Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W


Alessandro Giuseppe Volta
Albert Einstein
Alfred Nobel
Adolf Hitler
Alžběta Bavorská
Alžběta I.
Arthur Hailey
Agatha Christie
Adolf Hoffmeister
Alois Jirásek
Adam Michna z Otradovic
Albert Camus
Antoine de Saint Exupéry

Adam Michna z Otradovic

Adam Michna z Otradovic (1600-1676) - narodil se a hudebně působil v Jindřichově Hradci - patří k největším českým básníkům a hudebníkům 17. století - dále i skladatelská a vydavatelská činnost, povoláním byl varhaník - pocházel ze šlechtické rodiny (titul rytíř), byl hluboce vzdělaný, měl styky s Vídní, dobře ovládal benátský sloh (představitel Giovanni Gabrieli) i renesanční polyfonii - mnohé jeho písně zlidověly TVORBA: 1.) chrámové skladby na latinské liturgické texty 2.) duchovní písně na vlastní české texty - zpěvné, snadno zapamatovatelné, homofonní a) chrámové skladby * Obsequinum Marianum (1642) - zachoval se jen alt a bas * Officium vespertinum sive Psalmi vespertiui (1648) - zachoval se jen soprán * Magnificant I. toni (1654) - zachoval se jen díky opisu ve Vratislavi - sóla, sbor, nástrojový soubor * Sacra et litaniae (= Skladby k svátostem a litanie; 1654) - obsahuje: 5 mší dvoje litanie Te deum - pro sóla a sbor Rekviem - používá zde vypjatého chromatického vedení hlasů (při líčení představy posledního soudu používá v Gmi trojzvuk A-C-E nebo v Cmi trojzvuk D-F-A) * Missa Sancti Wenceslai (= Svatováclavská mše) - nejlepší ze všech Michnových počinů - bohatá melodicky, polyfonně a především zvukově (využití žesťů - trubky, pozouny -, smyčců, varhan; kontrasty mezi sóly vokálního obsazení a doprovodného sboru) b) písňová tvorba * Česká mariánská muzyka /podle barokního pravopisu/ (1647) * Loutna česká (1653) - zde jsou shrnuty nálady a potřeby třicetiletou válkou týrané Evropy - 13 árií s předehrami - téma: sňatek Panny Marie s Bohem a sňatek lidské duše s Kristem * Svatoroční muzyka (1661) c) jednotlivé skladby - svatební: Žehnání se světem, Svatební věneček, Duchovní svatební lázeň, Andělské přátelství, Smutek bláznivých panen, Den svatební - vánoční: Vánoční rosička, Vánoční noc, Vánoční magnet a střelec, Vánoční roztomilost d) charakteristika Michnovy poezie - kladl důraz na zvukovou stránku slov, bohaté rýmy a obrazná rčení - téma: líbezné obrazy ráje × děsivých pekelných muk; +líčení přírody

Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro