www.amapro.cz [Práce s poly a položkamy v PHP]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Pole se skládá z více prvků, z nichž každý má svou hodnotu. K jednotlivým hodnotám se odkazuje pomocí indexu (klíče). Normálně je indexem celé číslo.


count

count


int count ( mixed $var [, int $mode = COUNT_NORMAL ] )

Počty všech prvků v poli, nebo něco v objektu.

Pro objekty, pokud máte nainstalovaný SPL, můžete se připojit do count () implementací rozhraní počítání. Rozhraní má přesně jednu metodu, spočetné: count (), která vrátí návratovou hodnotu pro count () funkce.

Viz Array část manuálu pro podrobné vysvětlení toho, jak jsou pole zavedeny a používány v PHP.

var
Pole nebo objekt.
způsob
Pokud je volitelný parametr mode je nastaven na COUNT_RECURSIVE (nebo 1), count () bude počítat rekurzivně pole. To je zvláště užitečné pro počítání všechny prvky vícerozměrné pole. count () nedetekuje nekonečná rekurze.

Vrátí počet prvků v var. Je-li var není pole nebo objekt s implementovaným počítání rozhraní, 1 se vrátí. Existuje však jedna výjimka, je-li var je NULL, 0 vráceny.

<?php
$a[0] = 1;
$a[1] = 3;
$a[2] = 5;
$result = count($a);
// $result == 3

$b[0] = 7;
$b[5] = 9;
$b[10] = 11;
$result = count($b);
// $result == 3

$result = count(null);
// $result == 0

$result = count(false);
// $result == 1
?>


Fulltextový vyhledávač AmaProPHP práce s poli
Práce s poli a položkamy v PHP.
stranky/php_array
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
JavaScript - ukázky
Příklady užití některých často používaných efektů na stránky.
katalogy/javascript
Hybridní počítače
Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Popis HTML formátu
Velikost textu, barva textu, rozvržení stránky, obrázky, barva pozadí se zapisuje pomocí HTML příkazů.
stranky/html_tag
Weby o programování
Odkazy na velké servery o programování a vývoji SW
odkazy/programovani
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro