Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

Nový projekt AmaPro
Digitální technika


Vyhledávání v článcích AmaPro (fulltext):

Chronologický výukový systém digitální techniky:
Otevře interaktivní učebnici Soubor článků publikovaných AmaPro jako výukové texty z oblasti digitální techniky. Články jsou součástí ucelené publikace Teorie & Praxe, které se zabývají efektivní cestou proniknutí do problematiky digitálních technologií z pohledu polovodičových součástek. AmaPro akceptuje dnešní technický svět, který se již na techniku z pohledů klasických součástek jeví jako neefektivní. Nicméně je zapotřebí alespoň základních znalostí binární logiky a sekvenčních obvodů.


Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Polovodičové paměti
Podrobně a odborně zabývá problematikou ukládání binárních dat v procesorových systémech.
knihy/polovodicove_pameti
Mikroprocesory I.
Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php


Popis základních funkčních bloků pro digitální techniku:
Logické členy a funkce
Negace
Analogové spínací členy
Digitální spínací členy
Negace
Negace
NEX-OR
Hradlo OR, logický součet
Negace, invertor
Operátory Booleovy algebry
Funkce kodéru
Značky kombinačních obvodů
AND
AND
Bitový součin
EX-OR
IO ?- na zakázku
NAND
Registrování hodnoty mincí
Snímací elektronika validátoru
Vnitřní struktura expanzního PP
Vnitřní struktura redukčního PP
Vnitřní struktura základního PP
OR
Bitový součet
EX-OR
NEX-OR
OR
Práce s registry procesoru
Operátory Booleovy algebry
Instrukce pro práci s textovými řetězci
Logický člen AND, OR, NEBO
Komparátory, EXCLUSIVE-OR
Logický člen EXCLUSIVE-OR
NAND
NAND
Negace
Negace, invertor
Operátor NAND, NOR
Kódování abecedně číslicových znaků
Jednoduchý kmitočtoměr
Instrukce pro práci s textovými řetězci
Zapojení automatu s procesorem
Přehled číslicových integrovaných obvodů
NOR
NOR
Negace, invertor
Paměťové prvky a paměti
Operátor NAND, NOR
Značky kombinačních obvodů
Instrukce pro práci s textovými řetězci
Logický člen shodnosti AND-NOR
Komparátor sestaven z členu AND-NOR
Generátor hodinových impulsů
Hradlo
Hradla v zabezpečovací technice
Porovnávací člen - compare
Snímací elektronika validátoru
Vícevstupové OR hradlo
Vnitřní struktura expanzního PP
Vnitřní struktura redukčního PP
Vnitřní struktura základního PP
Ochrana před přepětím na bázi tranzistorů MOS
Přehled logických funkcí algebry
Specifika programování
Součet
Automatická kontrola aplikace
Bitový součet
Popis metod translace
Výkonná fáze translace (Součet vlastností)
Matematika, aritmetika, sčítání, odčítání
Operátor NAND, NOR
Převod dvojkové soustavy
Zobrazení rozsahu čísel
Součtový logický člen, OR, NEBO
Diodová matice
Součin
Bitový součin
Moment otáčení
Matematika, aritmetika, násobení, dělení
Součet a rozdíl odmocnin
Operátor NAND, NOR
Součin, elektrický příkon
Diodová matice
Součet, součin, násobek, dělitel
Rotace
Posuny doprava a doleva
Rotace doprava a doleva
Regulátor rychlosti
Formáty instrukcí
Oběh Země okolo Slunce
Vibrační třidič, sukovník
Rozdíl
Čtvrtá generace přenosových systémů
Dolní frekvenční propusť
Druhé generace přenosových systémů
Funkcionalita Interface PRI v ústředně páté generace
Hlasová služba
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Jaké jsou reálné šance narušení dominantního postavení SPT Telekomu
Koncový stupeň
Princip proudové ochranyLogické prvky
Čítač
A-D čítač
Čítače
Hexadecimální čítač s optočidlem
Paralelně sériový převodník
Přijímač 16kHz tarifních impulsů
Čítač, klopný obvod JK
Přehled logických funkcí algebry
Ovládání logického členu
Program dekódování zprávy
Číslice v kódu
Registr
Bitový součet
Bitový součin
Deckrementace (odčítání)
Inckrementace (přičítání)
Nastavování příznaků Status registru
Obvody pro řízení blokování válců
Přesun mezi registry CPU
Registr frekvenční volby
Registr validátoru
Řízení vertikálního směru tiskové hlavy
Převodník
A/D převodník
Assembler
Časová pole
Časový řadič kanálů
Časový vyřazovač kanálů
D/A Převodní
Datová a adresová sběrnice
Digitalizace v telekomunikacích
Hlasová služba
Impedanční převodník mikrofonu
Kodér
Dekodéry
Kodéry
Pulsně kódová modulace PCM
Funkce kodéru
Shannon-Kotelnikův teorém
Kodér a dekodér konvolučního kódu
Přehled logických funkcí algebry
Programový přepínač
Integrované obvody MHBxxxx
Brána
Jednosměrná I/O brána
Jednosměrná I/O HOLD brána
Karty ISDN do PC
Mechanika validátoru
Obvody validátoru
Odporová vazba
Registr validátoru
Specifikace rozhraní SIP v ústředně páté generace
Zpráva s parametry v SDL
Dekodér
Dekodéry
Hexadecimální čítač s optočidlem
Paměť MHB 2114
Vnitřní stavba čítače
Sestavování programů
Činnost přijímače pro barevný obraz
Pulsně kódová modulace PCM
Měření na stereofonním dekodéru
Funkce kodéru
Kodér a dekodér konvolučního kódu
Multiplexer
Multiplexer
Multiplexer
P/S
Prohazovač kanálů
Vnitřní struktura expanzního PP
Vnitřní struktura redukčního PP
PCM s přímým kódováním
Demultiplexer
Demultiplexer
Demultiplexer
Řízení žárovek pomocí adresovaného demultiplexeru
Vnitřní struktura expanzního PPKlopné obvody
AKO, astabilní klopný obvod
Astabilní klopný obvod
Bistabilní klopný obvod
Funkční bloky metody CAM
Jednobitové řízení zvukového výstupu
Klopné obvody
Obdélník a jeho generátor
Obvodové řešení
BKO, bistabilní klopný obvod
Bistabilní klopný obvod
Bistabilní polovodičové prvky
Klopné obvody
Konstrukce HSP s doutnavkou
Paměťové prvky a paměti
Výbojkový šumový generátor
obvod, bistabilní, hradlový, integrační, integrovaný
MKO, monostabilní klopný obvod
Funkční bloky metody CAM
Klopné obvody
Monostabilní klopný obvod
Monostabilní Schmittové obvody
MKO, monostabilní klopný obvod
Sekvenční obvody
Efektivnost při výběru programovacího jazyka
Rušení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem
Sekvenční diagram pro přenos čísla volajicího
Sekvenční diagram pro rozhraní L3 BRA
Sekvenční diagram pro rozhraní PCM L2
Sekvenční diagram pro rozhraní PCM L3
Sekvenční diagram pro rozraní U
Sekvenční diagram pro rozraní V
Sekvenční diagramy pro rozhraní SIP L3
Sekvenční řízení segmentových zobrazovacích jednotek
Spínací členy
Analogové spínací členy
Bistabilní polovodičové prvky
Demultiplexer
Digitální řízení svitu žárovky
Digitální spínací členy
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Druhá generace ústředen
Forma řízení HSP
Galvanická vazba tranzistorů
Horizontální řízení směru tisku
Logické členy
AND
Astabilní klopný obvod
Automatická kontrola aplikace
Bitová neekvivalence
Bitový součet
Bitový součin
Blokové řešení
Čtvrtá generace přenosových systémů
D/A Převodní
Datová a adresová sběrnice
Porovnávací členy
EX-OR
Porovnání paměti a přímé hodnoty
Porovnání registru a paměti
Porovnání registru a přímé hodnoty
Porovnávací člen - compare
Zobrazovací členy
Hexadecimální čítač s optočidlem
Řízení maticové zobrazovací jednotky
Segmentové zobrazovací jednotky
Sekundární definice proměnných a metod
Sekvenční řízení segmentových zobrazovacích jednotekPaměti
RAM
Bistabilní klopný obvod
Datové vlastnosti modemu a vašeho PC
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Paměť RAM
Organizace paměti s libovolným průběhem
Uchování mezivýsledků
Blokové schéma mikropočítače
Obvody účastnických vstupů
ROM
Paměť ROM
Skokové operace
Řídící programy
Unipolární paměti
Paměti RAM, ROM, PROM
Frekvenční volna firmy Philips
EPROM
Aritmetické a logické jednotky
Unipolární paměti
Obvody účastnických vstupů
MOS
Přepínače, multiplexor a demultiplexor
Struktura tranzistoru MOS s kanálem typu P
Technologie vyšší integrace
Předzesilovač s MOS tranzistorem
Problémy dotykového statického náboje
Ochrana před přepětím na bázi tranzistorů MOS
Organizace paměti s libovolným průběhem
Měření parametrů tranzistoru MOS
Blokové schéma mikropočítače
Paměti
Datové vlastnosti modemu a vašeho PC
Funkční bloky metody CAM
Jednotka videografiky
Načítání dat do I/O brány z memory bufferu
Paměť RAM
Paměť ROM
Princip spínacího bodu s tranzistory FET
Princip spínacího bodu s tyristorem
Řadič diskových jednotek
Systém chráněného adresování
FET
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Princip spínacího bodu s tranzistory FET
Princip spínacího bodu s tyristorem
Generátor pilového napětí
Odolnost proti parazitnímu příjmu
Zapojení přijímače s MOS-FETElektronické moduly
Řízení zvuku
Digitalizace v telekomunikacích
Generátor skokového průběhu
Jednobitové řízení zvukového výstupu
Jednotka videografiky
Obvody pro jednoduchou modulaci výstupního zvukového signálu
Potenciometr (Součástka)
Reproduktor (Součástka)
Sluchátko (Součástka)
Teorie ZKCH (zpětná korekce chyb)
Divadlo v Epidauru
Tiskárna
Aktivace otiskové hlavy pro tisk na vsunutý papír
Datumovka 1
Definice funkce
Načítání dat do I/O brány z memory bufferu
Tisk datumu
Tisková hlava
Řízení žárovek
Digitální řízení svitu žárovky
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Řízení žárovek pomocí adresovaného demultiplexeru
Elektřina a výbušné motory
Rok 1802 až rok 1807
Rok 1880 až rok 1882
Letopočet roku 1899
Rok 1910 až rok 1912
Rok 1924 až rok 1926
Věcný rejstřík W až Z
PCM kanál
Blokové schéma komponent signalizace SS7
Časový rámec PCM I.
Časový řadič kanálů
Časový spojovací článek
Časový vyřazovač kanálů
Čtvrtá a půltá generace přenosových systémů
Čtvrtá generace přenosových systémů
Digitalizace v telekomunikacích
Funkcionalita Interface PRI v ústředně páté generace
Obecný popis dělení přenosových systémů
Hodiny
Rok 1929 až rok 1931
Věcný rejstřík H až CH
Složité kombinační obvody
Časové údaje, Uhr, hodiny
Centrální procesorová jednotka
Sběrnice
Čítače
Jednosměrná I/O HOLD brána
Mikroprocesor (Součástka)
Multiplexer
P/S
Paměť ROM
Paralelní rozhraní
Počítačové sběrnice
Princip HSP s jazýčkovým relé a proudovým přidržením
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou
Generátory
Astabilní klopný obvod
Definice předpony slova se změnou koncovky (musí být v DBF)
Digitální signál
Funkční bloky metody CAM
Generátor pilovitého průběhu
Generátor skokového průběhu
Generátor trojúhelníkového průběhu
Generátory signálů
Jednobitové řízení zvukového výstupu
Obdélník a jeho generátor
Procesor
Assembler
Detekce MFC volby na rozhraní U
Detekce přítomnosti papíru a aktivace otiskové hlavy
Gramatický inteligentní systém assemblerů GISA
Instrukce podmíněného skoku
Instukce nepodmíněného skoku
Mikroprocesor (Součástka)
Obecný popis HW pro rozhraní U
Parazitní zavedení kódu viru do hostícího programu
Počítačové sběrnice


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro