Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
A
Á
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
Ú
V
W
Z
Ž


Základna pro výpočet státní podpory
Zákonný zástupce
Zaplacená smlouva o stavebním spoření
Zaručený šekový systém
Zástava
Zástavce
Zástavní věřitel
Zůstatek na účtu stavebního spoření
Zůstatková hodnota
Zajišťovací převod práva
Zdravotní a nemocenské pojištění
Zdravotní pojištění
Ztížení společenského uplatnění
Znehodnocení vozidla
Ztráta na výdělku
Znalecký standard č. 1/2005
Zmaření dražby
Zvláštní pojistné podmínky
Zainvestovaný stavební pozemek
Zástavní právo

Znalecký standard č. 1/2005

Jedná se o doporučenou technickou normu, která slouží k oceňování motorových a přípojných vozidel a ke stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením těchto vozidel. Znalecký standard č. I byl zpracován v roce 1990 Ústavem soudního inženýrství v Brně a dalšími odborníky. V průběhu roku 2004 byl znalecký standard novelizován, čímž došlo k přiblížení této normy současné realitě.

Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro