Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V


Alergeny
Alergie
Alkalické látky
Antihistaminika
Astma bronchiale
Atopický ekzém
Atopická diatéza
Antidepresiva
Alopecie
Anemie
Aplastická anemie
Autologní transplantace
alogenní transplantace
Analgetika
Anémie
Anestezie
Angiogeneze
Antibiotika
Antiemetika
Antigen
Aspirace kostní dřeně
Adjuvantní chemoterapie
Alogenní transplantace

Adjuvantní chemoterapie

Léčba podávaná navíc k první linii léčby, aby zvýšila účinnosti léčby, obvykle po chirurgickém odstranění co největšího množství nádorové masy.

Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro