www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Stručný popis elektronických součástek a přístrojů
Pasivní elektronické součástky
Aktivní elektronické součástky
Hybridní a integrované součástky
Měřící a zkušební přístroje
Univerzální tištěný spoj


Elektrické obvodové veličiny funkčních bloků
Základní elektrické vlastnosti dvojbranů
Schéma funkčního bloku
Vstupní odpor
Maximální vstupní napětí
Výstupní odpor
Maximální výstupní napětí
Maximální odebíraný výstupní proud
Napájecí napětí
Změna hodnot signálu
Vliv funkčního bloku na okolí


Používané grafy a charakteristiky
Teorie a praktický význam grafů a VA charakteristik
VACH vstupní části funkčního bloku
VACH výstupní části funkčního bloku
Napěťová přenosová charakteristika
VACH celého funkčního bloku
Vliv teploty na změnu Io a U2
Frekvenční charakteristiky
Obecný popis a dělení
Stejnosměrný signál
Střídavý signál
Analogový signál superponovaný
Digitální signál
Digitální signál superponovaný
Více úrovňový digitální signál
Digitální signál s kladnou a zápornou půlvlnou
Kombinovaný signál
Modulovaný analogový signál
Modulovaný signál digitální


Elektronické vazby funkčních bloků
Odporová vazba
Kapacitní vazba
Indukční vazba
Vliv indukčností jednotlivých vinutí na U a I
Složitější a kombinované indukční a kapacitní vazby


Dioda
Obecný popis diody a základní funkční zapojení
Rozdíl Si a Ge diod a jejich VACh; vliv teploty
Diferenciální odpor; linearita křivky
Tvar křivky v závěrném směru; vliv teploty
Tepelný odpor Rth; tepelná nestabilita
Komutace; mezní kmitočet diody
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu
Informativní rozdělení diod dle druhu
Obecný výběr pro určení typu diody dle požadavků
Informativní určení Ifmax a Ifimpmax
Informativní určení vlivu Ir
Informativní určení hodnot Urmax a Urimpmax
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Proudové omezení diody
Sériová ochrana diodou
Paralelní ochrana diodou
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Dioda jako stabilizační prvek
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Můstkové zapojení diod pro určení jedné polarity
Poruchy diod v obvodech


Tranzistor
Obecný popis technologie tranzistoru
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Výkonové vlastnosti tranzistorů
Velikost proudů v PN přechodech
Napěťové poměry PN přechodů
Teplotní závislost PN přechodů
Velikost přechodových odporů
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Komutační vlastnosti PN přechodů
Vyzařování PN přechodů
Vliv cizího záření na PN přechod
Vznik šumů na PN přechodech


Vazby mezi jednotlivými stupni tranzistorů
Obecný popis vazby u tranzistorů
Galvanická vazba
Kapacitní vazba
Indukční a vázané rezonanční vazby
Emitorový sledovač
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Poruchy a ověření činnosti tranzistru
Kontrola činnosti optočlenu


Filtry
Obecné vlastnosti a dělení filtrů
Horní frekvenční propusť
Dolní frekvenční propusť
Frekvenční pásmová propusť
Frekvenční pásmová zádrž
Filtry jako funkční bloky
Využití filtrů pro indikaci úrovně nf signálu
Integrační článek
Derivační článek


Tvarové zkreslení
Obecný popis příčin a důsledků tvarového zkreslení
U zesilovačů (tranzistor, impedanční převodníky)
U korekcí
Tvarové zkreslení při digitalizaci (A/D - D/A)
Tvarové zkreslení mikrofonu
Tvarové zkreslení na PN přechodu
Tvarové zkreslení obdélníku


Základy analogové techniky
Amplitudová modulace
Článek amplitudové demodulace
Omezovač
Porovnávací člen
Dynamika signálu
Zesilovač
Impedanční převodník mikrofonu
Předzesilovač
Korekce
Budič koncového stupně
Koncový stupeň
Výhybky a reproduktory
Obecné rozdělení zdroje na funkční bloky
Síťový transformátor
Usměrňovací diody
Filtrační článek
Stabilizační člen
Obecný popis stabilizačního členu se zenerovou diodou
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem
Princip proudové ochrany
Modul DIF (audio)
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.