www.amapro.cz [Práce s poly a položkamy v PHP]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Pole se skládá z více prvků, z nichž každý má svou hodnotu. K jednotlivým hodnotám se odkazuje pomocí indexu (klíče). Normálně je indexem celé číslo.


extract

extract


int extract ( array &$var_array [, int $extract_type = EXTR_OVERWRITE [, string $prefix ]] )

Importovat proměnné z pole do stávající tabulky symbolů.

Kontroly každý klíč, zda má platný název proměnné. Také kontroluje kolize s existujícími proměnné v tabulce symbolů.

var_array
Asociativní pole. Tato funkce kláves zachází jako názvy proměnných a hodnoty jako proměnné hodnoty. U každého klíč / hodnota pár bude vytvořit proměnnou v aktuální tabulce symbolů, s výhradou extract_type a prefix parametrů.

Musíte použít asociativní pole, číselně indexované pole nebude produkovat výsledky, pokud použijete EXTR_PREFIX_ALL nebo EXTR_PREFIX_INVALID.
extract_type
Způsob, jakým neplatné / číselné klávesy a kolize jsou považovány je určen extract_type. To může být jeden z následujících hodnot:
EXTR_OVERWRITE Pokud je kolize, přepsat existující proměnnou. EXTR_SKIP Pokud je kolize, ne přepsat existující proměnnou. EXTR_PREFIX_SAMEIf kolize, prefix název proměnné s předponou. EXTR_PREFIX_ALL Prefix všechny názvy proměnných s prefixem. EXTR_PREFIX_INVALID pouze prefix neplatné / číselné názvy proměnných s prefixem. EXTR_IF_EXISTS pouze přepsat proměnné, pokud již existuje v aktuální tabulce symbolů, jinak nic. To je užitečné pro definování seznam platných proměnných, a extrahování pouze ty proměnné, které jste definovali z $ _REQUEST, například. EXTR_PREFIX_IF_EXISTS vytvořit pouze předponu názvů proměnných, pokud ne-prefixed verzi stejné proměnné existuje v aktuální tabulce symbolů. EXTR_REFS Výtažky proměnné jako odkazy. To ve skutečnosti znamená, že hodnoty dováženého proměnných jsou stále odkazovat na hodnoty parametru var_array. Můžete použít tento příznak o sobě nebo kombinovat s jinými vlajku OR'ing extract_type.

Pokud se extract_type není zadán, předpokládá se, že se EXTR_OVERWRITE.
prefix
Všimněte si, že předpona je nutné pouze v případě extract_type je EXTR_PREFIX_SAME, EXTR_PREFIX_ALL, EXTR_PREFIX_INVALID nebo EXTR_PREFIX_IF_EXISTS. Je-li předem výsledek není platný název proměnné, není importovat do tabulky symbolů. Předpony jsou automaticky odděleny od pole klíč podtržítko.

Vrátí počet proměnných úspěšně dováží do tabulky symbolů.

<?php

/* Suppose that $var_array is an array returned from
wddx_deserialize */

$size = "large";
$var_array = array("color" => "blue",
"size" => "medium",
"shape" => "sphere");
extract($var_array, EXTR_PREFIX_SAME, "wddx");

echo "$color, $size, $shape, $wddx_size\n";

?>


Fulltextový vyhledávač AmaProDatabáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Popis jazaka C
Průvodce příkazy programovacího jazyka C.
programovani/jazyk_c
Objektové programování c++
Jazyk C, Objektové programování c++
internet/katalog_programovani_c
Mikropočítače
Seznámení s obecnou problematikou počítačů a mikropočítačů.
programovani/mikropocitace
Mikroprocesory IV.
Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
PHP práce s poli
Práce s poli a položkamy v PHP.
stranky/php_array
Hybridní počítače
Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro