www.amapro.cz [Práce s poly a položkamy v PHP]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Pole se skládá z více prvků, z nichž každý má svou hodnotu. K jednotlivým hodnotám se odkazuje pomocí indexu (klíče). Normálně je indexem celé číslo.


array_replace_recursive

array_replace_recursive


array array_replace_recursive ( array &$array , array &$array1 [, array &$... ] )

array_replace_recursive () nahrazuje hodnoty prvního pole se stejnými hodnotami všech těchto polí. Je-li klíč od první pole existuje v druhém poli, jeho hodnota je nahrazena hodnotou z druhého pole. Pokud klíč existuje v druhém poli, a ne první, bude vytvořen v prvním poli. Pokud klíč existuje pouze v první pole, bude ponecháno, jak je. Jestliže několik polí jsou předány k výměně, budou zpracovávány v pořadí, později pole přepsání předchozí hodnoty.

array_replace_recursive () je rekurzivní: bude recurse do polí a aplikovat stejný postup na vnitřní hodnotu.

Pokud je hodnota v poli je skalární, bude nahrazen hodnotou v pole1, může být skalár nebo pole. Pokud je hodnota v poli a pole1 jsou pole, array_replace_recursive () nahradí jejich hodnoty rekurzivně.

<?php
$base = array('citrus' => array( "orange") , 'berries' => array("blackberry", "raspberry"), );
$replacements = array('citrus' => array('pineapple'), 'berries' => array('blueberry'));

$basket = array_replace_recursive($base, $replacements);
print_r($basket);

$basket = array_replace($base, $replacements);
print_r($basket);
?>


Fulltextový vyhledávač AmaProDatabáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Mikropočítače
Seznámení s obecnou problematikou počítačů a mikropočítačů.
programovani/mikropocitace
Objektové programování c++
Jazyk C, Objektové programování c++
internet/katalog_programovani_c
Mikroprocesory IV.
Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Číslicové počítače
Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Popis HTML formátu
Velikost textu, barva textu, rozvržení stránky, obrázky, barva pozadí se zapisuje pomocí HTML příkazů.
stranky/html_tag
Popis jazaka C
Průvodce příkazy programovacího jazyka C.
programovani/jazyk_c
Odkazník o programování
Rejstřík klíčových slov pro programování ve vyhledávačích.
programovani/programovani.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro