Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
Ú
V
Z


Adhezní spoj
Aktinové vlákno
Aktivní transport
Allosterický protein
Anafáze
Antikodon
Antiparalelní
Antiport
Apikální
Apoptóza
Axon
a-šroubovice (a-helix)
Antibiotika
Azobakter
Anopheles
Autotomie
Amfiblastula
Ascus
Aeroplankton
Amitóza
Autoregulace
Autotrofie
Autospora
Antheridium (pelatka)
Autogamie
Akineta
Antigenní proměnlivost
Adheze
Anabolismus (asimilace)
Asimilace

Adheze

Přilnavost vody ke stěnám cév

Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro