Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
A
B
C
D
F
G
H
K
L
M
N
P
R
S
T
V
W


Ampérův zákon
Archimédův zákon
Avogadrův zákon

Ampérův zákon

Ampérův zákon celkového proudu je fundmentálním vztahem popisujícím magnetické pole a jeho vztah k elektrickému proudu, kterým je vytvářené. Pro magnetické pole tak představuje obdobný základní zákon, jako je pro elektrostatiku zákon Gaussův. Zákon byl nazván na počest zakladatele teoretické elektrodynamiky André-Marie Ampera. Je tomu také proto, že ho lze odvodit z Amperem objeveného zákona pro magnetickou sílu. (Někdy se však zákon celkového proudu označuje jako "Oerstedův zákon".) Zákon byl formulován pro stacionární elektromagnetické pole a James Clerk Maxwell ho dále zobecnil pro nestacionární pole ve své první sadě Maxwellových rovnic. Elektrický proud, který prochází vodičem vytváří magnetické pole v okolí vodiče. Směr je orientován na základě pravidla pravé ruky. Jako Ampérův zákon bývá v české i zahraniční fyzikální literatuře označováno několik důležitých vztahů, týkajících se magnetického pole a jeho působení. Některé zdroje [2][3][4] označují jako Ampérův zákon vztah, který stanoví sílu, kterou působí magnetické pole s danou magnetickou indukcí na element vodiče protékaného daným elektrickým proudem - tzv. Ampérův zákon pro sílu v magnetickém poli (někdy označován jako "Ampérův vzorec"[5]) Jiné publikace [6][7][8] označují jako Ampérův zákon vztah pro sílu vzájemného magnetického působení dvou vodičů protékaných danými elektrickými proudy - tzv. Ampérův zákon pro sílu mezi dvěma vodiči (někdy označován jako "Ampérův vzorec" nebo, protože může být považován za spojení předchozího Ampérova silového zákona se zákonem Biotovým-Savartovým, je výjimečně označován jako "zákon Biotův-Savartův-Laplaceův-Oerstedův-Ampérův") Třetí skupina publikací[11][12] pak označuje jako Ampérův zákon tzv. Ampérův zákon celkového proudu (někdy označovaný jako "Oerstedův zákon"[13]). Ampérovy zákony silového působení magnetického pole najdete v článku Ampérův silový zákon.

Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro