Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
A
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ú
V
Z


aberace
abolice
adhezní řízení
adhezní smlouva
advokacie
advokát
advokátní koncipient
advokátní tarif
affidativ
agraciace
aklamace
akty konstitutivní a deklaratorní
alibi
alimenty
allograf
amnestie
anonymní údaj
Aplikace práva
autonomie vůle stran
autoremedura
autorské dílo
aval
avalát
avalista

aberace

odchylka, úchylka; zvláštní případ omylu, kdy někdo chce způsobit určitý výsledek a nezávisle na své vůli způsobí výsledek jiný; skutkový omyl, který spočívá v tom, že útok namířený proti jednomu předmětu (např. osobě) mine svůj cíl a omylem zasáhne jiný předmět (jinou osobu)

Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro