Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
Ř
S
T
U
Ú
V
W
Y
Z
Ž


abatyše
arciopat
Akaša
Amulet
Archetyp
Aspekt
Astrologie

abatyše

lat. abbatissa, z lat. abbas — opat; odvozený termín, označující „matku představenou“ ženské řeholní (mnišské) komunity; zkomolením vzniklo i české slovo „jeptiška“, často (a nepřesně) užívané pro označení řeholnic obecně [vizte opat, mnich / mniška, řeholník / řeholnice]

Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro