
strnatcasecmp
strncasecmp
strncmp
strpos
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count
ucwords
wordwrap

vede
addcslashes
bin2hex
chop
htmlspecialchars
md5_file
setlocale
stristr
vodíku
addcslashes
chunk_split
convert_cyr_string
crc32
get_html_translation_table
get_meta_tags
implode
levenshtein
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
print
printf
quotemeta
setlocale
sscanf
strcasecmp
stripcslashes
strnatcasecmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count
trim
vsprintf

vodíkem
addcslashes
convert_cyr_string
crc32
ltrim
str_pad
strchr
strip_tags
stristr
strlen

vláken
addcslashes
str_pad
trim
vsprintf

vzácné
addslashes
crypt
htmlspecialchars
nl_langinfo
rtrim
stripslashes
strtolower

varu
addslashes
md5_file
quotemeta
strcasecmp
stristr
strrev
wordwrap

vlastností
addslashes
bin2hex
metaphone
nl_langinfo
number_format
strnatcasecmp
strrchr
strrev
vsprintf
vodivost
addslashes
number_format
ord
strcasecmp
wordwrap
výrazně
bin2hex
levenshtein
localeconv
md5_file
vlastnostmi
bin2hex
chr
hebrev
levenshtein
parse_str
quoted_printable_decode
strlen
strncasecmp
strrpos
strstr
strtr
substr_count

vlastnostem
bin2hex
strlen
strnatcmp
strncasecmp
vsprintf


vodou
bin2hex
chop
htmlentities
implode
ltrim
metaphone
ord
setlocale
stristr
strlen
strnatcasecmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count
trim
wordwrap


vyšší
bin2hex
chop
chr
hebrevc
md5_file
quoted_printable_decode
substr
count_chars
vrstvou
bin2hex
chop
echo
explode
implode
setlocale
strchr
stristr
strlen
strnatcasecmp
strncasecmp
strncmp
wordwrap
vyskytuje
bin2hex
chunk_split
count_chars
crypt
explode
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
implode
join
levenshtein
localeconv
md5_file
md5
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quotemeta
str_pad
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strnatcmp
strncasecmp
strpos
strrpos
strspn
strstr
strtr
substr_count
substr
ucfirst
vprintf
vsprintf
wordwrap
vysoké
chop
chr
explode
md5
print
trim


vzduchu
chop
convert_cyr_string
count_chars
crypt
echo
explode
hebrev
implode
levenshtein
localeconv
ltrim
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
ord
parse_str
print
quotemeta
rtrim
setlocale
soundex
strchr
strcmp
stripslashes
strlen
strnatcasecmp
strncasecmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
strtr
substr_count

využívá
chr
crypt
explode
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
nl_langinfo
ord
print
quoted_printable_decode
rtrim
str_replace
str_word_count
stripcslashes
stripslashes
strncmp
substr_count
ucwords
vsprintf
wordwrap

vápníku
chr
explode
join
strrev

vysokých
chr
hebrev
md5
nl_langinfo
soundex
str_pad
str_word_count
vsprintf
wordwrap
výrobu
chunk_split
explode
get_meta_tags
hebrevc
join
ltrim
metaphone
nl_langinfo
printf
quoted_printable_decode
similar_text
sprintf
str_pad
str_rot13
strcasecmp
strchr
strcmp
stripcslashes
strnatcmp
strtoupper
substr_count
substr
trim
ucwords
vsprintf
wordwrap
výrobě
chunk_split
explode
get_html_translation_table
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
htmlentities
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
ord
parse_str
print
quoted_printable_decode
similar_text
soundex
sscanf
str_pad
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
trim
ucfirst
vsprintf
wordwrap

volný
convert_cyr_string
echo
htmlentities
implode
vůbec
convert_cyr_string
hebrevc
md5_file
metaphone
ord

echo
význam
convert_cyr_string
count_chars
crc32
hebrevc
join
levenshtein
md5
nl_langinfo
number_format
print
quoted_printable_decode
setlocale
similar_text
str_repeat
strcasecmp
strcmp
wordwrap

htmlspecialchars
voda
count_chars
explode
htmlentities
setlocale
stristr
wordwrap
vyrábí
count_chars
explode
htmlentities
join
levenshtein
ltrim
md5
number_format
quotemeta
sscanf
str_pad
strcasecmp
trim


vody
count_chars
echo
hebrev
htmlentities
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
ltrim
quotemeta
wordwrap


vyznačuje
crc32
crypt
metaphone
nl2br
number_format
setlocale
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
stripslashes
stristr

vystupuje
crc32
implode
setlocale
similar_text
str_replace
strnatcasecmp
strnatcmp

výhradně
crc32
implode
join
setlocale
similar_text

strspn
vodě
echo
get_html_translation_table
get_meta_tags
htmlentities
implode
join
levenshtein
metaphone
nl_langinfo
nl2br
print
printf
quotemeta
setlocale
sprintf
sscanf
strcasecmp
stripcslashes
strrev
strtolower
substr
trim

vysoce
echo
levenshtein
print
printf
str_pad
strrev
substr
trim


výskyt
echo
ltrim
quoted_printable_decode
setlocale
strcasecmp
stripcslashes
strtoupper

vzniká
echo
hebrev
ltrim
metaphone
strcoll
wordwrap
vysokým
echo
levenshtein
md5_file
printf
str_rot13
ucfirst

vápníkem
explode
ltrim
soundex
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strrpos
strspn
strstr
strtoupper

vysokou
explode
nl2br
printf
str_rot13

výroby
explode
localeconv
ltrim
md5_file
metaphone
nl2br
print
strchr
strnatcmp


vůči
get_html_translation_table
ord
sprintf
str_rot13
strcoll
substr
wordwrap

vývoj
get_meta_tags
md5
ord
stripcslashes
vápenatý
htmlentities
trim
vápník
join
vyšších
localeconv
nl2br
quotemeta
strchr
strlen
strncasecmp
strtokvanad
ltrim
vanadu
ltrim
soundex
využitelnost
md5_file
velice
md5_file
quoted_printable_decode
str_replace
strspn
substr_count
vzácně
number_format
parse_str
print
rtrim
soundex
str_replace
strcasecmp
strcmp
stripslashes
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strrchr
strtr
substr_count
ucfirst


vzácný
print
quoted_printable_decode
soundex
sscanf
stripcslashes
substr_count
substr
trim
ucfirst
výzkumu
strpos
vodivý
ucwords
vprintf
vsprintf
wordwrap
vědeckéhovrací
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
count_chars
crypt
explode
get_html_translation_table
htmlspecialchars
implode
levenshtein
ltrim
md5_file
nl2br
number_format
ord
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_repeat
str_word_count
strcasecmp
strcmp
strcoll
strcspn
stripcslashes
stripslashes
stristr
strlen
strnatcasecmp
strncasecmp
strncmp
strpos
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtolower
strtoupper
substr_count
substr_replace
substr
volitelný
count_chars
crypt
hebrev
hebrevc
htmlentities
htmlspecialchars
sprintf
str_pad
str_word_count
strip_tags
výsledek
crypt
sprintf
strtr
substr_replace
vrátí
explode
localeconv
number_format
setlocale
str_rot13
str_word_count
strtr
width
chr
join
levenshtein
str_pad
str_rot13
str_word_count
strncmp
strstr
wordwrap


sprintf
wolfram
substr
trim
wolframu
trim

xenon
stripslashes
yttria
soundex
strnatcasecmp
ytterbium
strtr
zobrazí
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
crypt
echo
explode
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
str_replace
str_word_count
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stristr
strlen
strnatcmp
strncasecmp
strpos
strrchr
strrev
strrpos
strstr
zápisu
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
get_html_translation_table
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
htmlentities
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_repeat
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
zobrazování
crypt
explode
htmlspecialchars
implode
md5_file
strstr
strtok
zobrazení
echo
strchr
strcoll
strnatcmp
strncasecmp
strtolower
strtoupper
substr_replace
trim
vprintf
vsprintf
wordwrap

zarovnání
hebrevc
join
levenshtein
metaphone
str_pad
str_rot13
str_word_count
strncmp
strrpos
wordwrap


zobrazit
printf
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strcmp
stristr
sprintf
zobrazen
stripslashes
stristr
strncmp
strstr
zdroj
addcslashes
chunk_split
explode
strcasecmpzemi
addcslashes
addslashes
htmlentities
metaphone
quotemeta
sscanf
stripcslashes
strtoupper
substr
trim
vprintf

zemské
addcslashes
convert_cyr_string
count_chars
echo
explode
get_html_translation_table
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
md5
nl_langinfo
number_format
print
printf
quotemeta
soundex
sscanf
strcasecmp
stripcslashes
strnatcmp
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
substr_count
substr
trim
ucfirstzároveň
addcslashes
get_html_translation_table
hebrev
md5_fileznám
addcslashes
chunk_split
explode
md5
rtrim
setlocale
strcoll
strcspn

zřejmě
addcslashes
md5_file
ord
quoted_printable_decode

zápachu
addslashes
convert_cyr_string
htmlspecialchars
rtrim
stripslashes
získat
addslashes
join
metaphone
strcasecmp

známých
addslashes
metaphone
strcasecmp
strchr
strrpos
znamená
addslashes
convert_cyr_string
metaphone
number_format
strtok
ucfirst
zemin
bin2hex
chop
explode
join
similar_text
strlen
strrev
strtoupper

záření
chop
trim


zředěné
chop
explode
metaphone
nl_langinfo
number_format
strcasecmp
zvyšuje
chr
md5_file
nl_langinfo
quoted_printable_decode
wordwrap

základní
chunk_split
convert_cyr_string
get_meta_tags
hebrevc
join
number_format
stripcslashes
metaphone
zpracování
chunk_split
levenshtein
print
strcmp

základních
chunk_split
metaphone
printf

zejména
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
echo
explode
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
htmlentities
implode
join
localeconv
md5_file
nl2br
number_format
ord
quoted_printable_decode
sprintf
str_pad
strcasecmp
strchr
strnatcmp
vsprintf
wordwrap


zdrojem
chunk_split
crc32
levenshtein
md5_file
strnatcmp
známý
crc32
printfznačné
crc32
levenshtein
sprintf
strcasecmp
vsprintf
značný
crc32
explode
localeconv
md5
print
quoted_printable_decode
známé
crypt
parse_str
quoted_printable_decode
rtrim
sprintf
str_replace
str_rot13
strcasecmp
strchr
stripslashes
ucwords
vprintf
získává
crypt
hebrevc
htmlentities
levenshtein
nl2br
parse_str
print
strcasecmp
strip_tags
ucfirst
wordwrap


zastoupený
echo
hebrevc
htmlentities
implode
localeconv
metaphone
zirkonium
explode
sprintf
způsobuje
get_html_translation_table
htmlentities
join
md5
quoted_printable_decode
trim
získávání
hebrevc
print
strcasecmp
wordwrap


známy
join
strcoll
strcspn
strip_tags
strncmp
strrchr
strrpos
strstr
strtr
substr_count

způsobem
localeconv
ltrim
md5
metaphone
nl2br
quoted_printable_decode
strnatcasecmp
strnatcmp
značnou
md5
stripslashes
wordwrapzlato
number_format
wordwrap
zinek
ord
quoted_printable_decode

zinku
ord
parse_str
print
strcasecmp
strchr
strcmpzlata
printf
strcasecmp
wordwrap

zirkonia
sprintf
značka
substr_replace

znaky
addcslashes
addslashes
convert_cyr_string
crypt
htmlentities
htmlspecialchars
levenshtein
ltrim
soundex
str_pad
str_rot13
str_word_count
strtolower
strtoupper
strtr
trim
ucfirst
znaků
chop
chunk_split
crypt
hebrev
hebrevc
levenshtein
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
sprintf
strcspn
strlen
strncasecmp
strncmp
strpos
strrpos
strspn
strtr
substr_replace
trim
ucwords
znaku
chr
levenshtein
ord
sprintf
stristr
strrchr
strstr
strtok
substr_replace
ucwords
znak
chr
levenshtein
localeconv
number_format
sprintf
strpos
strrchr
strrpos
ucfirst
ucwords
železa
chunk_split
get_html_translation_table
ltrim
metaphone
number_format
ord
printf
živých
count_chars
echo
get_meta_tags
hebrev
implode
md5_file
železo
md5
metaphone
number_format


Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro